EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


Balanced Scorecard (Dengelenmiş Hedef Kartı) bir stratejik performans yönetim metodudur ve şirketin stratejik planlama çalışmasıyla belirlenmiş yıllık hedef ve stratejilerini organizasyon kademeleri arasında yayarak ve günlük faaliyetler ile denge kurarak hayata geçirilmesini ve toplam performansın geliştirilmesini sağlar.

Bu eğitim, katılımcılara Balanced Scorecard’i tanıtmak ve doğru ve dengeli hedef ve uygun göstergelerin nasıl belirleneceğini, ana stratejiyi işletme düzeyine yayma yaklaşımını ve süreç performans yönetimi ile birlikte bir organizasyonda işletme verimliliğini artırıcı bir strateji uygulama aracı olarak nasıl uygulanabileceğini aktarmak amacıyla düzenlenmektedir. İlave olarak Balanced Scorecard metodunda yaygın olarak kullanım alanı bulmuş performans göstergelerinin süreç yönetimi teknikleri ile nasıl iyileştirilebilecekleri açıklanmaktadır.

Eğitim sonunda katılımcılar Balanced Scorecard uygulamasının özelliklerini, strateji geliştirme sürecini, dört temel perspektifte performans ölçütleri oluşturmayı öğrenmiş olacaklardır.

İÇERİK

 • Balanced Scorecard Düşüncesi
 • Finansal Boyut
 • Müşteri Boyutu
 • İç süreçler Boyutu
 • Sürekli Öğrenme, Gelişim ve Yenilikçilik Boyutu
 • Performans göstergelerinin Strateji ile olan bağının kurulması
 • Performans Ölçüm Boyutları
 • Performans Ölçüt Tipleri
 • Ölçüt Secim Kriterleri
 • Verimlilik ve Etkinlik
 • Sure, Maliyet, Kalite
 • Hedeflerin yayılımı
 • Faaliyet planları ve performans ölçümü

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

 • Katılımcılar kendi organizasyonlarında stratejik performans ölçüm sistemini nasıl kuracaklarını,
 • Kurumun stratejisi ve hedefleri ile kritik süreçler arasında nasıl bağ kuracaklarını,
 • Kurumlarda yaygın olarak kullanılan performans göstergelerinin neler olduğunu,
 • Süreç hedeflerinin yayılımı ve performanslarının nasıl ölçüleceğini ve analiz edilerek iyileştirileceğini öğreneceklerdir.

KATILIMCI PROFİLİ

 • Orta ve üst düzey yöneticiler, stratejik planlama yöneticileri, insan kaynakları yöneticileri, yalın ofis sorumluları

SÜRE

2 gün

[contact-form-7 404 "Not Found"]