Yalın Hastane Eğitimi

17 Mart 2018 - Ramada Plaza İstanbul Asia Airport / Kocaeli


...
Prof. Dr. M. Ayberk KURT
...
Zuhal TUĞUTLU

Tanıtım:

2000’lerin başından itibaren yalın prensipler sağlık sektöründe, özellikle de hastanelerde uygulanmaya başlanmıştır. İsrafları ve değer yaratmayan faaliyetleri azaltarak sistematik hataları önleyecek yeni süreçlerin geliştirilmesi, hastane personelinin günlük krizlerle uğraşmak yerine hasta bakımına daha fazla vakit ayırabilmesini mümkün kılmaktadır.

Yalın Hastane uygulamaları ölçülebilir ve sonuçları doğrudan hastalara yansıyan iyileştirme çıktılarıyla sonuçlanır: hizmet kalitesinin artışı, kaçınılabilir hatalardan kaynaklanan zararın azaltılması, sağlık hizmetine daha kolay ve hızlı erişim, daha kısa süre bekleme süreleri, vb.

Bu kazanımlar sadece hastalara fayda sağlamakla kalmayıp, sağlık personelinin çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve stres düzeylerinin azaltılması da sağlamaktadır.

İçerik:

 • Yalın Hastane Nedir?
 • Hasta Perspektifinden Değerin Tanımı & Temel İsraf Alanları
 • Yalında İnsan Faktörü ve Değişen Roller
 • Hastane Süreçlerinin Analizi ve İyileştirilmesi
 • Veri Toplamanın Önemi ve Verilerin Analizi
 • Hastane Süreçlerinde Problem Çözme ve İyileştirme Teknikleri
 • Geleceğin Sağlık Hizmeti
 • Sağlıkta Yalın Yönetim Modeli
 • Yalın Hastane Dönüşümünün Aşamaları

Süre : 1 Gün

Kimler Katılmalı:

Hastanelerin;

 • Klinik Süreç Yöneticileri ve Yönetici Hemşireler
 • Destek Birim Yöneticileri (İK, Finans, Bilgi İşlem, Satın Alma, Otelcilik Hizmetleri vb.)
 • Kalite Yöneticileri, Kalite Temsilcileri ve Süreç İyileştirme Çalışmalarında Yer Alan Çalışanlar

Bilgi Talep Formu