EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


 • Katılımcı Düzeyinde: İnsan Kaynaklarının verimli ve etkin biçimde yönetilebilmesi için uygulanan kurumsal sistem ve süreçler konusunda genel düzeyde bilgi edinilmesi ve söz konusu sistem ve süreçlerin kurum bünyesinde etkin biçimde uygulanabilmesi için bir yönetici olarak sahip olunması gereken bakış açısı ve uygulama becerisinin kazanılması
 • Kurumsal Düzeyde: Kurum bünyesindeki İnsan Kaynakları yönetimine yönelik sistem ve süreçlerin etkin biçimde uygulanabilmesi konusunda kritik rol ve sorumluluk sahibi olan yöneticilere bu rollerini başarıyla yerine getirebilmeleri için gerekli bakış açısı, bilgi ve becerilerin kazandırılması yoluyla; söz konusu sistem ve süreçlerin uygulama etkinliğinin güvence altına alınması

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • İnsan Kaynaklarının Genel Özellikleri
 • Yöneticilerin İnsan Kaynakları Yönetimindeki Rol ve Sorumlulukları
 • İnsan Kaynakları Yönetimine Yönelik Sistem ve Süreçler ve Yöneticilerin Bu Sistem ve Süreçlerdeki Rol ve Sorumlulukları
  – Bölüm İçi İş Organizasyonu ve Görevlendirme
  – Seçme Yerleştirme ve Oryantasyon
  – Ücret Yönetimi
  – Bireysel Performans Yönetimi
  – Performansa Dayalı Değişken Gelir Yönetimi
  – Ödüllendirme
  – Gelişim ve Kariyer Yönetimi
  – Organizasyonel Yedekleme

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

 • Eğitim programının uygulanması sırasında, slayt eşliğinde kısa bilgilendirmelerin ardından, konunun anlaşılmasını, günlük hayatla ilişkilendirilmesi ve öğrenilenlerin pekiştirilmesi amacıyla soru-cevap, küçük grup çalışmaları ve örnek olay çalışmalarına yer verilmektedir.

SÜRE

 • 2 gün

KATILIMCI PROFİLİ

 • Kurum bünyesinde ekip yönetme sorumluluğu bulunana tüm yöneticiler

KATILIMCI SAYISI

 • 12 – 20

Kurumsal Eğitim Bilgi Talep Formu