EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


Değer, üründe müşterinin talep ettiği ihtiyaçları gereken zaman, kalite ve önemde karşılayan ve bunu karşılarken de ürün üzerinde yarattığı maliyeti oluşturduğu fayda karşılığında en azından eşit düzeyde karşılanmasını sağlayan özellikler bütünüdür. Bu eğitimle değer tarifinden başlayarak müşteri gözüyle değerin anlaşılmasından, artırılmasına, değer yaratmayan özelliklerin anlaşılmasından analiz edilerek maliyetin azaltılmasına kadar tüm aşamalar hakkında temel bilgiler verilmesi amaçlanır. Değer mühendisliği ve değer yönetiminin sağlanması ve yeni ürün geliştirmede hedef maliyetleme çalışmalarının yürütülüşü örneklerle açıklanır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Değerin tarifi ve değer akışı hakkında bilgilendirme
 • Katma değer ve fayda yaratmayan özellikler hakkında açıklamalar
 • Kano diyagramı
 • Değer yönetimi
 • Değer mühendisliği ve değer analizi
 • Hedef maliyetleme
 • Uygulama önündeki engeller

Kazanılacak Yetkinlikler

 • Süreç ve üründeki değer tariflerinin anlaşılması
 • Değer mühendisliği ve değer analizi çalışmalarının nasıl yürütüleceği
 • Hedef maliyetleme ve ürün maliyeti azaltma çalışmaları

Süre

 • 1 gün

KATILIMCI PROFİLİ

 • Süreç ve üründeki değer tariflerinin anlaşılması
 • Değer mühendisliği ve değer analizi çalışmalarının nasıl yürütüleceği
 • Hedef maliyetleme ve ürün maliyeti azaltma çalışmaları

Kurumsal Eğitim Bilgi Talep Formu