EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


1950′li yıllardan itibaren Toyota fabrikalarında geliştirilen yalın üretim sisteminin altında yatan düşünme biçimi, hizmet sunumundan ürün geliştirmeye, üretimden tedarik zincirinin yönetimine, kamu hizmetlerinden ticari faaliyetlere pek çok alanda uygulanabilecek bir yaklaşım olarak her geçen gün yeni örneklerle ortaya çıkmaktadır. Yalın yaklaşımın temel amacı, tasarımdan sevkiyata tüm ürün/hizmet yaratma aşamalarındaki her türlü israfın yok edilmesi ile maliyetlerin düşürülmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması, piyasa koşullarına uyum esnekliğinin kazanılması, nakit akışının hızlandırılmasıdır. Bunu başarabilmek için iş süreçlerine farklı bir gözle bakabilmek, kullana geldiğimiz iş yöntemlerinin yarattığı sorunları görebilmek önem taşır. Görmeyi öğrenen işletmeler kısa sürede iki misli üretkenlik artışı, yarıya inen teslim süresi ve stoklar, iki misli iyileşen kalite gibi radikal sonuçları elde edebilmektedirler. Ancak bir işletmenin sınırları dışına çıkılarak tedarik zincirinin tamamına bakıldığında iyileştirme potansiyelinin daha da fazla olduğu görülebilir. Her işletmenin değer yaratma sürecinde yaşadığı problemlerin bir kısmı, kendinden sonraki müşteri (dağıtım ağı, bayi, toptancı vb.) ya da kendinden önceki tedarikçilerin çalışma biçiminden kaynaklanmaktadır. Değer Zincirinin Bütünsel Yönetimi eğitim modülü katılımcıların, nihai tüketiciye kadar tüm iş süreçlerine bir bütün olarak bakabilmesini, mevcut iş yöntemlerinin, değer zincirindeki firmalar arasındaki iletişim ve güven problemlerinin yarattığı sorunları görebilmesini hedefler. Maliyetleri arttıran, tüketiciyi rahatsız eden, talep değişimlerine hızla uyum sağlamayı engelleyen hata ve israf kaynaklarını görebilmeyi öğretmeyi amaçlar. Üretim sistemini yeniden değerlendirmek ve israflardan arındırmak için çok etkin bir araç olan Değer Akış Haritası tekniğinin değer zincirindeki uygulaması da örneklerle anlatılmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Yalın Düşüncenin temel prensipleri
 • Proses mükemmelliği modeli
 • Değer, Değer Akışı ve İsraf
 • Malzeme ve Bilgi Akışı
 • Değer akışını sıkıştırma
 • Değer zincirinde Seviyelendirilmiş Çekme
 • İşletmeler arası Değer Akış Haritası
 • Değer zincirinde maliyetler
 • Lojistik operasyonların yönetimi
 • Yalın Şirket Modeli

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

 • Yalın değer akışının temel özelliklerini bilme
 • Müşteri odaklılığın doğru anlaşılması
 • Yalın değer akışını tasarlayabilme

SÜRE

 • 1 gün

KATILIMCI PROFİLİ

 • Firma sahipleri, üst ve orta düzey yöneticiler, lojistik birimleri

Kurumsal Eğitim Bilgi Talep Formu