EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


Yalın düşüncenin temeli olan “müşteriye mükemmel değer sunmak için, israftan arındırılımş mükemmel prosesler” geliştirme sürecindeki önemli aktörlerden biri de kuşkusuz bu çevrimin sürekliliğini sağlayacak olan yönetici ve çalışanlardır. Bu kişiler yükselen ticari hedefler ve gitgide azalan kaynaklar döngüsünde, en iyi iş sonuçlarını elde etmek için yoğun bir ilişki yumağı içindedirler. Geri dönüşümü olmayan, bir kaynak olan zamanlarının çoğunluğunu;toplantı, görüşme, mail trafiği ve telefon konuşmaları içinde geçirirler. Bu açıdan “Yalın İlişki Yönetimi”, Yalın Düşünce”yi etkinleştiren bir bileşen olarak ortaya çıkmaktadır. Yalın İlişki Yönetimi ile Performans arasındaki bağı basite indirgenmiş olarak tanımladığımızda;Performans için işini:
• iyi bilmek (Meslek), • iyi uygulamak (Proses) ve • işini ilgili çalışanlarla iyi paylaşmak (İlişki Yönetimi) gereklidir diyebiliriz. Buradaki Perf.= MxPxİ formülü ilişkilerin yönetim şeklinin de “performansı doğrudan etkileyen” bir faktör olduğunu bize göstermektedir. Nitekim ister iş, ister özel hayatımızda olsun ilişkilerimizde yanlış anlaşılmak, kendini iyi ifade edememek, zannetmeler yüzünden somuttan uzaklaşmak, amacı unutup araçlar üzerinde tartışmak, çoğu zaman bizi kaçan fırsatlar, kırgınlıklar, zaman ve etkinlik kaybı riskleriyle karşı karşıya bırakabilir. Buradan yolan çıkarak Yalın Düşünce prensipleriyle uyumlu bir şekilde, nasıl Performans Odaklı Yalın İlişki Yönetimi ile kendimizin ya da ekibimizin performansını ve kurumsal katkısını geliştiririz konusuna çözüm getirecek, farkındalık yaratacak, gerçekçi, uygulanabilir, somut yaklaşımlar üzerine kurulu bir çalışma hazırlanmıştır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 

 • İnteractifs® prensipleri & İlişki ve İletişim farkındalığı
 • Farkındalığı sürekli ve uygulanabilir hale getirme
 • İlişki yönetimindeki israflar ve istenmeyen sonuçlar
 • Karşımdaki ile birlikte ilerleme, ilişki yönetimide sürdürülebilir değer yaratma
 • Performansa etki eden 3 beceri: Meslek + Metod + İlişki Yönetimi
 • Profesyonel ilişki yönetiminin kapsamı ve tanımı
 • Kaliteli ilişkinin tanımı ve uzun süreli başarıdaki etkisi
 • “Sizinle nasıl konuşulmasını istersiniz” , “Siz nasıl konuşuyorsunuz” farkındalığı
 • Bir görüşmede, toplantıda karşımızdakiyle “o andaki konuyu” çözümleme
 • Toplu ve bireysel hazırlıkla sınıf içi uygulamalara başlangıç
 • Bir görüşmede; “Konuya Giriş Hazırlığı” – “Amaç belirleme” – “Talep etme”
 • “Ön hazırlık” ve “Ruh hali” , “Kalite Güvencesi” , “Sözü karşıya bırakma”
 • Performans kazanılacak “DAHA”ların belirlenmesi
 • Net ve anlaşılır konuşma ve konuşulanı iyi anlama çalışmaları
 • Nitelikli dinlemenin başarıdaki yeri ve aktif dinleme becerisi
 • “İlişki Yönetim Anahtarları
 • Sonuç odaklılık ve İş Performansı kapsamında İlişki Yönetimi
 • Yöneticiler ve yönetici adayları, Pazarlama ve Satış ekipleri, Üretim, Satınalma ve İK sorumluları, danışmanlar ve yoğun ilişki yumağı içinde iş üreten her profesyonel
 • Mesleği ne olursa olsun, katılımcıların, günlük hayatta uygulayacak beceriye erişerek sonuç alabilecekleri, performanslarını sürekli geliştirebilecekleri, “yalın ilişki yönetimi” konusunda güçlü bir altyapı oluşturmak
 • Katılımcının, her türlü değişken koşulda, daha hızlı, daha etkin ve nitelikli sonuçlar alma kapasitesini geliştirmek,
 • “İlişki yönetim prensiplerini ve araçları”nı, katılımcıların günlük iş yaşamlarından alınan örneklerle paylaşarak keşfetmelerini sağlamak
 • Güvene dayalı, uzun vadeli sürdürülebilir ilişkilerle, performansın nasıl yükseltileceğini konusunda ilişki yönetim yaklaşımını ve araçlarını görerek uygulama isteği kazanımı
 • Kişisel ve kurumsal performansı arttırmak için, işi gereği yoğun ilişki trafiğinde olan yönetici ve çalışanlara, “Liderlik ve Yetenek Yönetimi” programlarına katılanlara “yönetim becerisi” gelişimi konusunda destek sağlamak
 • Alan Palmer : “Talk Lean” Shorter Meetings. Quicker Results. Better Relations.
 • Olaf de Hemmer Gudme /Hugues Poissonnier : “Value(s) and Management” More value(s) in business relationships

Süre

1 gün

[contact-form-7 404 "Not Found"]