EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


Sürekli akış, hammadde, malzeme ve parçaların ardışık yapılan operasyonlarla hiç bekletilmeksizin ürüne dönüştürülebilmesi ve bu yolla üretkenlik, maliyet, teslim süresi, talep değişimlerine uyum, stok seviyesi, ilk seferde doğru üretim gibi temel performans göstergelerinde önemli boyutta iyileşme elde edilmesini sağlar. Sürekli Akış Yaratmak Eğitim Modülü, bir üret-bir ilet mantığı ile üretimde kesintisiz değer akışının nasıl sağlanabileceğini göstermeyi amaçlamaktadır. Yalın Enstitü Derneği’nin dâhil olduğu Lean Enterprise Institute tarafından geliştirilmiş eğitim amaçlı örnek vaka üzerinden gidilerek, gerekli tüm verileri, sunulan firmaya ait operasyonlarda sürekli akış sağlamak üzere kullanılabilecek kural ve teknikler sunulmaktadır..Öğretim sonrasında sürekli akış oluşturmak için kazanılan bilgiler firma içi uygulamalara yansıtılarak beceriye dönüştürülür.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • İşin Tanımı, İş Elemanları, İşlem Süreleri
 • Üretim Temposunu Belirleme
 • Hücre Yerleşimi ve U Tipi hücre
 • Malzeme, Operatör ve Bilgi Akışı
 • Makine Planlama
 • İş Yükü Dengeleme
 • Malzeme Yönetimi
 • Model Dönüş Sürelerinin Kısaltılması
 • Yerinde Kalite Prensibi
 • Ürün Karmasını ve Üretim Miktarını Dengeleme
 • Sürekli İyileştirme
 • Uygulama Planı ve Uygulamanın Denetlenmesi

Kazanılacak Yetkinlikler

 • Gerçek sürekli akışı diğer akış tiplerinden ayırabilecek,
 • Firmasında sürekli akışı nereden başlatacağına karar verebilecek,
 • Sürekli akış tekniklerini öğrenerek firmalarına yönelik uygulamalarına aktarabilecek,
 • Sürekli akış uygulamalarının sürekli iyileştirme çalışmalarındaki önemini bilerek firma

uygulamalarına aktarabilecek,

 • Model değişim süresinin sürekli akış ve akış süresi için önemini öğrenerek sürekli gelişim çalışmalarını yönetebilecek
 • Hammadde ve yarı mamul akış ve sunum prensiplerinin sürekli akış için önemini tanımlayabilecek,
 • Yerinde kalite ve Sürekli akış arasındaki ilişkiyi kurarak kalite performansını geliştirebilecek,
  Öğrendiklerini firma içi uygulamalara ve öğretimlere aktarabilecekler.

Süre

 • 2 gün

Referans Yayınlar

Sürekli Akış Yaratmak, Görmeyi Öğrenmek

[contact-form-7 404 "Not Found"]