EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


Bu seminerde analitik ve sistematik olarak problemlerin ele alınması, analiz edilmesi ve çözülmesinin nasıl gerçekleştirilebileceği, bu aşamalarda kullandığımız temel problem çözme araçların/teknikleri nasıl kullanabileceğimiz anlatılmaktadır. Eğitimin son bölümünde örnek bir vaka üstünde grup çalışması yapılmakta ve tekniklerin sadece nasıl kullanılacağı değil, aynı zamanda nerede ve ne zaman kullanılması gerektiği de katılımcılara anlatılmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Giriş

 • Problemi Tanımlama
 • Problem Çözme Aşamaları
 • Problemin Analizi

Problem Çözme Teknikleri

 • Beyin Fırtınası
 • Veri Toplama, Veri Gruplandırma, Kontrol Tabloları ve İzleme Diyagramları
 • Pareto Diyagramı
 • Akış Diyagramları
 • Sebep-Sonuç Diyagramı
 • Histogram
 • Dağılım Diyagramı
 • Kontrol Diyagramlar
 • Problem Çözme Adımları ve Teknikleri Arasındaki İlişkiler

Uygulama

 • Problem Çözme Tekniklerine Yönelik Grup Çalışması
 • Uygulamanın ve Çözümlerin Paylaşımı

Kazanılacak Yetkinlikler

 • Problem çözme araçlarını kullanabilme
 • Doğru aracın doğru yerde kullanımını öğrenme

Süre

 • 1 gün

KATILIMCI PROFİLİ

 • Her seviyeden çalışan

Kurumsal Eğitim Bilgi Talep Formu