EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


Süre

 • 1 gün

Eğitim İçeriği

 • 5S’in şirkete kazandırdıkları
 • 5S’in adımları
 • 5S uygulama planı
 • 5S’i başarı ile uygulamanın temel koşulları
 • Seminer konu ile ilgili video filmler ile desteklenmektedir.

Açıklama

İşyerlerinde çalışma ortamının iyileştirilmesini hedef alan 5S sistemi, her işletme için geçerli olan temel prensipleri içerir. En temel iyileştirme aracıdır ve yıllardan beri tüm dünyada en yaygın kullanılan tekniklerden biri olarak bilinmektedir.

5 S’in adımları şunlardır:

 • Seiri:Gereksiz, kullanılmayan malzeme / eşya / alet vb. şeylerin ayıklanması
 • Seiton: Malzemeler için en güvenli ve en etkin yerlerin belirlenip düzenlenmesi
 • Seiso: 5S alanının temizlenmesi
 • Seiketsu: İlk 3 adımda elde edilen koşulların standartlaştırılması
 • Shitsuke: Eğitim ve disiplin. 5S alanında tanımlanan standartların alışkanlık haline getirilmesi, çalışanların 5S düşünce tarzını her yerde kullanmaları

Bu eğitim şirket/kurum sahibi ve yöneticilerine Yalın Sistem’in bugüne nasıl geldiğini, neden doğru sistem olduğunu, diğer yaklaşımlardan farkını anlatmak üzere tasarlanmıştır. Mükemmel sonuçları almak için mükemmel süreçlere ihtiyacımız var ancak her şeyden önce o süreçleri mükemmelleştirecek insanları yetiştirmeli, motive etmeli ve inandırmalıyız. Süreç ve insanın gelişimini birlikte ele alan yalın düşünce felsefesi, başarıyı kullanılan araçlarda veya üstün bilgi/beceriye sahip çalışanlarda değil, topyekün çabanın aynı doğrultuda şirket hedeflerine yönlendirilebilmesinde arıyor.

Kazanılacak Yetkinlikler

 • Çalışma ortamını daha farklı bir gözle görebilme
 • Düzenli ve temiz bir çalışma ortamının nasıl yaratılacağını ve sürekliliğinin nasıl sağlanacağını bilme

Katılımcı Profili

 • 5S sisteminin şirket içinde kurulması ve uygulanması adımlarında rol alacak üretim ve ilgili birimlerde çalışan yönetici, mühendis ve teknik elemanlar. Bu seminer ayrıca işçi seviyesine de verilebilir.

Referans Yayınlar

Putting 5S to Work

Kurumsal Eğitim Bilgi Talep Formu