Yükleniyor Etkinlikler

« Tüm Etkinlikler

Yerinde Kalite – Temel

2. Oturum (Devam)

2 . Oturum 13 Mart 2021 09:00 – 12:30

Eğitmen: Erol Yakut

Özgeçmişi için tıklayınız.

Değer akışı boyunca, sürece değer katmayan ancak maliyeti arttıran her türlü israfın önlenmesi ve azaltılması yoluyla rekabet üstünlüğüne sahip, kârlı bir işletme yaratmak için geliştirilen, tam zamanında üretim, sürekli akış, sürekli iyileştirme (Kaizen), çekme, görsel yönetim, problem çözme gibi yöntemlerin başarıya ulaşması ancak etkin bir yerinde kalite sistemi ile mümkün olmaktadır.

Firmalarda, problem oluşumunu önleyecek sistemlerin kurulması kadar, problemleri ortaya çıkar çıkmaz ele almak için, hızlı ve otomatik reaksiyon verme becerimizi geliştirmemiz, onlardan yararlanmamız, Toyota’nın ulaştığı başarılı sonuçları kendi işletmelerimizde gerçekleştirebilmemiz için gereklidir. Etkili bir geri bildirim sistemini işin içine katarak, çalışanların kalite konusundaki duyarlılığını ve sorumluluk hissini geliştirerek ve etkin takım çalışmasının var olduğu bir çalışma ortamı yaratarak Yerinde Kalite uygulamalarından hedeflenen sonuçlar alınabilir.

Problemlerin oluşmadan önlenmesi, oluşan problemlerin oluştuğu yerde tespit edilmesi, çözülmesi ve problem tekrarını önleyecek sistematik problem çözme çalışmalarının uygulanması, doğrulanması ve sürdürülmesine yönelik Yerinde Kalite uygulamaları ile ilk seferde doğruluk oranlarında, tamir ve müşteri geri dönüş oranlarında %30 – % 80 arasında gelişmeler görülebilmektedir.

Kalite performansındaki iyileşmeler akış süresini kısaltmak için yapılan pek çok geliştirme çalışmasının sürekliliğini ve etkinliğini de arttırır.

İÇERİK

 • Neden Kalite?
 • Yalın Yönetim ve Kalite İlişkisi
 • Yerinde Kalite Kavramı ve Bileşenleri
 • Kalitesizliğin Önlenmesi
 • İlk Seferde Doğruluk
 • Standartlaşma
 • Ayar Doğrulama Sistemleri
 • Kalitesizliğin Akıtılmaması
 • Etkin Kontrol Yöntemleri
 • Hatasızlaştırma Unsurları
 • Hata İzleme ve Bilgilendirme
 • Etkin Problem Çözme
 • PUKÖ Döngüsü
 • Doğru ve Etkin Hata Sınıflandırması ve Öncelik Belirleme
 • Hızlı ve Etkin Acil Önlemler
 • Etkin Düzeltici Faaliyet Yönetimi
 • Etkin Ekip Yönetimi
 • Kalite Liderliği
 • Sorumluluk Bilinci
 • Takip ve Geri Bildirim
 • Süreklilik ve Tutarlılık

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Bu modülü tamamlayan katılımcılar;

 • Kalite tanımını ve kalite sorumluluğunu öğrenerek firmalarına yansıtabilecek,
 • Yalın yönetim içerisinde Yerinde Kalite uygulamasının önemini tanımlayabilecek,
 • Yerinde Kalite kavramını ve bileşenlerini öğrenerek firmalarındaki çalışmaları bu doğrultuda yönlendirebilecek,
 • Kalitesizliğin önlenmesi ile ilgili yöntemleri tanıyarak firmalarındaki ihtiyaçları belirleyebilecek,
 • Kalitesizliğin akıtılmaması yöntemlerini tanıyarak firmalarındaki ihtiyaçları belirleyebilecek,
 • Etkin problem çözümünün unsurlarını ve prensiplerini tanıyarak bu kapsamda örnek uygulama ile bilgilerini pekiştirebilecek,
 • Tutarlı ve sürekli gelişen kalite performansı ve müşteri memnuniyeti oluşturmada liderlik, sorumluluk bilincinin önemini ve gerekliliklerini tanımlayabilecek,
 • Takip ve geri bildirim sisteminin önemi ve metotlarını öğrenerek firma uygulamalarını tanımlayabilecek,
 • Örnekler ve uygulamalarla bilgilerini pekiştirerek firmalarındaki çalışanlara aktarabilecekler.

KATILIMCI PROFİLİ

 • Firmada sistemin kurulması ve uygulanmasından sorumlu olan Yönetici, Müdür, Mühendis ve (**) ilk kademe yöneticiler(Forman, Grup Lideri, Takım Lideri)

** İlk kademe yöneticiler için firma içi eğitim ya da bu katılımcı grubu için açılan eğitimler önerilir

SÜRE

2 Gün

REFERANS YAYINLAR

Toyota Tarzı, Toyota Kültürü, Kalite Yönetim Sistemi

13 Mart 2021 | 09:00 12:30 EEST