EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


Standart çalışma raporları ve bunların içerdiği enformasyon, TÜS ’ün önemli unsurları arasında yer alır. Üretimdeki bir kişinin diğerlerinin anlayabileceği şekilde standart bir çalışma raporu kaleme alabilmesi için onun önemini anlamış olması gerekir. Yüksek üretimde verimlilik; hatalı ürünler, faaliyet hataları ve kazaların tekrarlanması önlenerek ve işçilerin düşünceleri işe katılarak sağlanabilir. Bunların hepsi, o göze görünmeyen standart çalışma metotları sayesinde olabilir diyen Taiichi Ohno, Toyota’nın başarısında standartlaşmanın önemini vurgularken, uygulamalarındaki anahtar nokta konusunda ipucu vermiştir. Çalışma alanında standartlaşma Toyota’da uygulandığı gibi İlk kademe Yöneticileri ve çalışanlar arasındaki işbirliği ile sağlanabilirse performans ve sürekli gelişim üzerindeki başarısı görülebilir. Standart iş insan hareketlerine odaklanarak, bir işle ilgili operasyonların en verimli metodunu standartlaştırmak için kullanılır. Standart iş için gerekli 3 unsur; takt zamanı, işlemlerin sırası ve standart proses içi stoktur. Standart iş prosesinde kullanılan formlar, kalite, maliyet ve güvenlik performansın geliştirilmesi için, bir alandaki malzeme, makine ve insanın en etkin kullanımını tanımlamak için birlikte kullanılır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Toyota ve Standartlaşma
 • Toyota’da Standartların Oluşturulması ve Geliştirilmesi
 • Amacı İle Kullanılan Üretim Dokümanları
 • İş Standartları
 • Standart İş
 • İşbaşı Öğretim
 • İş Analizi
 • İş Standartlarının tanıtımı
 • Operasyon Talimatı
 • İşlem Adımı, Anahtar Nokta ve Sebep Tanımlamaları
 • Standart İşin Önemi, Avantajları ve Amacı
 • Standart İşin 3 Unsuru
 • Takt Süresi
 • Standart Stok
 • İşlem Adımlarının Sıralanması
 • Standart İş Dokümanları
 • Proses Kapasite Formu
 • Standart İş Kombinasyon Tablosu
 • Standart İş Formu
 • İş Standartları ve Standart İş Karşılaştırması
 • Çalışma Alanının Yönetimi ve Standart İş
 • Standart İş ve Liderlik
 • Standart İş ve Kalite
 • Standart İş ve Güvenlik
 • Standart İş ve Finansal Sonuçlar
 • Standart İş ve Sürekli Gelişim
 • Üretimi Arttırma Yöntemleri
 • Değer ve İsraf
 • 3M (Muda, Mura, Muri)
 • Kaizen

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Bu modülü tamamlayan katılımcılar;

 • Toyota için standartlaşmanın önemini ve sınıflandırmasını öğrenecek,
 • İş Standartları ile Standart İş arasındaki farkları açıklayabilecek,
 • İşlem Adımı, Anahtar Nokta ve Sebep tanımlamalarını yaparak operasyon talimatı oluşturabilecek,
 • Standart İş’in avantajlarını açıklayabilecek,
 • Standart İş’in 3 Unsurunu (Takt Süresi, Standart Stok ve İşlem Adımlarının Sıralanması) öğrenerek firma uygulamalarını yapabilecek, ,
 • Standart İş Dokümanlarını kullanarak firmasına ait dokümanları oluşturabilecek,
 • Çalışma alanının yönetimi ve Standart İş arasındaki bağlantıyı öğrenerek kendi sorumluluk alanlarına aktarabilecek,
 • Standart İş’in yardımıyla bu alanları liderlik, kalite, güvenlik, sürekli gelişim ve finansal sonuçlar bağlamında yönetebilecek,
 • 3M’yi (Muda, Mura, Muri) öğrenerek firmalarındaki israfları görebilecek,
 • Standart iş ile ilgili bilgileri başkalarına aktarabileceklerdir.
 • Firmada sistemin kurulması ve uygulanmasından sorumlu olan Yönetici Müdür, Mühendis ve (**) ilk kademe yöneticiler(Forman, Grup Lideri Takım Lideri)

SÜRE

 • 2 gün

KATILIMCI PROFİLİ

 • İlk kademe yöneticiler için firma içi eğitim ya da bu katılımcı grubu için açılan eğitimler önerilir. İlk Kademe Yöneticiler çalışanlardan sorumlu olan ve/veya çalışanları yönlendiren yönetici, müdür, şef, grup lideri, formen, takım lideri vb. kişilerdir.
[contact-form-7 404 "Not Found"]