Hastanelerde Problem Çözme & Kaizen Eğitimi

14 Nisan 2018 - Ramada Plaza İstanbul Asia Airport / Kocaeli


...
Ülkü KULAÇ
...
Zuhal TUĞUTLU

Tanıtım:

Bu eğitimin amacı kök sebep analizi, problem çözme ve iyileştirme tekniklerinin sağlık kuruluşlarında seçilen alanlarda başarıyla uygulanması sayesinde mevcut problemlerin bilimsel yaklaşımlarla çözümlenerek kurumun performans metriklerine yansıyacak ölçülebilir, radikal ve en önemlisi sürdürülebilir iyileşmelerin sağlanmasıdır.

İçerik:

 • Sorunlarımız
 • Yalın prensipler
 • Sağlıkta kazanımlar
 • Müşteri kavramı
 • Değer ve israf ayrımı
 • Mükemmelliğe gidiş
 • Yalın teknikler
 • Kaizen prensipleri
 • Problemlere yaklaşım
 • Kök neden analizi
 • A3 ile düşünme

Süre : 1 Gün

Kimler Katılmalı:

 • Sağlık kuruluşlarının kalite temsilcileri, yöneticileri, saha çalışanları (hekimler, hemşireler, hasta bakıcılar, teknisyen vb.), destek birimlerindeki çalışanları (İK, Finans, Bilgi İşlem, Lojistik vb.) ve idari kadrolar

Sağlık kuruluşlarına hizmet veren kurumların çalışan ve yöneticileri

Bilgi Talep Formu