EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


Mali İşler bölümünün etkin ve doğru veri, belge ve analizlerle yönetimi, bütçeleme ve bütçe kontrol teknikleri, maliyet merkez yapısının planlanması tekniklerini sağlayarak işlerini en iyi şekilde yapmalarına katkı sağlamaktır.

Aynı zamanda da şirketin mali açıdan günün şartlarına ve yeni metotlara göre daha iyi yönetilmesinde şirketin yetkinliğini artırmaktır.

Ayrıca maliyet azaltmada şirket çalışanlarını seferber etmektir. Böylece günün koşullarına göre şirketin rekabet gücünü artırmak ve mali yapısını ve gücünü geliştirerek şirketin ayakta kalmasını sağlamaktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Bütçelemenin Prensipleri ve İlkeleri
 • Bütçeleme Sistemleri ve Türleri
 • Geleneksel Yıllık Bütçeleme
 • Nakit Bazlı Bütçeleme
 • Dinamik (Rolling) Bütçeleme
 • Strateji ile Bütçeleme arasındaki fark
 • İşletmelerde Bütçeleme Organizasyonu
 • Bütçeleme alışmalarının Organizasyonu ve Yönetimi
 • Bütçenin Konsolide Edilmesi
 • Bütçeleme Sürecinde Stratejik Analiz
 • Yönetimin Hedeflerinin Belirlenmesi ve Bütçede etkin Kullanımı
 • Kar Hedefi
 • Enflasyon, Kur ve Diğer Ulusal Hedefler
 • Şirketin Gelir ve Giderini Tehdit Eden veya Fırsat Doğuran Unsurların Bütçeye Etkilerinin İrdelenmesi
 • Rekabet Koşularının Şirketin Bütçesine Etkisinin İrdelenmesi
 • Gelirin Bütçelenmesi
 • Satış Tahmin Süreci ve Tahminlerin Oluşturulması
 • Satış Tahmin Teknikleri
 • Fiyat Tahminlerinin ve Hedef Maliyetlerin Oluşturulması
 • Yeni Ürünlerin Piyasaya Sunulması ve Devreye Alınmasının Planlanması
 • Eski Ürünlerin Satışının Bitirilmesi ve Planlanması
 • Gelir Bütçesinin Oluşturulması
 • Diğer Gelirlerin Oluşturulması
 • Giderlerin Bütçelenmesi
 • Maliyet Merkezlerinin Belirlenmesi
 • Maliyet Gider Merkezlerinin Gider Tahmin Süreci ve Yönetimi
 • Kapasite ve Personel Planlaması
 • Tahmin Teknikleri
 • Satın Alma Bütçelemesi
 • Yeni Ürün Geliştirme Gider Tahminleri ve Bütçelenmesi
 • Yatırımların Bütçelenmesi
 • Diğer Olası Giderlerin Bütçelenmesi
 • Maliyet Azaltma Planları
 • Gerçekleşen Gelir ve Giderlerin Bütçesi ile Kıyaslanması ve İzlenmesi
 • Gerçekleşen Gelir ve Giderin İzlenmesi
 • Bütçe ile Gerçekleşen arasındaki Sapmaların Yönetimi
 • Alınacak Önlemlerin Planlanması ve Takibi

KATILIMCI PROFİLİ

 • Şirket Üst Yönetimi
 • Bütçe ve Kontrol Uzmanı
 • Muhasebe Uzmanı

SÜRE

1 Gün

Kurumsal Eğitim Bilgi Talep Formu