EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


Satın alma şirketin maliyet hedeflerini tutturmak için ana fonksiyonlardan biridir. Amaç sadece üretime mal yetiştirmek değil ayrıca yüksek kalitede ürün çıkarabilmek için teknik tasarımın talep ettiği hammadde ve özellikte hammadde veya malzemeyi ihtiyaç kadar miktarda ve zamanında hazır etmektir. Tabii ki sürecin maddi değeri kadar legal ve kalite boyutu da Tedarik zincirinin doğru kurgulanması için esastır. Bu eğitimde yalın tedarik zinciri oluşturmak için adım adım yaklaşımı göreceksiniz.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Satın alma-lojistik organizasyonu ve rol paylaşımı
 • Malzeme grubu stratejileri
 • Tedarik zinciri değer akışı çalışmaları (supply chain kısmı)
 • Yıllık hedeflerin yan sanayilerle paylaştırılması
 • Demirbaş takibi ve kalıp kontratları

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

 • Müşteri odaklı üretim sürecinin oturması
 • Çekme prensibinin temel taşı tedariğin yalınlaşması
 • Tedarik kanadında hedeflerin neden-sonuç ilişkisinin kurulması ve görselliğinin sağlanması

SÜRE

 • 2-3 gün
 • Tavsiye edilen katılımcı: Satın alma, R&G çalışanları, Kalite Çalışanları, Lojistik ekipleri

KATILIMCI PROFİLİ

Başta Satın alma ve Lojistik çalışanları ve onların yöneticileri. Özellikle strateji ve tedarik ile ilgili konuların ele alınması ile Finans, Ürün Geliştirme, Üretim ve Kalite Birimlerinden satınalma süreçleri ile ilişkili çalışanlar ve / veya yöneticileri ve İnsan Kaynakları Birimi olmak üzere;

 • Firma içinde satın alma sürecinin parçası olan,
 • Satın alma süreçlerinde belirli sıkıntılar yaşayan,
 • Tedarik Zincirini anlamak isteyen,
 • Orta kademe yöneticilerin ve saha çalışanlarının inancını artırmaya çalışan, herkes.

Kurumsal Eğitim Bilgi Talep Formu