EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


İşletmenin amacı müşteri için değer üretmek, gelir ve gider arasındaki farkı açıp karı büyütmek, tüm paydaşlarını memnun etmek ve bunu sürdürülebilir kılmaktır.

Artan rekabet karşısında gelir gider farkı ne zaman küçülse müşterinin istediği değeri tam olarak sağlayamıyoruz demektir. O zaman değişik şeyler yapmayı düşünürüz. Biz burada rakiplerden önce değişmenin avantajlarından yararlanmak için bir “metot” öneriyoruz: Yalın Uygulamalar

Şirketler müşteriye yakın olup müşterinin sesini şirket içine taşımalıdır. Yalın Düşünce Uygulamalarında her şey müşteri ile başlar. Bir şirketin gelişimi organizasyon şemasından değil, müşteri analizlerinden başlar. “Bireysel ve Kurumsal İhtiyaçlar” çok iyi anlaşılmalıdır. Müşteri için değeri doğru tanımlar ve değer akışlarını belirlersek israfı bulup maliyetlerimizi kontrol edebiliriz. Amaç, insan ve süreç boyutlarının uyumlu olması gereklidir.

Müşteriler, nihai tüketici ya da diğer bir şirket olsun, “neden bizden alıyor?”, “neden rakiplere gidiyor?” sorularının yanıtı bulunmalıdır. Rekabette öne geçmek için planlar doğru yapılmalıdır.

Daha çok satış, daha yüksek karlılık ve tüm paydaşların refahını sağlamak için etkinliği ve verimliliği arttırarak dönüşebilmek gerekmektedir.


EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Değişen Pazar Şartları, Rekabet ve Karlılık
 • Bir İşi Başarıyla Yönetmek Zordur
 • Amaç – İnsan – Süreç
 • Şirketin Amacı Müşteri Kazanmaktır
 • Birey ve Kurum İhtiyaçları
 • Müşteri Niçin Tekrar Satın Alır?
 • Müşteri İçin Değer
 • Müşteri Deneyimi ve Satış Hunisi
 • Yalın Düşünce
 • İsraf, Müşteriye Değer Akışı
 • Bölümler Arası İşbirliği
 • Sonuç mu Değer Akışı mı?
 • Sürekli İyileştirme (İnsan Geliştir ve Süreci İyileştir)

SÜRE

 • 1 gün

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

 • Rekabette farklılaşmak için sahip olmak gereken düşünce sistematiğini ortaya koyacağız
 • Müşterimizi ve ihtiyaçlarını yalın bakış açısı ile tekrar değerlendireceğiz
 • Müşteri deneyimini anlayarak satış kayıplarını nasıl engellememiz gerektiğini inceleyeceğiz
 • Müşteri için değeri belirledikten sonra yapılacak iyileştirmeleri ve israfları yok etmeyi öğreneceğiz
 • Yalın Düşüncenin işimize katkılarını öğrenip nasıl uygulayacağımızı değerlendireceğiz
 • Daha az maliyet, daha kısa zaman ve daha az hata ile başarımızı arttırmanın mümkün olduğunu anlayacağız
 • Bölümler arası işbirliğinin gereğini anlayıp sonuç odaklı ya da değer akışı odaklı olmanın getirdiklerini inceleyeceğiz
 • Sonuç olarak farklı sonuçlar almak için farklı metotlar önereceğiz
 • Tüm bunlarla ilgili grup çalışmaları yaparak şirket içindeki gerçek sorunların çözümüne odaklanacağız

KATILIMCI PROFİLİ

 • Müşterisine ürün ya da hizmet ulaştıran, rakiplerle mücadele eden, gelişmek ve farklılaşmak için yeni bir metot arayan şirketlerdeki yönetim kademeleri ve ilgili çalışanlar

Kurumsal Eğitim Bilgi Talep Formu