EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


Japonya’da Hoshin Kanri olarak adlandırılan Politikaların Yayılımı, şirketin belirlediği vizyona ulaşması ve tespit edilen stratejileri uygulanması için şirket içindeki tüm birimleri en üstten en alta bu hedeflere doğru yönlendirmek amacıyla kullanılan bir sistemdir. Politikaların yayılımı doğru faaliyetlere odaklanarak ve onları aynı hedefe doğru hizalayarak, fırsat ve tehditlere cevap vermenizi sağlayacaktır.

Yalın Dönüşüm yolculuğunda kullandığımız tüm araçların ve tekniklerin, şirketi hedefine götürecek şekilde, bir yönetim sistemi içinde planlı şekilde ele alınması ve uygulanması son derece önemlidir. Politikaların yayılımı ihtiyaç duyduğumuz bu yönetim sistemini tarif etmektedir.

İÇERİK

 • Politikaların Yayılımı (Hoshin Kanri) Nedir?
 • Politikaların Yönetimi
 • Zihinsel Modeller ve Politikaların Yayılımına Duyulan İhtiyaç.
 • Hedefler-Yollar-Politikalar
 • Politikaların Yayılımının Amacı
 • Odaklanma
 • Hizalanma
 • Hızlı Tepki
 • Politikaların Yayılımının Bileşenleri
 • Gerçek Kuzey
 • PUKÖ
 • Kısa, orta, uzun vadeli planların hazırladığı yönetim süreçleri
 • Catchball (Paslaşma)
 • Yayılım Liderleri
 • Politikaların Yayılımında A3 Kullanımı
 • Politikaların ve Hedeflerin Kırılımı
 • Yıllık Politikaların Yayılımın Sürecinin Adımları

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

 • Yalın dönüşüm yolculuğunda, tüm iyileştirme/geliştirme faaliyetlerini kaynakları etkin şekilde kullanarak gerçekleştirmek için Politikaların Yayılımı aracını kullanabilmek
 • Politika ve hedeflerin organizasyon içinde kırılımını gerçekleştirerek, şirket hedeflerinden takım hedeflerine kadar inebilmek.

KATILIMCI PROFİLİ

 • Şirket sahipleri ve tüm üst/orta kademe yöneticiler

SÜRE

 • 1 gün

REFERANS YAYINLAR

Liderin Planlama ve Uygulama Kılavuzu (Doğru İşlerin Yapılmasını Sağlama), Hoshin Kanri, Öğrenmeyi Yönetmek

[contact-form-7 404 "Not Found"]