EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


Eğitimin amacı, kurum içinde var olan tüm maliyetlerin, kaliteye etkileri bağlamında değerlendirilerek sınıflandırılması ve bu sonuçların aksiyon planlarına dönüştürülerek etkin bir sürekli gelişim aracı olarak kullanılmasına yönelik kalite maliyetleri sistemi konusunda, katılımcıların bilgi ve becerilerini artırmak, kalite maliyetleri ile ilgili tanım ve uygulamaları, pratik örnekler yardımıyla somutlaştırmaktır.

Seminer kapsamında, Kalite Maliyetleri Sisteminin amacı, kazanımları, uygulama adımları ve sonuçlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar konularında bilgi verilirken, bu adımlar pratik uygulamalar ve örnek çalışmalarla somutlaştırılır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Kalite ve maliyet ilişkisi
 • Görünen ve görünmeyen kalite maliyetleri (Buzdağı modeli)
 • Kalite Maliyetlerinin Türleri:
 • Kalite önleme maliyetleri
 • Kalite kontrol maliyetleri
 • Kalitesizlik (başarısızlık) maliyetleri
 • Kurum içindeki tüm maliyetlerin kalite maliyetleri olarak sınıflandırılması
 • Kalite maliyetlerini düşürürken kaliteyi artırmak
 • Kalite maliyetlerine yönelik uygun raporlama sistematiğinin oluşturulması
 • Kalite maliyeti raporlarının değerlendirilmesi ve bir sürekli gelişim aracı olarak kullanılması

KATILIMCI PROFİLİ

 • Yöneticiler
 • Kurum içinde kalite yönetim sistemi uygulamalarından sorumlu personel
 • Kurum içinde maliyet yönetimi ve raporlamalarından sorumlu personel

SÜRE

 • 1 gün

Kurumsal Eğitim Bilgi Talep Formu