EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


Eğitimin amacı, ileri ürün kalite planlaması sürecinde kullanılan ve proses tasarımı kapsamında faydalanılan bütün ölçme sistemlerinin güvenilirliğini doğrulamaya yönelik yöntemleri içeren Ölçme Sistemi Analizi konusunda, katılımcıların bilgi ve becerilerini artırmak, bu yöntemle ilgili tanım ve uygulamaları, pratik örnekler yardımıyla somutlaştırmaktır. Seminer kapsamında, Ölçme Sistemi Analizi (MSA) uygulamasının amacı, kazanımları, uygulandığı alanlar ve yöntemleri konularında bilgi verilirken, bu adımlar pratik uygulamalar ve örnek çalışmalarla somutlaştırılır. Bu eğitim, AIAG (Otomotiv Endüstrisi Aksiyon Grubu) tarafından yayınlanan MSA Referans Kitapçığı üzerine kurgulanmıştır ve bu kitabın son revizyonuna göre günceldir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Ölçme nedir? Ölçme Sistemi nedir?
 • Ölçme sistemleri ile ilgili tanımlar
 • Temel istatistiksel kavramlar ve tanımlar
 • Ölçme sistemi analizi yapılmasını gerektiren durumlar
 • Ölçme sistemi analizi türleri
 • Niteliksel ölçme sistemleri için (sayısal ölçümler)
 • Niceliksel ölçme sistemleri için (görsel kontroller, mastar kontrolleri, vb.)
 • Tahribatlı muayeneler için
 • Ölçme sistemi analizi adımları
 • Sistemin tanımlanması
 • Analiz yönteminin belirlenmesi
 • Sonuçların değerlendirilmesi ve alınacak aksiyonlar

SÜRE

 • 1 Gün

KATILIMCI PROFİLİ

 • Yöneticiler
 • Kurum içinde yeni ürün devreye alma faaliyetlerinden sorumlu personel
 • Kalite kontrol bölümü / teknik bölüm çalışanları

Kurumsal Eğitim Bilgi Talep Formu