EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


İşletmenin amacı müşteri kazanmak ve bu yolla gelirini arttırmaktır. Rekabetçi işletme rakiplerine göre daha çok müşteri kazanacaktır. Rakiplere göre üstün olmanın yöntemi, ürün/hizmet sunduğumuz pazarları rakibin pazara girmesini ekonomik olarak anlamsız kılacak şekilde küçük alt pazarlara segmente etmek ve en çok pazar payını elde etmektir. Pazarı alt pazarlara bölme işlemi segmentasyon, alt pazarların isteğine göre ürün/hizmet sunmak da konumlandırma olarak tanımlanabilir.

Bunları yapmak için işletme değişimi, dünyayı, pazarlarını çok iyi takip etmelidir. Yönetim planını yapmalı, uygulamalı ve sonuçları değerlendirmelidir (PUKÖ)

Satış pazarlama fonksiyonunun amaçlarını şöyle sıralayabiliriz : Bir işletme mevcut müşterilerine daha çok ve sık satabilmeli, rakiplerden alan müşterilerin kendisinden almasını sağlayabilmeli, bu ürünü/hizmeti daha önce hiç kullanmamış olanlara ulaşıp satabilmeli ve bu arada karı da gözetmelidir. İşletme kendine bu amaçlardan birini ya da daha çoğunu seçebilir

Eğer bir işletme bu amaçlara ulaşmada başarısız olursa, yönetim, yanlış şeyleri yapmaya karar vermiş olabilir, doğru şeyleri yanlış yapmış olabilir ya da bunların her ikisini birlikte yapmıştır.

Strateji bir amaca ulaşmak için yapılacak şeyler olarak tanımlanırsa, biz işletmemizin fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların amaçlarını artık biliyoruz.

Yönetimin görevi, ana fonksiyonlar olan üretim, yeni ürün geliştirme ve satış pazarlamanın amaçlarını belirlemek ve bu amaçları gerçekleştirmek için seçilecek görevleri planlamak, kritik görevleri seçmek, işletmenin kaynaklarını, görev ve faaliyetlere doğru miktarda paylaştırmak ve kullanımını kontrol etmektir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Pazarlama ve Kavramlar
 • Müşteri için Değer ve Farklılaşma
 • İten ya da Çeken Sistemler
 • Makro Çevre, Pazar ve Rekabet Analizi
 • Fırsatlar ve Tehditler
 • Firma Analizi; Sorular
 • Kritik Başarı Faktörleri (Sektörel Önem ve Rakiplere Göre)
 • Güçlü ve Zayıf Yönler (KBF’ye Göre) İşletme
 • İş ve Strateji Tanımı
 • Pazarlama Amaçları, Görevleri, Kaynaklar
 • Yönetim Faaliyetleri
 • PUKÖ Döngüsü (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al) (Geliştirme ve Yetkinlik)
 • Matrisler

 

 • Segmentasyon (İhtiyaç, Fayda, Satınalma ve Kullanım Alışkanlıkları)
 • Konumlandırma (Ürün Özellikleri, Kalite, Fiyat, Dağıtım)
 • Hedef Belirleme
 • Pazarlama Faaliyet Planı / A3
 • Bütçe ve Kontrol

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

 • Satış Pazarlamanın Tüm Şirket Üzerindeki Etkilerini Anlamak
 • Üretim ve ARGE ile İşbirliğini Başlatmak
 • Segmentasyona Göre İş Bazında Konumlandırma ve Stratejiyi Kurmak
 • Rekabetçi Olmak Rakipten Daha Hızlı Öğrenebilmektir
 • Satış Pazarlama Görevlerinin Şirket Kaynaklarıyla İlişkisi
 • Plan Yoksa Başkasının Planına Uyarız !
 • Faaliyet Planını Oluşturmak
 • Planlama, Uygulama ve Kontrol Döngüsünü Kurmak (PUKÖ)

SÜRE

 • 1 gün

Kurumsal Eğitim Bilgi Talep Formu