EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


Reklam ve Medya yönetimi, reklam verenler için çok önemli gider kalemi olmakla beraber, içeriğine göre kısa/orta/uzun vadeli bir yatırım kalemidir. Gerek şirketlerin gerekse de markaların hem yatırım hem de harcama kalemidir. Bu eğitim, özellikle iletişim bütçesini yönetenler için, iş verdikleri, yaratıcı, PR ve medya ajanlarıyla aynı dili konuşabilmelerini, etkili ve verimli brief verebilmeyi ve iş sonuçlarını takip edebilmeyi sağlayacak, çok önemli bir maliyet kalemi olan iletişim bütçesini doğru hazırlayabilmeyi ve yöneticilere “ROI” (yatırımın geri dönüşü) bakış açısıyla yönetim anlayışını kazandıracaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • 360o (entegre) iletişim kavramı
 • İletişim yönetimi ve unsurları
 • İletişim karmasının oluşturulması
 • Yaratıcı fikrin geliştirilmesi ve uygulanması
 • Medya yönetimi, planlanması ve satın alınması
 • PR ve sosyal medya yönetimi
 • Medya dili ve ölçümleme
 • Uygulama örnekleri

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

 • Hedef kitleye ulaşmak için verilecek mesajın doğru ve net olarak geliştirilebilmesi ve buna ilişkin yapılacak 360o iletişim çalışmalarının doğru koordinasyonu.,
 • İletişim bütçesinin hazırlanabilmesi, uygulanması ve sonuçların değerlendirilerek yukarı doğru “hesap veren”, çalıştırdığı iş ortaklarına karşı da “hesap soran” yetkinliğe ulaşılması.
 • Stratejik iş hedeflerinin başarılabilmesi için iletişim ajanslarını doğru yönetebilecek iş ve müzakere yeteneğinin kazanılması.

Katılımcı Profili

 • Yöneticileri, İletişim Yöneticileri, Ürün Sorumluları

Süre

 • 1 gün
[contact-form-7 404 "Not Found"]