EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


Üretim tesislerinde çalışan tüm makine, ekipman ve sabit kıymetin risk değerlendirmelerinin pro-aktif bakım yönetim anlayışı ile nasıl yapıldığı ve elde edilen risk değerlendirme sonuçlarının bakım yönetimi ve işletme stratejilerinin oluşturulması aşamalarında nasıl kullanılacağı hakkında katılımcılara bilgi ve beceri kazandırmaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Üretim Ekipmanlarında risk değerlendirme

 • Risk denklemi
 • Risk matrisi
 • Risk denkleminin pratik kullanım yolları

Ekipman kritikliği

 • Risk matrisinin kalibrasyonu
 • Ekipman bileşen ve alt parçalarının değerlendirilmesi

Risk Değerlendirmesi

 • Ekipman risk yönetimi
 • Ekipmanlarda toplam riskin hesaplanması

Fabrika genel ekipman sağlık değerlendirmesi

 • Risk değerini azaltma öngörüler
 • Standart ekipmanların kritiklik değerlendirmesinde karşılaşılan zorluklar

Makine/ ekipman risk seviyesinin işletme ve bakım Stratejilerine etkileri

SÜRE

 • 1 Gün

KATILIMCI PROFİLİ

 • Bakım birimi yönetici ve çalışanları

Kurumsal Eğitim Bilgi Talep Formu