EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


Mali İşler bölümünün etkin ve doğru veri, belge ve analizlerle yönetimi konusunda temel kavramlar, mali tablolar, finansal analiz yöntemleri,  maliyet muhasebesi, finansal sistem ve maliyet analiz tekniklerini sağlayarak işlerini en iyi şekilde yapmalarına katkı sağlamaktır. Aynı zamanda da şirketin mali açıdan günün şartlarına ve yeni metotlara göre daha iyi yönetilmesinde şirketin yetkinliğini artırmaktır. .

Bununla birlikte son zamanlarda çok büyük önem kazanan finans yönetimde ve maliyet analizinde daha etkin çalışmanın yol ve metotları anlatılacaktır. Müşteri için değer yaratmayan giderlerden kaçınmanın önemi ve teknikleri paylaşılacaktır.

Katılımcıların eğitime aktif katılımı ve yorumları beklenecek, grupla birlikte anlık üretilen fikirler ya da yaşanmış örneklerden vak’a çalışması olarak faydalanılacaktır.

 

MALİYET YÖNETİMİ ve ANALİZİ

 

 • Maliyetin Tanımı ve Maliyet Hesaplaması
 • Maliyet Yönetimi ve Sistemi
 • Standart ve Fiili Maliyet
 • Maliyet Planlama
 • Üretim Maliyeti (Maliyetin niteliği ve safha)
 • Ürün ve Sipariş Maliyet Analizi
 • Satış Sonrası Maliyet
 • Karlılık Analizi ve Sürdürülebilir Karlılık
 • Hedef Maliyetlendirme
 • Maliyet Azaltma Yönetimi
 • Raporlamalar

Masraf Merkez bazında ve Maliyetin niteliğine göre Gider dağılımı

 • Ürün / Sipariş / Müşteri / Ülke bazında maliyet (Fiili/Standart)
 • Ürün / Sipariş / Müşteri / Ülke bazında karlılık

KATILIMCI PROFİLİ

 

 • Şirket Üst Yönetim
 • Maliyet Analiz Uzmanı
 • Maliyet Muhasebe Uzmanı
 • Ürün veya Satış Uzmanı

SÜRE

1 Gün

Bilgi Talep Formu