EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


Bir basketbol maçında, oyuncuların maçın o anda nasıl bir skorla devam ettiğini bilmediklerini düşünebiliyor musunuz? Böyle bir takımın maçı alması olasılığı var mıdır?

İş dünyasının kıyıcı rekabet ortamında ayakta kalmaya ve kar etmeye devam etmemiz lazım. Fabrikalarımızda iş gücümüzün şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda maksimum boyutta seferber edilmesi gerektiğini kavradık, insan kaynağımızı yeterince motive ettik, koordineli çabalarımızla kuruluşumuzu faaliyet sahasının en iyisi olması hedefine azimle taşıyoruz. Bu arada, çalışanlarımızın ortaya koydukları performansın sonuçlarını sürekli görmeleri ve izlemeleri de şarttır. Ayrıca, Görsel Fabrika’ da çalışanlar düşünce ve önerilerini üst yönetime kolaylıkla duyurabilecekleri ortamı bulurlar.

Seminerimizde Görsel Fabrika yaklaşımı tüm boyutları ile gözden geçirilmekte ve bu olguyu fabrikasına taşıyarak yerleştirecek uzmanların bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

İÇERİK

 • Görsel İletişim
 • Takımın Bölgesi
 • Görsel Belgeleme
 • Görsel Üretim Kontrolü
 • Görsel Kalite Kontrol
 • Üretim Süreç Göstergeleri
 • Gelişmenin Görünür Kılınması
 • Görsel İletişimin Fabrikalarda Yaygınlaştırılması

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

 • Orta ve üst kademe yöneticilerinin çalışanların mutlak katılımını sağlayabilmeleri
 • Organizasyonun katmanları arasında yatay ve dikey her türlü iletişimin sağlanabilmesi

KATILIMCI PROFİLİ

 • Fabrikalarında görsel iletişim ve yönetimi uygulama durumunda olan yöneticiler, mühendisler, teknisyenler

SÜRE

1 gün

[contact-form-7 404 "Not Found"]