Blog arşivi

ileroot

Proje Yönetimi Eğitimi

Proje Yönetimi, günümüzde şirketler için kritik bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü projeler, şirketlerin sürekli gelişen, büyüyen ve rekabetin arttığı iş ortamlarına uyum sağlamalarını ve rekabetçi avantaj yakalamalarına yardımcı olmaktadır.

Başarılı bir proje yönetimi, sonuçlara daha uygun maliyetle ve zaman kaybetmeden ulaşılmasını sağlar. Günümüzde proje yönetimi uzmanlık gerektiren bir disiplin olmuştur.

Proje yönetiminin global standartlar çerçevesinde uygulanma yeteneğini artırmak için PMI (Project Management Institute) tarafından proje yönetimi süreci geliştirilmiş ve PMBOK(Project Management Body of Knowledge) olarak yayınlanmıştır. Seminerin içeriği PMI tarafından tanımlanan süreci kapsamaktadır.

Seminerin amacı, bir disiplin ve uzmanlık alanı olarak proje yönetiminin tüm boyutlarını katılımcılara aktarmak ve onların süreç hakkında genel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

İçerik

 • Bölüm 1: Giriş Ve Temel Kavramlar
  • Projelerin Hayatımızdaki Yeri,
  • Proje Tanımı Ve Özellikleri,
  • Program-Proje-Proje Portföyü Tanımları,
  • Proje Yönetimi Tanımı,
  • Proje Hayat Döngüsü,
  • Proje Paydaşları,
  • Proje Organizasyon Şekilleri,
  • Proje Yönetim Süreci,
 • Bölüm 2: Proje Yönetim Süreci
  • Aşama 1:Projenin Tanımlanması Ve Başlatılması
   • Proje Tekliflerinin Toplanması Ve Değerlendirilmesi
   • Proje Kararının Verilmesi
  • Aşama 2:Projenin Planlanması
   • Kapsam Planlama
   • Faaliyet Planlama
   • Zaman Planlama
   • Maliyet Planlama
   • Kalite Planlama
   • Organizasyonel Planlama
   • İletişim Planlama
   • Satın Alma Planlama
   • Risk Planlama
  • Aşama 3:Projenin Yürütülmesi
   • Proje Planının Yürütülmesi,
   • Kalite Güvence,
   • Takım Geliştirme,
   • Bilgi Dağıtma,
   • Malzeme Tedarik,
  • Aşama 4:Projenin Kontrol Edilmesi
   • Performans Yönetimi,
   • Kapsam Kontrol,
   • Çizelge Kontrol,
   • Maliyet Kontrol,
   • Kalite Kontrol,
   • Risk İzleme Ve Kontrol
  • Aşama 5:Projenin Sona Erdirilmesi
   • Sözleşme Kapatma
   • İdari Sona Erdirme

Kazanılacak Yetkinlikler

 • Proje yönetim sürecinin tüm aşamalarını öğrenme
 • Etkin proje yönetebilme

Katılımcı Profili

Proje yönetimi ile ilgili becerisini geliştirmek isteyen, şirket içinde proje yönetimi sistemini kurmak isteyen yönetici, mühendis, şef, takım lideri

Süre

2 Gün

[contact-form-7 404 "Not Found"]
ileroot

Aile Şirketlerinde İş, Aile Ve Mülkiyet İlişkisinin Yönetimi

Ülkemizde, Avrupa ve tüm Dünya’da aile şirketleri gerek sayıca, gerekse ekonomik ve sosyal etkileri bakımından çok büyük önem taşımaktadır. Özellikle ülkemizde Girişim dünyasına giriş ekseriyetle aile şirketi şeklinde olmaktadır. Kurucu veya kurucuların girişimci olarak yola çıktıklarında yeni yeni aile sahibi olmaktadırlar. Bir taraftan girişim kendi yolunda giderken çeşitli evrelerden geçmekte diğer taraftan da genç aileye yeni üyeler eklenmektedir. Girişim emekleme safhasını geçerken genç aile bireyleri de zaman içinde büyümekte serpilmektedir. Girişimin kendini bulmasını aile bireyleri beklememektedir. Onlarda kendi dinamikleri içinde varlıklarını sürdürmektedir. Girişim zaman içinde başardıkça gelişmekte büyümekte ve yolunu çizmekte olgunlaşmakta ve kendini geliştirmektedir. Aynı şekilde aile bireyleri de yerlerinde durmamakta büyümekte gelişmekte öğrenmekte kişilikleri ve kimlikleri oluşmaktadır. Zaman iyice ilerlemekte girişim yerini belirgin ve başarılı bir iş modeline dönüştürürken aile bireyleri de artık işe ilk adımlarını atacakları yaşlara doğru ilerlemektedirler. Zaman iyice ilerlediğinde İlk Girişimci/ler yavaş yavaş yaşlanmakta ve ikinci neslin bayrağı devir alma zamanı yaklaşmaktadır. Dünya’da ve Türkiye’de birçok aile şirketinin en önemli dönemeçlerinin ilki kurucu girişimcilerin bayrağı ikinci nesle devir ettikleri sırada meydana gelmektedir. Hele zaman geçip üçüncü neslin devreye girdiğinde daha da önemli dönemeçler ortaya çıkmaktadır. Eğitim, Türkiye ve Dünya’dan zengin örneklerle sunulmaktadır. Bu eğitimi oluşturan kişi, 50 yılı aşan iş yaşamında birçok aile şirketleri ile ilgili olaylara şahit olmuş veya olanları yakından izleme fırsatını bulmuştur. Bu eğitim 2000 ila 2007 yılları arasında yatılı olarak aile bireylerini de katarak başarı ile verilmiş, katılımcılardan övgüler kazanmıştır. Bu eğitim çeşitli ortamlarda bir veya birkaç gün olarak verilebilmekte, yatılı olarak da yapılabilmektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Aile Şirketleri Tanımı, Avantaj ve Dezavantajları
 • Aile Şirketlerinin Gelişim Modelleri
 • Girişimci Birey;
 • Girişim, Yaratıcılık ve Başarılı İş Modelleri
 • Aile İçin Roller ve Aile İçi İletişim; Huzurunu ve Aile Mutluluğunu Gerçekleştirmek
 • Ailenin ve Mülkiyetin Yönetimi
 • Aile Misyonu ve Aile Anayasası
 • Aile İçi Yönetim Sistemi; Sosyal Görevlerin Organize Edilmesi ve Yönetimi
 • Yeni Nesillerin Yönlendirilmesi, Eğitilmeleri, İşe Alıştırılmaları, Yetiştirilmeleri, Yeni Nesilleri Anlamak
 • Mülkiyet Çeşitleri ve Geçişler
 • İşin Yönetimi ve İşlerin Hayat Çevrimi; Kurumsallaşmak ve Yüksek Performans Sistemini Oluşturmak, Hak Etmek
 • İşi Organize Etme ve Yönetme; Aile Üyelerini Devreye Alma ve Profesyoneller
 • Bayrak Teslimini Organize Etme ve İzleme
 • İşin ve Ailenin Sürekliliklerinin Temini ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

KATILIMCI PROFİLİ

 • Mal Sahipleri ve Aile Bireyleri

Süre

1 gün / 2 gün

[contact-form-7 404 "Not Found"]
ileroot

Yalın Düşünce Yalın Yönetim

İdeal sistemin ne olduğu sanayi devriminden bugüne cevabı aranan temel bir sorudur. Dünün doğru sistem, yöntem, metot ve araçları bugünün şartlarında hâlâ geçerliliğini koruyor mu acaba? Farklı sektörlerde yer alan birçok şirket ve kurum günümüz şartlarına ve ihtiyaçlarına cevap veren doğru sistemi artık Yalın Düşünce ’de buluyor ve kurtuluşu Yalın Dönüşüm ’de görüyor.

Bu eğitim şirket/kurum sahibi ve yöneticilerine Yalın Sistem’in bugüne nasıl geldiğini, neden doğru sistem olduğunu, diğer yaklaşımlardan farkını anlatmak üzere tasarlanmıştır. Mükemmel sonuçları almak için mükemmel süreçlere ihtiyacımız var ancak her şeyden önce o süreçleri mükemmelleştirecek insanları yetiştirmeli, motive etmeli ve inandırmalıyız. Süreç ve insanın gelişimini birlikte ele alan yalın düşünce felsefesi, başarıyı kullanılan araçlarda veya üstün bilgi/beceriye sahip çalışanlarda değil, topyekûn çabanın aynı doğrultuda şirket hedeflerine yönlendirilebilmesinde arıyor.

İÇERİK

 • Giriş, ideal sistemin arayışı
 • Yalın’ın kökleri
 • Yalın düşünce
 • Toyota Prensipleri
 • Yalın Nedir? Yalın dönüşümde yapılan hatalar ve çözümleri.
 • Yalın şirket kültürü
 • Yalın dönüşümde Kata’ların uygulanması Kazanılacak Yetkinlikler
 • Yalın sistemin farklı boyutları ile anlaşılması
 • Yalın dönüşüm yolculuğunda dikkat edilmesi gereken noktaların öğrenilmesi
 • Yalın Düşünce ’de araçlardan önce prensiplerin yeri ve öneminin fark edilmesi
 • Yalın dönüşümde süreçleri ve çalışanları geliştirmede Kata’nın kullanımının öğrenilmesi

KATILIMCI PROFİLİ

 • Şirket / kurum sahipleri ve yöneticileri

SÜRE

 • 1 gün

REFERANS YAYINLAR

Yalın Düşünce, Yalın Üretim, Dünyayı Değiştiren Makine, Toyota Tarzı, Toyota Kültürü, Toyota Kata

[contact-form-7 404 "Not Found"]
ileroot

Stratejik Planlama Çalıştayı

Stratejik planlama geleceğin tasavvur edildiği ve şekillendirildiği, ona ulaşmak için gerekli prosedürlerin geliştirildiği süreçtir. Bu çalışma ile stratejik planlama ve stratejik düşünme sürecinin kurgulanması ve şirket çalışanlarının ulaşmak için çabalayacağı ortak bir vizyon ve misyon ve şirket değerleri belirlenerek gelecek öngörüsünün netleştirilmesine çalışılır.

Bu eğitimle bu çalışmanın nasıl düşünülerek planlanacağı ve yürütüleceği, bu esnada karşılaşılan zorluklar ve aşma yolları ve strateji oluşturma ile ilgili temel bilgiler verilmesi amaçlanır.

Arzu edildiği taktirde devamında şirkete özel vizyon, misyon tespiti, ulaşılması düşünülen gelecekle ilgili arama çalışması ve bu noktaya ulaşma için gereken stratejik planlamanın yayılması çalışması da yapılabilecektir.

İÇERİK

 • Stratejik düşünme ve yönetim süreci
 • Stratejik planlama süreci
 • Stratejik planlamanın ve stratejik yönetimin esasları
 • Stratejik plan geliştirmenin aşamaları ve aksiyon belirleme
 • Vizyon ve ana değer oluşturmak
 • Rekabet ve portföy analizleri
 • Değişen pazar değişkenlerini ve dinamiklerini yorumlama: Dış çevre ve iç çevre analizi
 • Şirketin güçlü ve zayıf yanlarının, fırsat ve tehditlerinin belirlenmesi: SWOT Analizi
 • Uygulama önündeki engeller

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

 • Stratejik planlama ile ilgili temel kavramlar
 • Stratejik planlama sürecinin adımları ve nasıl yürütüleceği
 • Planlama sürecinde ve hayata geçirmede karşılaşılan zorluklar ve baş etme yaklaşımı

KATILIMCI PROFİLİ

 • Üst yönetim, kritik karar verici yöneticiler, stratejik planlama süreç sorumluları

SÜRE

 • Eğitim 2 gün, Stratejik planlama çalıştayı 5 gün
[contact-form-7 404 "Not Found"]
ileroot

Yalın Liderlik / İlk Kademe Yöneticileri

Yalın üretim uygulamalarında özellikle ilk kademe yöneticilerin yetiştirilmesi ve liderlik yeterliliklerinin geliştirilmesi hayati öneme sahiptir ve sürecin hızlı ilerlemesinde ve kalıcı olmasında en önemli etkendir.

Bu eğitimle ilk kademe yöneticilere yalın düşüncenin esasları ve içerdiği liderlik yaklaşımı hakkında bilgi verilmekte, iyi bir uygulayıcı lider olmak için sahip olunması gereken nitelikler ve davranış şekilleri uygulamalı örnekler ile anlatılmaktadır.

İlave olarak ekip ruhunun nasıl yaratılacağı ve ekibin motivasyonunun artırılmasına yönelik bilgiler de verilmektedir.

İÇERİK

 • Yalın Düşünce
 • Yalın düşünce ve ortaya çıkaran sebepler
 • Yalın düşünce ve Türk kültürü ilişkisi
 • Yalın düşünce ile çalışma modelinde değişim
 • Yalın şirket modeli
 • Yalın organizasyon ve liderlik
 • Yalın organizasyonun yapısı, roller ve görev dağılımı
 • Yalın liderin seçimi, eğitimi ve geliştirilmesi
 • Liderlik tarifi ve çeşitleri
 • Yöneticilik ve liderlik ayrımı
 • Yalın liderliğin tarifi ve liderlik modeli
 • Yalın liderin davranışı ve örnek uygulamalar
 • Yalın liderin koçluk yaklaşımı (Toyota kata) ve astları geliştirme (A3 yaklaşımı)
 • Yalın liderin sahip olması gereken nitelikler
 • Yalın liderlerin görev tarifleri ve sorumlulukları (takım, grup ve şef lider için)
 • Liderin günlük standart işi ve örnekler
 • Ekip çalışması
 • Ekip/takım çalışması nedir? Takım olma ile takım halinde çalışma farkları
 • Ekip çalışması ve motivasyonun sağlanması
 • Ekip ruhu yaratmak
 • Motivasyon modelleri
 • Örnek ekip nasıl anlaşılır?

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

 • Mavi yakalı hat liderlerin seçiminden yetiştirilmesine dikkat edilecek hususlar
 • Bu liderlerin nasıl davranması ve yönetmesi gerektiği
 • Hat liderlerinin ve astlarının nasıl geliştirileceği
 • Yalın liderlik modelleri ve davranış şekilleri
 • Ekip ruhu nasıl yaratılır ve motive edilir konuları


KATILIMCI PROFİLİ

 • Takım ve grup liderleri ve adayları, vardiya amirleri, ilk kademe tüm yöneticiler, İK yöneticileri

SÜRE

 • 2 gün
[contact-form-7 404 "Not Found"]
ileroot

Yalın Liderlik / Üst – Orta Kademe

Dünya’da büyük bir alt üst yaşanıyor. Bugünün karşımıza getirdiği dayatmalara karşı güçlü olmak her zamankinden daha önemlidir.

Herkesin hepimizin bireysel ve örgütsel Liderlik ve Yöneticilik becerilerimizi geliştirmek bugünkü yaşam ve yönetim mücadelesinde hayati kazanım sağlayacak. Bu eğitim her seviyeye hitap ediyor. Katılımcıların profiline, örgüt içindeki yerlerine, üstlendikleri sorumluluk alanlarına göre içerik ve örnekler değişiyor. Eğitim devamlı bir deviminim sonucu, bir eğitim öncekinden farklı ve dinamik. Yöneticilik ve liderlik günümüzde iç içe gelmiş, aynı elmanın iki parçası gibi iç içe, birbirinden ayrılamaz konular. Yöneticiliğe ilaveten herkesin her birimizin Bireysel manada Liderlik becerilerini geliştirmesi gerekiyor. Liderlik Sorumluluk üstlenmek ve gereğini yerine getirmek, başarmakla adeta eş anlamlı.

Eğitimde Yönetim tarihinden ve gelişiminden kaynaklara yüklü bir atıf var. Yine bu eğitimde Liderlik ve Ortamından, Şirket amaçlarından ve hedeflerinden hareket ederek görevini yerine getirirken kullanacağı Yönetim Araçlarından da bahsediliyor. Mal Sahiplerine, İkinci nesil Mal Sahibi ailesine,

Her seviyedeki Yöneticilere ve nihayette Liderlik ve Yöneticilik ile ilgilenen herkese hitap ediyor.

İÇERİK

 • Dünya Düzleşiyor, Bilinmezler Çoğalıyor, Rekabet Artıyor
 • İyi Ürünler, Hizmetler Başarıda Sınır ve Engel Tanımıyor
 • Modern Yönetim 1900 – 1990
 • Japon Kökenli Yönetim Anlayışı
 • Yalın Düşünce ve Tarihsel Gelişimi
 • Yalın Şirket – Günümüzde Neden Yalın
 • Yalın Liderlik ve Yöneticilik
 • Yüksek Performanslı Takımları Kurmak ve Yönetmek
 • Motivasyon ve Şirket İçi Dinamikleştirme
 • Değişimi Yönetmek
 • Bireysel Gelişim – Sınırlarımızı Zorlamak

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

 • Modern Yönetimden Yalın Yönetime tarihi oluşum anlatılmaktadır.
 • Her seviyedeki yöneticinin asli görevleri netleştirilmektedir.
 • Yöneticinin bu günü; kısa – orta – uzun vadeli geleceği yönetme becerisi geliştirilmektedir.
 • Eğitim boyunca bilgi ve beceriyi arttırıcı yaşanmış deneyimler örnek olarak verilmektedir.
 • Eğitime daha önce katılanların yorumlarından hareketle, bu eğitim, sürekli güncellenmektedir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde de beslenmektedir.

KATILIMCI PROFİLİ

 • Mal Sahipleri, İkinci Nesil; Genel Müdürler, Üst Düzey Yöneticiler; Fonksiyon Yöneticileri, Saha Yöneticileri

SÜRE

 • 1 gün

REFERANS YAYINLAR

Düz Dünyada Rekabet, Toyota Kültürü, Toyota Yolu, Liderin Planlama ve Uygulama Kılavuzu, Toyota Kata

[contact-form-7 404 "Not Found"]
ileroot

Hoshın Kanrı ( Politikaların Yayılımı )

Japonya’da Hoshin Kanri olarak adlandırılan Politikaların Yayılımı, şirketin belirlediği vizyona ulaşması ve tespit edilen stratejileri uygulanması için şirket içindeki tüm birimleri en üstten en alta bu hedeflere doğru yönlendirmek amacıyla kullanılan bir sistemdir. Politikaların yayılımı doğru faaliyetlere odaklanarak ve onları aynı hedefe doğru hizalayarak, fırsat ve tehditlere cevap vermenizi sağlayacaktır.

Yalın Dönüşüm yolculuğunda kullandığımız tüm araçların ve tekniklerin, şirketi hedefine götürecek şekilde, bir yönetim sistemi içinde planlı şekilde ele alınması ve uygulanması son derece önemlidir. Politikaların yayılımı ihtiyaç duyduğumuz bu yönetim sistemini tarif etmektedir.

İÇERİK

 • Politikaların Yayılımı (Hoshin Kanri) Nedir?
 • Politikaların Yönetimi
 • Zihinsel Modeller ve Politikaların Yayılımına Duyulan İhtiyaç.
 • Hedefler-Yollar-Politikalar
 • Politikaların Yayılımının Amacı
 • Odaklanma
 • Hizalanma
 • Hızlı Tepki
 • Politikaların Yayılımının Bileşenleri
 • Gerçek Kuzey
 • PUKÖ
 • Kısa, orta, uzun vadeli planların hazırladığı yönetim süreçleri
 • Catchball (Paslaşma)
 • Yayılım Liderleri
 • Politikaların Yayılımında A3 Kullanımı
 • Politikaların ve Hedeflerin Kırılımı
 • Yıllık Politikaların Yayılımın Sürecinin Adımları

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

 • Yalın dönüşüm yolculuğunda, tüm iyileştirme/geliştirme faaliyetlerini kaynakları etkin şekilde kullanarak gerçekleştirmek için Politikaların Yayılımı aracını kullanabilmek
 • Politika ve hedeflerin organizasyon içinde kırılımını gerçekleştirerek, şirket hedeflerinden takım hedeflerine kadar inebilmek.

KATILIMCI PROFİLİ

 • Şirket sahipleri ve tüm üst/orta kademe yöneticiler

SÜRE

 • 1 gün

REFERANS YAYINLAR

Liderin Planlama ve Uygulama Kılavuzu (Doğru İşlerin Yapılmasını Sağlama), Hoshin Kanri, Öğrenmeyi Yönetmek

[contact-form-7 404 "Not Found"]
ileroot

Toplam Üretken Bakım – Tpm Eğitimi

Şirketlerimizin rekabetçi gücünü arttırabilmek için şirket yapısının gözden geçirilmesi, yeni yüzyılda varlığımızı sürdürebilmenin yollarını aramamız gerekmektedir. Alternatiflerden birisi de Toplam Üretken Bakım uygulamalarıdır. Öte yandan, ekonomik kriz sonrasında, reel ekonominin önemi belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Artık, operasyonlarından kar edemeyen kuruluşların yaşama şansı kalmamıştır. Bundan sonra, fabrikalarımızı, “dünya ölçeğinde” verimli çalışmak durumundayız. TPM bizim için de bir reçete olabilir mi?

TPM, sadece üretim bölümünde değil işletmenin diğer birimlerini de içine alan entegre bir sistem yaratarak, üretim sisteminin verimini en üst düzeye çıkarmak, üretim hatlarında kayıpları en aza indirmek, makina ve ekipman verimini arttırmak, en kıdemsiz işçiden üst yönetime kadar herkesin katılımını sağlamak ve küçük grup çalışmalarının etkinliğini arttırmaya yönelik modern bir yaklaşımdır. Seminerde, TPM uygulamasını kuruluşuna taşıyacak ve yerleştirecek uzmanların bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

1.Gün

 • TPM Tanımı, Tarihçesi, Ödülleri
 • TPM – TQM – TPS ilişkisi
 • Uygulama Şartları ve Aşamaları
 • 16 Büyük Kayıp ve OEE
  Örnek Olay Çalışmaları
 • 16 Büyük Kayıp ve OEE (Devam)
 • TPM Sütunları

 2.Gün

 • Odaklanmış İyileştirmeler
  Örnek Olay Çalışmaları
 • Otonom Bakım
 • Planlı Bakım
 • Kalite Bakım
 • Erken Ürün/Ekipman Yönetimi
 • Eğitim
 • Ofis TPM
 • SEÇ – Sağlık Emniyet ve Çevre

Kazanılacak Yetkinlikler

 • TPM uygulamaları için bilinçli karar verebilme, kuruluşu yönlendirebilme

Süre

İki versiyon şeklinde sunulur.

 • Japon JIPM kuruluşunun öngördüğü şekilde 8 sütun ( 2gün)
 • Otonom Bakım ve Planlı Bakım ağırlıklı 2 sütun (1 gün)

KATILIMCI PROFİLİ

TPM uygulamaya karar vermiş fabrikalarda, mavi yakalıları bilgilendirecek ve eğitecek, uygulamaların “kurmay”lığını yapacak yöneticiler, mühendisler, teknisyenler, formenler, ustabaşılara yönelik olarak tasarlanmıştır.
TPM, sadece üretim bölümünde değil işletmenin diğer birimlerini de içine alan entegre bir sistem yaratarak, üretim sisteminin verimini en üst düzeye çıkarmak, üretim hatlarında kayıpları en aza indirmek, makina ve ekipman verimini arttırmak, en kıdemsiz işçiden üst yönetime kadar herkesin katılımını sağlamak ve küçük grup çalışmalarının etkinliğini arttırmaya yönelik modern bir yaklaşımdır. Seminerde, TPM uygulamasını kuruluşuna taşıyacak ve yerleştirecek uzmanların bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
ileroot

Balanced Scorecard ( Dengelenmiş Hedef Kartı )

Balanced Scorecard (Dengelenmiş Hedef Kartı) bir stratejik performans yönetim metodudur ve şirketin stratejik planlama çalışmasıyla belirlenmiş yıllık hedef ve stratejilerini organizasyon kademeleri arasında yayarak ve günlük faaliyetler ile denge kurarak hayata geçirilmesini ve toplam performansın geliştirilmesini sağlar.

Bu eğitim, katılımcılara Balanced Scorecard’i tanıtmak ve doğru ve dengeli hedef ve uygun göstergelerin nasıl belirleneceğini, ana stratejiyi işletme düzeyine yayma yaklaşımını ve süreç performans yönetimi ile birlikte bir organizasyonda işletme verimliliğini artırıcı bir strateji uygulama aracı olarak nasıl uygulanabileceğini aktarmak amacıyla düzenlenmektedir. İlave olarak Balanced Scorecard metodunda yaygın olarak kullanım alanı bulmuş performans göstergelerinin süreç yönetimi teknikleri ile nasıl iyileştirilebilecekleri açıklanmaktadır.

Eğitim sonunda katılımcılar Balanced Scorecard uygulamasının özelliklerini, strateji geliştirme sürecini, dört temel perspektifte performans ölçütleri oluşturmayı öğrenmiş olacaklardır.

İÇERİK

 • Balanced Scorecard Düşüncesi
 • Finansal Boyut
 • Müşteri Boyutu
 • İç süreçler Boyutu
 • Sürekli Öğrenme, Gelişim ve Yenilikçilik Boyutu
 • Performans göstergelerinin Strateji ile olan bağının kurulması
 • Performans Ölçüm Boyutları
 • Performans Ölçüt Tipleri
 • Ölçüt Secim Kriterleri
 • Verimlilik ve Etkinlik
 • Sure, Maliyet, Kalite
 • Hedeflerin yayılımı
 • Faaliyet planları ve performans ölçümü

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

 • Katılımcılar kendi organizasyonlarında stratejik performans ölçüm sistemini nasıl kuracaklarını,
 • Kurumun stratejisi ve hedefleri ile kritik süreçler arasında nasıl bağ kuracaklarını,
 • Kurumlarda yaygın olarak kullanılan performans göstergelerinin neler olduğunu,
 • Süreç hedeflerinin yayılımı ve performanslarının nasıl ölçüleceğini ve analiz edilerek iyileştirileceğini öğreneceklerdir.

KATILIMCI PROFİLİ

 • Orta ve üst düzey yöneticiler, stratejik planlama yöneticileri, insan kaynakları yöneticileri, yalın ofis sorumluları

SÜRE

2 gün

[contact-form-7 404 "Not Found"]