EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


Yalın üretim sisteminde stokların azaltılması, akışın sağlanması, küçük partilerle üretimin gerçekleştirilebilmesi son derece önemlidir. Bu hedeflere ulaşılabilmesi için önümüzdeki en büyük engel yüksek hazırlık/model değişim süreleridir. Bu sürenin kısaltılması için geliştirilen SMED – Single Minute Exchange of Die (Tekli Dakikalarda Model Değişimi) aracı ilk kez Japonya’da Shigeo Shingo tarafından ortaya konmuştur. Bu teknik sayesinde daha küçük partiler halinde üretim yapabiliyor, hatta “tek parça akışı”na geçebiliyoruz. Böyle bir yetenek kazanmış fabrika, ara stoklarından kurtulabiliyor, işletme sermayesi ihtiyacı azalıyor, müşteri taleplerine cevap verme süresi kısalıyor. Seminerde SMED uygulamasını kuruluşuna taşıyacak ve yerleştirecek uzmanların bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu eğitim şirket/kurum sahibi ve yöneticilerine Yalın Sistem’in bugüne nasıl geldiğini, neden doğru sistem olduğunu, diğer yaklaşımlardan farkını anlatmak üzere tasarlanmıştır. Mükemmel sonuçları almak için mükemmel süreçlere ihtiyacımız var ancak her şeyden önce o süreçleri mükemmelleştirecek insanları yetiştirmeli, motive etmeli ve inandırmalıyız. Süreç ve insanın gelişimini birlikte ele alan yalın düşünce felsefesi, başarıyı kullanılan araçlarda veya üstün bilgi/beceriye sahip çalışanlarda değil, topyekün çabanın aynı doğrultuda şirket hedeflerine yönlendirilebilmesinde arıyor.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • SMED Öncesi Üretim
 • SMED’in Esasları
 • SMED’i Uygulayabilmek İçin Teknikler
 • Temel SMED Uygulamaları
 • SMED’i İç ve Dış Setup’a Ayrı Ayrı Uygulamak
 • SMED’i Anlamak
 • SMED’in Getirisi
 • SMED Konusunda Yanlış Uygulamalar – Yapılması Gerekenler
 • Fabrikalarda SMED’i Uygulamak

Kazanılacak Yetkinlikler

 • Hızlı model değişimini gerçekleştirebilmek
 • SMED olgusunu kuruluşunda uygulatabilmek

Süre

 • 1 gün

KATILIMCI PROFİLİ

 • Kuruluşlarda, kalıp/model değişimi ile ilgili tüm personel, yöneticiler, mühendisler, teknisyenler, usta ve işçiler

Kurumsal Eğitim Bilgi Talep Formu