Yalın Hastane Simülasyonu ile Yalın Teknikler

17 Şubat 2018 - Ramada Plaza İstanbul Asia Airport / Kocaeli


...
Esra Ömür ÜNAL
...
Zuhal TUĞUTLU

Tanıtım:

Bu 1 günlük eğitimde, kurumunuzun mevcut işleyiş şeklini sorgulamak, israf kaynaklarını görebilmek, israfların kök sebeplerini anlamak ve bunlardan arındırmak için kullandığımız yalın teknikler sağlık sektörüne spesifik olarak anlatılmaktadır. Eğitimde hastanelerin poliklinik süreci simüle edilerek yalın kavramlar ve teknikler aktarılacaktır.

Yalın Hastane uygulamaları ile ölçülebilir ve sonuçları doğrudan hastalara yansıyan iyileştirmeler gibi çıktılar üretilir: hizmet kalitesinin artışı, kaçınılabilir hatalardan kaynaklanan zararın azaltılması, sağlık hizmetine daha kolay ve hızlı erişim, daha kısa bekleme süreleri, vb. Bu kazanımlar sadece hastalara fayda sağlamakla kalmayıp, sağlık personelinin çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve stres düzeylerinin azaltılmasını da sağlamaktadır.

İçerik:

  • Temel Kavramlar – Yalın Düşünce , Yalın Sağlık & Yalın Hastane
  • Neden Sağlıkta Yalınlaşmaya İhtiyaç Var?
  • Hasta Perspektifinden Değerin Tanımı , Değer Katan/Katmayan Faaliyetler & Temel İsraf Alanları
  • Değer Akışı Nedir?
  • Poliklinik Süreç Simülasyonu
  • Simülasyon Üzerinden Yalın Teknikler:

         – Standart İş

         – Görsel Yönetim ve 5S

         – Yerinde Kalite ve Hatasızlaştırma (Poka Yoke)

         – İş Yükü ve Hasta Talebinin Dengelenmesi (Heijunka)

         – Çekme Sistemleri (Kanban) ve Malzeme Yönetimi

         – Değer Akış Haritalama

         – A3, Kaizen ve Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımı

Süre: 1 Gün

Kimler Katılmalı:

Sağlık kuruluşlarının kalite temsilcileri, yöneticileri, saha çalışanları (hekimler, hemşireler, hasta bakıcılar, teknisyen vb.), destek birimlerindeki çalışanları (İK, Finans, Bilgi İşlem, Lojistik vb.) ve idari kadrolar

Sağlık kuruluşlarına hizmet veren kurumların çalışan ve yöneticileri

Bilgi Talep Formu