Blog arşivi

ileroot

Leanogames Workshop – Yalın Yönetim

Kimileri için konuşarak ve sorular sorarak öğrenmek etkiliyken; kimileri için görsel ögeler kalıcılık yaratmakta ve algısını açmaktadır. Bazıları ise kinestetik hafızasını kullanarak deneyimler; bu kişiler dokunarak hissederek daha etkin bir öğrenme kapasitesine sahiptirler. Farklı algı tiplerine sahip kişilerin bulunduğu eğitim ortamlarında herkesi memnun etmenin tek bir yolu vardır: Tüm algılara ortak bir şekilde hitap edebilmek…LeanoGames Workshop’ın çıkış noktası da işte tam burası!

LeanoGames Workshop interaktif eğitim metodolojisini esas alarak Yalın Düşünce için özel olarak tasarlanmış eğitim araçlarının (LeanoGames) da içinde bulunduğu bir atölye çalışması… Bu etkinlikte daha önce hiç deneyimlemediğiniz bir eğitim ortamında Yalın Düşünce’yi farklı bir bakış açısıyla kavrayacaksınız. Farklı algı tiplerine hitap eden bu Workshop’ta hem görsel hem işitsel hem de deneysel öğeleri kullanarak bilgi ve beceri seviyenizi üst seviyelere taşıyacaksınız. Aynı zamanda kendi şirketlerinizdeki eğitim faaliyetleriniz için yepyeni geliştirilmiş metodolojiler ile tanışma ve bunları uygulama fırsatı bulacaksınız. Yalın Kavramlar, Yalın Teknikler ve Yalın Yönetim’I kapsayan üç ana başlık altında şekillenen bu workshop, her geçen gün genişlemekte olan LeanoGames araçlarından oluşan bir deneyimi size sunuyor. LeanoGames araçlarının farklı alanlarda nasıl kullanılacağını, bilginin etkin ve kalıcı bir şekilde nasıl aktarılacağının yollarını aratıyor. Teknik bilgi seviyesi ve kavramsal içerik düzeyleri açısından birbirinden ayrışan bu üç workshop’ta tanışacağınız LeanoGames araçlarını tanıyarak, hem Yalın Kavramları daha kalıcı bir şekilde öğrenmeyi garantileyecek; hem de bilgi aktarımını etkin hale getirmek için eğitimlerinizde LeanoGames araçlarını nasıl kullanacağınız ile ilgili yaratıcı bilgiler edineceksiniz.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Marshmallow Challenge – En Yükseğe Koyan Kazanır!
 • Istavroz – Standard İşin Detaylarını Öğrenin
 • Kaosssss – Karmaşadan Fırsat Çıkarın
 • Hızlı Kalıp – Az Stok Esnek Üretim
 • Factory Physics – Üretim Planlama ve Darboğaz
 • Trickare – Aynı Gemidemiyiz?

KATILIMCI PROFİLİ

Başta, Eğiticiler, İnsan Kaynakları Birimi ve uygulayıcılar olmak üzere;

 • Firma İçinde Eğitim Faaliyeti Gösteren
 • Üst yönetimi ikna etmek için etkili araçlar arayan
 • Orta kademe yöneticilerin ve saha çalışanlarının inancını artırmaya çalışan
 • Takım Çalışması ve motivasyon ruhunu ortaya koymak isteyen
 • Eğitim faaliyetlerini daha renkli ve eğlenceli hale çevirmeye çalışan
 • Yalın Düşünceyi keşfetmek ve işletmelerinde uygulamak isteyen
 • Yalın Düşünce ve Yalın Yönetim Eğitimlerine farklı bir bakış açısı arayan

SÜRE

1 gün

[contact-form-7 404 "Not Found"]
ileroot

Kaizen Eğitimi

Kaizen (Sürekli İyileştirme) felsefesi, Toyota mucizesinin altında yatan en önemli unsurların başında gelmektedir. Kaizen (Sürekli İyileştirme) çalışmalarında, şirket insan kaynağının tüm yaratıcı ve problem çözücü kapasitesinin şirket hedeflerinin elde edilmesine yönlendirilmekte olduğunu görüyoruz. Çalışan insanın motivasyonunun ve bağlılığının artmasındaki en önemli faktörlerin başında çalışanların iyileştirme çalışmalarına aktif katılımları gelmektedir. Kaizen (Sürekli İyileştirme) çalışmaları bu bakımdan da hayati önemdedir.

Yalın yolculukta amacımız, tüm kurum çalışanlarının katılımı sayesinde; kalite, maliyet ve teslimat, süre, moral ve iş güvenliği performansının el birliği ile sürekli iyileştirilmesidir. Bunun sistematik şekilde gerçekleştirilebilmesinin aracı olan Kaizen’in (Sürekli İyileştirme) nasıl uygulanacağı bu eğitimde anlatılmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Türkiye’de İş Dünyasının Durumu
 • Kaizen; Tanımı, Bizim İçin Bir Çözüm Olabilir mi?
 • Kaizen Yaklaşımının Açıklanması
 • Ekip Çalışması
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Hata Ağacı Analizi
 • Gözlem Yapma, Veri Toplama ve Ölçüm
 • Neden-Neden Analizi
 • Türkiye’de Uygulanan Kaizen Türleri
 • A3 Raporlama
 • 10 Adım Kaizen Metodu
 • Politikaların Açılımı – Kaizen

Kazanılacak Yetkinlikler

 • Kaizen aracını kullanarak problemleri etkin şekilde çözebilmek, iyileştirmeleri gerçekleştirmek
 • Hangi aracın nerede kullanılacağını öğrenmek

Süre

 • 1 gün

Yalın yolculukta amacımız, tüm kurum çalışanlarının katılımı sayesinde; kalite, maliyet ve teslimat, süre, moral ve iş güvenliği performansının el birliği ile sürekli iyileştirilmesidir. Bunun sistematik şekilde gerçekleştirilebilmesinin aracı olan Kaizen’in (Sürekli İyileştirme) nasıl uygulanacağı bu eğitimde anlatılmaktadır.

KATILIMCI PROFİLİ

 • Her seviyeden tüm şirket çalışanları
[contact-form-7 404 "Not Found"]
ileroot

İş – Hat Dengeleme Simülasyonu (Yamazumi)

Tipik bir fabrikada ara ürünler fabrikasyon ve/veya montaj proseslerinden geçerek nihai ürün haline dönüşürler. Çeşitli iş adımları, iş istasyonları ve operatörler arasında dağıtılarak malzeme akışının problemsiz bir şekilde tamamlanması öngörülür. Ne var ki proses içi mükemmelliği sağlamak üretimin tamamının mükemmel olduğu anlamına gelmez. Çünkü işletmelerde prosesler arasında karşılaşılan problemlerin çoğu iş istasyonları ve prosesler arası koordinasyonun eksikliğinden ileri gelmektedir. Proses bazlı israfı görebilmenin yolu proseslerden oluşan bütünsel yapıyı incelemekte saklıdır. Montaj bantları prosesler arası koordinasyonun optimize edilmesi gereken birimlerdir. Buna rağmen montaj hatlarındaki israfı görmek ve montaj hatlarında sürekli akışın sağlanması, işletmelere büyük zorluklar yaşatmaktadır. Prosesler arasında biriken stoklar ve birbirlerini bekleyen istasyonlardan oluşan montaj hatları üretkenlik ile ilgili ciddi soru işaretleri oluşturmaktadır. Yalın Üretimin beş temel ilkesinden bir olan Sürekli Akış Yaratmanın en önemli koşullarından biri de mükemmel proseslerden oluşan montaj hatları ile sağlanır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Legolarla simüle edilmiş bir montaj fabrikasında hat üzerinde yaşanan problemleri çözmek için kullanılan, montaj hattı dengeleme tekniklerinin; sürekli gelişim metodolojisi çerçevesinde interaktif şekilde aktarılması

Kazanılacak Yetkinlikler

 • Lego yardımıyla bir fabrikanın simule edilerek hat dengeleme tekniklerinin incelenmesi
 • Klasik problemli üretim modelinden tek parça akışlı yüksek etkinlikli hat modeline geçiş
 • Teorik bilginin kademeli uygulama modeli ile desteklenmesi
 • Malzeme akışının ve zaman etüdünün görsel olarak incelenmesi
 • İş Dengeleme modellerinin karşılaştırmalı analizi
 • Çizelge ve diyagramlar yardımıyla iş dengeleme
 • Çalışma ortamını simulasyon yardımıyla daha farklı bir gözle görebilme

Süre

 • 1 gün

Referans Yayınlar

Monden Y., Toyota Production System
Rother M., Harris R., Sürekli Akış Yaratmak
Askin R., Standrige C. Modeling and Analysis of Manufacturing Systems
Tanyaş M., Baskak M., Üretim Planlama ve Kontrol

KATILIMCI PROFİLİ

 • Montaj hattı kurulumunda, iş akış süreçlerinin analiz edilip iyileştirilmesinde ve zaman etüdünde rol alacak üretim ve ilgili birimlerde çalışan yönetici, mühendis ve teknik elemanlar.
[contact-form-7 404 "Not Found"]
ileroot

Leanogames Workshop – Yalın Kavramlar

Farklı algı tiplerine sahip kişilerin bulunduğu eğitim ortamlarında herkesi memnun etmenin tek bir yolu vardır: Tüm algılara ortak bir şekilde hitap edebilmek. LeanoGames Workshop’ın çıkış noktası da işte tam burası! Farklı algı tiplerine hitap eden bu Workshop’ta hem görsel hem işitsel hem de deneysel öğeleri kullanarak bilgi ve beceri seviyenizi üst seviyelere taşıyacaksınız. Aynı zamanda kendi şirketlerinizdeki eğitim faaliyetleriniz için yepyeni geliştirilmiş metodolojiler ile tanışma ve bunları uygulama fırsatı bulacaksınız.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • CubiQ – Standart İş Metodolojisi
 • Stressfullow – Sürekli Akış Kavramı
 • Kaosssss – 5S Kavramı ve Üretkenliğe Etkisi
 • Factority – Üretkenlik, Etkinlik, Verimlilik
 • Trickare – Hoshin Kavramı
 • Hızlı Kalıp – SMED Kavramı
 • Marshmallow Challenge – PUKÖ Kavramı
 • Yamazumi – İş Dengelemenin Temelleri

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

 • İnteraktif eğitim metodolojisi
 • 3 adımlı hayata geçirme modeli
 • Kalıcı öğrenim-öğretim yöntemi
 • Yalın Kavramları algılama
 • Başta, uygulayıcılar, eğiticiler ve İnsan Kaynakları Birimi olmak üzere;
 • Firma İçinde Eğitim Faaliyeti Gösteren
 • Üst yönetimi ikna etmek için etkili araçlar arayan
 • Orta kademe yöneticilerin ve saha çalışanlarının inancını artırmaya çalışan
 • Takım Çalışması ve motivasyon ruhunu ortaya koymak isteyen
 • Eğitim faaliyetlerini daha renkli ve eğlenceli hale çevirmeye çalışan
 • Yalın Düşünceyi keşfetmek ve işletmelerinde uygulamak isteyen
 • Yalın Düşünce ve Yalın Yönetim Eğitimlerine farklı bir bakış açısı arayan HERKES

SÜRE

 • 1 gün
  *1 günlük etkinlik boyunca LeanoGames araçlarından 5 tanesi uygulatılacaktır.

KATILIMCI PROFİLİ

Yalın’ın birçok konusuna 3 farklı algı tipini de kapsayacak şekilde değinecek bu workshop’ta Yalın Enstitü’nün geliştirdiği Leano-Games araçları ile tanışacaksınız. LeanoGames Yalın Teknikler Workshop; temel Yalın Kavramların detaylarındaki Yalın Tekniklerin aktarımında kullanılan LeanoGames araçlarını bulacaksınız

[contact-form-7 404 "Not Found"]
ileroot

Yalın İşletme Simülasyonu Eğitimi

Maket fabrika üzerinde katılımcıların bizzat üretim yaptığı bir oyun olarak Yalın Enstitü tarafından tasarlanmıştır. Bu oyunun amacı, yalın üretimin getireceği faydayı somut olarak katılımcılara göstermek ve yalın üretim mantığını canlandırabilmelerini sağlamaktır. 2 günlük versiyonda bunun yanı sıra değer akış haritalama tekniğinin öğretilmesi de hedeflenmektedir. Oyun önce klasik kitle üretimi yöntemleri ile oynanır. Ortaya çıkan problemler, problemlerin kaynakları tartışılır ve yalın üretim yöntemleri anlatılır. Daha sonra maket fabrika yalın yaklaşıma göre düzenlenir ve oyun yeniden oynanır. Böylelikle aradaki farkın görülmesi sağlanır. Oyun boyunca müşterinin sesi, tek parça akış, setup, kanban, süpermarket, milk-run, üretim planlama, standart iş, hata önleme, çoklu beceri, kaynak planlama simulasyonları yer alır. Dershane ortamında yapılabilir. Konferans salonu tarzı mekânlar bu çalışmaya uygun değildir. Mekân özelliklerinin detayları için bizimle temasa geçebilirsiniz. Katılımcı sayısı 15 ile sınırlıdır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

1.Gün

 • Oyun ile ilgili açıklamalar
 • Kitle Üretimi Simülasyonu 1. tur
 • Sonuçların tartışılması ve öneriler
 • Kitle Üretimi Simülasyonu 2. tur
 • Yalın Üretim Kavramları
 • Yalın Üretim Simülasyonu 1. tur (akış ve çekme sistemleri, Smed)
 • Sonuçların tartışılması ve öneriler
 • Yalın Üretim Simülasyonu 2. tur (üretim seviyelendirme, planlama, ekipmanlar)
 • Soru Cevap

2.Gün

 • 1 gün içeriğine ilaveten her tur için değer akış haritalarının hazırlanması

Kazanılacak Yetkinlikler

 • Yalın prensiplerin üretimde yaşanan problemleri nasıl çözdüğünü görme
 • Yalın tekniklerin ve yalın sistem tasarımının yararlarını anlama

Süre

 • 1 gün / 2 gün

Referans Yayınlar

 • Yalın Üretim, Amaç, Görmeyi Öğrenmek, Yalın Kavramlar Sözlüğü, İmalatta Mükemmellik Yolu

KATILIMCI PROFİLİ

 • Firma sahipleri, üst ve orta düzey yöneticiler, üretim sorumluları, teknik elemanlar, mavi yakalı üretim personeli
[contact-form-7 404 "Not Found"]
ileroot

Yalın Dağıtım Ağı Simülasyonu

Yalın Dağıtım Ağı Simülasyon Oyunu, katılımcıların maket bir fabrika ve ilgili dağıtım ağı üzerinde bizzat iş yaptıkları bir oyun olarak Yalın Enstitü Türkiye tarafından geliştirilmiştir. Bu oyun üzerinden mevcut ve gelecek durum değer akış haritalarının hazırlanmasını ve yalın prensipleri öğretmeyi amaçlamaktadır. Oyun önce klasik kitle üretimi yöntemleriyle oynanır ve oluşan fiili durum üzerinden mevcut durum değer akış haritası çizilir. Yaşanan problemler ve kök nedenleri tartışılır. Yalın metotlar aktarılır, gelecek durum haritası hazırlanır. Maket şirket daha sonra yalın ilkeler doğrultusunda düzenlenerek oyun tekrar oynanır. Böylece kitle üretimi ile yalın yaklaşım arasındaki farkın görülmesi sağlanır. Oyun boyunca yalın prensipler, kavramlar ve değer akış haritalama tekniği öğrenilmiş olur. Dershane ortamında yapılabilir. Konferans salonu tarzı mekanlar bu çalışmaya uygun değildir. Mekan özelliklerinin detayları için bizimle temasa geçebilirsiniz. Katılımcı sayısı 15 ile sınırlıdır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

1.Gün

 • Oyun ile ilgili açıklamalar
 • Kitle Üretimi Simülasyonu 1. tur
 • Sonuçların tartışılması ve öneriler
 • Yalın Üretim Kavramları
 • Yalın Üretim Simülasyonu 1. tur (akış ve çekme sistemleri, Smed)
 • Sonuçların tartışılması ve öneriler
 • Yalın Üretim Simülasyonu 2. tur (üretim seviyelendirme, planlama, ekipmanlar)
 • Soru Cevap

2.Gün

 • Oyun ile ilgili açıklamalar
 • Kitle Üretimi Simülasyonu 1. tur
 • Sonuçların tartışılması ve öneriler
 • Kitle Üretimi Simülasyonu 2. tur
 • Mevcut Durum Haritası
 • Yalın Üretim Kavramları
 • Gelecek Durum Haritası
 • Yalın Üretim Simülasyonu 1. tur (akış ve çekme sistemleri, Smed)
 • Sonuçların tartışılması ve öneriler
 • Yalın Üretim Simülasyonu 2. tur (üretim seviyelendirme, planlama, ekipmanlar)
 • Soru Cevap

Kazanılacak Yetkinlikler

 • Yalın prensiplerin değer zincirinde yaşanan problemleri nasıl çözdüğünü görme
 • Yalın tekniklerin ve yalın sistem tasarımının yararlarını anlama

Süre

 • 1 gün / 2 gün

Referans Yayınlar

 • Bütünü Görmek, Yalın Çözümler

KATILIMCI PROFİLİ

 • Firma sahipleri, tüm üst ve orta düzey yöneticiler, süreç yöneticileri
[contact-form-7 404 "Not Found"]