EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


İşletmenin amacı müşteri için değer üretmek, gelir ve gider arasındaki farkı açıp karı büyütmek, tüm paydaşlarını memnun etmek ve bunu sürdürülebilir kılmaktır.

Günlük yoğun tempo içinde üretim ile satış ve pazarlama bölümleri arasında çeşitli sebeplerle gerilimler, uyumsuzluklar oluşabilmektedir: üründe değişiklikler, temin süresiyle ilgili verilen sözler, belli döneme yığılan satışlar vb. Bu gerilimin düşük dozu enerji, yüksek dozu firmaya zarar verecektir.

Aslında sorun her iki fonksiyonun birbirini yeterince anlamaması, aynı dili konuşmuyor olmasından kaynaklanmaktadır.

Her iki fonksiyon da firma için son derece önemli görevleri yerine getirmektedir ve birbirini tamamlamaktadır. Tam bir uyum içinde olmaları halinde firmanın başarısı katlanarak artacaktır.

Tüm iyileştirmelerin başında müşterinin talebini ve değeri iyi anlamak gelmektedir; hakem müşteridir. Sorunumuzu çözecek olan kritik hamle müşteriye yakınlaşmak ve sesini şirket içine taşımaktır. Müşterinin hakemliğinde üzerinde anlaşılması gereken konular ürün özellikleri ve gamı, üretim süreleri ve parti büyüklükleri, yeni ürün ve ürün geliştirme, teklif ve sipariş yönetimi, fiyatlandırma, talep dalgalanmalarına karşı tedbir, broşür ve kataloglar vb. olabilir..

O halde satış ve pazarlama ile üretimin aynı yöne bakmasını nasıl sağlayacağız ?

Yalın Uygulamaları kullanarak bir metot önereceğiz.

Daha çok satış, daha yüksek karlılık, daha düşük maliyet ve müşteri memnuniyetini sağlamak için etkinliği ve verimliliği arttırarak dönüşebilmek gerekmektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

  • Değişen Pazar Şartları, Rekabet ve Karlılık
  • Bir İşi Başarıyla Yönetmek Zordur
  • Amaç – İnsan – Süreç
  • Şirketin Amacı Müşteri Kazanmaktır
  • İşletmenin Yönetimi
  • Üretim ve Satış Pazarlamanın Amaç ve Görevleri, Stratejinin Oluşumu
  • Segmentasyon ve Konumlandırma
  • İhtiyaç – İstek – Talep
  • Yalın Düşünce
  • Yalın Şirketin Fonksiyonlar Döngüsü
  • İsraf, Müşteriye Değer Akışı
  • Fonksiyonlar Arası İşbirliği
  • Yalın Satış Pazarlama Sistemi ve Üretime Dönük Yönü
  • İnovasyon
  • Fiyat ve Maliyet (Hedef Maliyet)
  • Satış Tahminleri ve Talebin Yönetimi
  • Heijunka
  • Görsel Yönetim

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

  • Rekabette farklılaşmak için sahip olmak gereken düşünce sistematiğini ortaya koyacağız
  • Bölümler arası işbirliğini sağlamak için bir yaklaşım tarzı belirleyeceğiz
  • Üretim ile Satış ve Pazarlamanın empati yapmasını sağlayacağız
  • Verimliliği ve etkinliği arttırıp sinerjinin temini
  • İşi büyütmek için gerek şartlar

KATILIMCI PROFİLİ

  • KOBİ’ler ve B2B Satan Firmalarda yönetim kademeleri ve ilgili çalışanları (Satış Pazarlama, Üretim, Planlama, ARGE/ÜRGE, Kalite, İK)

SÜRE

  • 1 gün

Kurumsal Eğitim Bilgi Talep Formu