EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


Yalın üretim uygulamalarının sağlıklı şekilde kalıcı olarak devam edebilmesi ve tüm çalışanların katılımının sağlanması için ilk kademe yöneticilerin geliştirilmesi, liderlik ve yalın üretim yönetimi ile ilgili temel yaklaşımı bilmeleri çok önemlidir. Bu eğitimle ilk kademe yöneticilere, hat lideri, takım lideri, grup lideri olarak isimlendirebileceğimiz yöneticilere yalın liderlik yaklaşımının verilmesi, günlük operasyonun ve takımlarının etkin olarak nasıl yönetileceğinin anlaşılması hedeflenmektedir. Bu çalışmayla zaten bildiği kabul edilen yalın tekniklerin kullanılarak ekibinin performansını geliştirmesi, lideri olduğu takımı küçük bir şirketi yönetir gibi en üst yönetimden gelen hedefler doğrultusunda geliştirmenin yolları ve karşılaşılan engellerin nasıl aşılacağı ile ilgili temel bilginin verilmesi amaçlanır.
Bu eğitim şirket/kurum sahibi ve yöneticilerine Yalın Sistem’in bugüne nasıl geldiğini, neden doğru sistem olduğunu, diğer yaklaşımlardan farkını anlatmak üzere tasarlanmıştır. Mükemmel sonuçları almak için mükemmel süreçlere ihtiyacımız var ancak her şeyden önce o süreçleri mükemmelleştirecek insanları yetiştirmeli, motive etmeli ve inandırmalıyız. Süreç ve insanın gelişimini birlikte ele alan yalın düşünce felsefesi, başarıyı kullanılan araçlarda veya üstün bilgi/beceriye sahip çalışanlarda değil, topyekün çabanın aynı doğrultuda şirket hedeflerine yönlendirilebilmesinde arıyor.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Yalın liderlik yaklaşımı
 • Yalın takım organizasyonu
 • Hat yönetimi temel faaliyetleri
 • Takım ve grup lideri görev tanımları
 • Hat ve hücrelerde günlük yönetim standart işleri
 • Takım ve hattın günlük performans yönetimi
 • Hatta görsel yönetim
 • Temel performans parametrelerinin gözden geçirilmesi
 • Takımlarda sürekli gelişim yönetimi
 • Takımlarda çalışan yetkinlik ve becerilerinin takibi ve yönetimi
 • Takım ruhu yaratma ve takımı desteklemede yaklaşımlar
 • Engeller ve çözümleri
 • İlk kademe yöneticilerinin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için temel liderlik ve hat yönetim bilgilerinin kazanılmasını sağlamak
 • Mavi yakalı liderlerin performans sürecinin etkin bir parçası haline gelmesini sağlamak
 • Hat liderlerine şirketlerinin verdiği önemin ve yaptıkları için toplam performans üzerindeki öneminin ve nasıl davranmaları gerektiğinin anlaşılmasını sağlamak ve bilgilendirmek
 • Hedef yönetim yaklaşımı hakkında bilgilenmek

SÜRE

 • 1-2 gün

KATILIMCI PROFİLİ

 • Mavi yakalı takım ve grup liderleri, formen, süpervizör, vardiya amirleri, mavi yaka gelişiminden sorumlu İnsan Kaynakları yöneticileri, Yalın ofis sorumluları

Kurumsal Eğitim Bilgi Talep Formu