EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


Eğitimin amacı, günümüzde otomotiv zinciri içinde bulunan şirketlerin, yeni ürün devreye alma sürecinde uymakla yükümlü oldukları, otomotiv sektörü dışındaki şirketlerde de kullanımı gün geçtikçe artan İleri Ürün Kalite Planlaması konusunda, katılımcıların bilgi ve becerilerini artırmak, bu planlama sürecindeki tanım ve uygulamaları, pratik uygulamalar yardımıyla somutlaştırmaktır. Seminer kapsamında, İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP) uygulamasının amacı, kazanımları, uygulandığı alanlar ve planlama adımları konularında bilgi verilirken, bu adımlar pratik uygulamalar ve örnek çalışmalarla somutlaştırılır.
Bu eğitim şirket/kurum sahibi ve yöneticilerine Yalın Sistem’in bugüne nasıl geldiğini, neden doğru sistem olduğunu, diğer yaklaşımlardan farkını anlatmak üzere tasarlanmıştır. Mükemmel sonuçları almak için mükemmel süreçlere ihtiyacımız var ancak her şeyden önce o süreçleri mükemmelleştirecek insanları yetiştirmeli, motive etmeli ve inandırmalıyız. Süreç ve insanın gelişimini birlikte ele alan yalın düşünce felsefesi, başarıyı kullanılan araçlarda veya üstün bilgi/beceriye sahip çalışanlarda değil, topyekün çabanın aynı doğrultuda şirket hedeflerine yönlendirilebilmesinde arıyor.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • APQP Nedir? Amaçları nelerdir?
 • Yeni ürün devreye almada müşteri odaklılık
 • Yeni ürün devreye alma süreci
 • Planlama
 • Ürün tasarım ve geliştirme
 • Proses tasarım ve geliştirme
 • Ürün ve proses doğrulama
 • Geri bildirim ve düzeltici faaliyetler
 • Proses Tasarım ve Geliştirme Çıktıları
 • İş Akış Şemaları
 • P-FMEA
 • Kontrol Planları
 • İş Talimatları
 • Ölçme Sistemi Analizi Çalışmaları
 • Ürün ve Proses Doğrulama Faaliyetleri
 • Müşteriye numune sunumu ve onay süreci
 • PPAP gereksinimleri
 • PPAP dosyasının hazırlanması
 • Tüm süreç boyunca, proje planlarının takip ve güncellenme sistematiği

Süre

 • 2 gün

KATILIMCI PROFİLİ

 • Yöneticiler
 • Proje ve program yöneticileri, kurum içinde yeni ürün devreye alma faaliyetlerinden sorumlu personel
 • Kalite uzmanları, mühendislik / teknik bölüm çalışanları

Kurumsal Eğitim Bilgi Talep Formu