EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


İşletmenin amacı müşteri için değer üretmek, gelir ve gider arasındaki farkı açıp karı büyütmek, tüm paydaşlarını memnun etmek ve bunu sürdürülebilir kılmaktır.

Müşteri talepleri çok çeşitli olabilir, firmanın bütün bu taleplere yanıt verebilmesi demek, onlarca yüzlerce hatta binlerce farklı ürün/model üretebilmek demektir. Bu durumda uzun üretim süresi, büyük üretim tesisleri, hammadde, bitmiş ürün stoku ve stok alanına ihtiyaç olacaktır.

Bununla beraber, artık müşterileri eldeki stoka ikna ederek satmak doğru bir yöntem kabul edilmemektedir. O halde yapmamız gereken daha farklı bir şeyler olmalıdır.

Pazara yakın olmak, değişimleri sürekli takip etmek, müşterinin talep ve beklentisini anlamak şirketin asli görevidir.

Satış tahmini, müşterilerin gelecekte ne miktar mal ve hizmet talep edeceklerinin kestirilmesi işlevidir ve satış hedeflerinin de ortaya konması demektir. Dolayısıyla ürün çeşidi, kampanya, fiyat, iletişim ve dağıtım kanalı da bu vesileyle gözden geçirilir.

Bu tahmin işletmenin üretim seviyesi­nin saptanmasında temel oluşturur. Hangi ürünün üretileceği, müşterilerin bu üründen ne miktar talep edecekleri ve bu talebin çoğunlukla hangi tarihlerde gerçekleşme olasılığının bulunduğu talep tahminleri ile yorumlanır.

Talep tahmini üretim planlama ve kontrol sisteminin diğer fonksiyonlarına temel girdiyi sağlar. Bu fonksiyonlar yapılan tahminleri ham­madde, yedek parça, ara mamul, makine, insan gücünü programlama ve diğer kararlara dönüştürür.

Şirketler müşteriye yakın olup müşterinin sesini şirket içine taşımalıdır. Yalın Düşünce Uygulamalarında her şey müşteri ile başlar.

Peki, tahminlerin genelde yanlış olduğunu kabul edersek, iyi tahminler yapmanın ötesinde başka neler yapabiliriz ? Tahminlere olan ihtiyacı nasıl azaltabiliriz ?

3 aylık tahmin yerine 2 aylık tahmin yapmak yeterli olursa bu isabet oranını arttırır.. 10 bin adet yerine 5 bin adet tahmin yapmak riski azaltır..

Daha çok satış, daha yüksek karlılık ve müşteri memnuniyetini sağlamak için etkinliği ve verimliliği arttıracak bir metot önereceğiz.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Tahminler Üzerine…
 • Tahminler için Periyot, Hata Payı, Süreç ve Performans
 • Tahmin Adımları, S&OP Süreci
 • Talep Tahmini Nedir ?
 • Talep – Teslimat İlişkisi
 • Geçmişten Bugüne Verileri Derlemek ve Analizi
 • Tahmin Yöntemleri ve Çıktıları Yorumlamak
 • Aritmetik Ortalama, Hareketli Ortalama, Ağırlıklı Hareketli Ortalama (Örnekler)
 • Üssel Düzeltme (Örnekler)
 • Regresyon (Örnekler)
 • Mevsim ve Sezon Etkileriyle Tahminleme (Örnekler)
 • Yeni Ürün Pazar Payı Tahminleme (Örnekler)
 • Satış Tahminleri ve Hedef Tutarlılığı (Primler), Satış Tahmini Sonuçları Kontrolü
 • Talep Tahminine Olan Bağımlılığı Azaltmak için…
 • Sorun Nerede ?
 • Tedarik Zincirinde İyileştirmeler
 • Sık ve Küçük Siparişler
 • Hızlı Stok Yenileme Sistemi (Aracı, Mağaza, Bayi vb)
 • Üretim Sürecini Kısaltmak
 • Yalın Şirket Ne Yapıyor ?
 • Talebi Yönetmek
 • HEIJUNKA
 • Ay Sonu Hedefleri ve Prim Sistematiklerinin Etkisi
 • Bir Şirkette Satış Tahmin Sistemini Kurmak (Üretimden Satışa Bir Markanın Örnek Çalışması)

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

 • İsabetli satış tahminlerini daha kolay çıkarmak için yapılması gerekenleri değerlendireceğiz
 • Satış tahmin yöntemlerinden yaygın kullanımı olanları örnekleriyle çalışacağız
 • Sezgisel yöntemlerin satış tahminlerine olumlu katkısını anlayacağız
 • Satış tahminlerinin şirket hedef sistematiği üzerindeki etkisini inceleyeceğiz
 • Satış tahminlerine ihtiyacı azaltmak için şirket içinde gerçekleştirilecek yalın uygulamaları değerlendireceğiz; üretimden prim sistematiğine, tedarik zincirinden talep yönetim çabalarına…

KATILIMCI PROFİLİ

 • Satış Yönetim ve Ekipleri, Satış Planlamacılar, Satın Alma Ekipleri, Lojistik Ekipleri, Satış Operasyonları, Pazarlama Yönetim ve Ekipleri, Bütçeleme Sorumluları, Tedarik Zinciri Planlama, Ürün Yöneticileri ve ilgili çalışanlar.. Katılımcıların excel tablolarda çalışmalar yapabilmesi için dizüstü bilgisayarlarıyla gelmeleri önerilir.

SÜRE

 • 1 gün

Kurumsal Eğitim Bilgi Talep Formu