EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


Taiichi Ohno’nun, standartların firma geleceği açısından önemini vurguladığı, “Standardın olmadığı yerde gelişme olmaz” sözüne özellikle üretim alanlarında ve yazılan kitaplarda sıkça rastlıyoruz. Standartların gelişime yol göstermesi için önemli iki nokta dikkatimizi çekmeli; öncelikle standartlara uyum hassasiyetinin olması ve mevcut standartlardaki israfların görülmesi ve geliştirilmesi için harekete geçilmesi. Adını bu amaçla hazırlanan soru kartlarının şeklinden alan T Kart sistematiği, yönetim ekibinin işin yapıldığı alanda gözlem yapması, oradaki çalışanlarla iletişim kurması, bilgilerini paylaşması ve yerinde öğretimin gerçekleşmesini amaçlamaktadır. Bu iletişim sırasında elindeki karttaki tanımlar yöneticiye kılavuz olur. Öğrenme sürecinin bir parçası olarak görülmesi, zaman içinde değişik nedenlerle standarttan sapmaların oluşmasını önlemesi ve dışarıdan bir gözün çalışanların yeni fırsatları görmesini sağlaması, motivasyon, takım çalışması, açık iletişim ortamı ve sürekli gelişimi desteklemektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • T Kart Tanıtımı ve Faydaları
 • T Kart Sorumlulukları
 • Gözlemci
 • Çalışan
 • İlk Kademe Yönetici
 • T Kart Konu Başlıkları ve İçerikleri
 • T Kart Sayısının Hesaplanması
 • T Kart Panosunun Oluşturulması
 • T Kart Sisteminin Uygulaması
 • Bulguların Kayıt ve Takip Sistematiği
 • Yönetici ve Çalışan İletişimi

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Bu modülü tamamlayan katılımcılar;

 • T kart gözlemlerinin faydasını firma, yönetici ve çalışan detayında fark edecek,
 • T Kart yapısını tanıyacak ve firmasında kullanılacak kartları tasarlayabilecek,
 • Gözlem yapanların sorumluluklarını öğrenerek firmasındaki yöneticilere aktarabilecek,
 • Çalışanların ve ilk kademe yöneticilerin (takım lideri, Formen )sorumluluklarını öğrenerek firmasındakilere aktarabilecek,
 • Firmasında T-Kart sistemini oluşturarak, etkinliğini takip ederek geliştirebilecek,
 • T Kart konu başlıklarını ve gözlem soru örneklerini tanıyarak firmasına yönelik oluşturabilecek,
 • Gözlemlerdeki bulgularla ilgili yapılacakların kayıt ve takip sistematiğini öğrenerek firma içi uygulamalara yansıtabilecekler

SÜRE

 • 1 gün

KATILIMCI PROFİLİ

 • Firmada sistemin kurulması ve uygulanmasından sorumlu olan Yönetici, Müdür, Mühendis

Kurumsal Eğitim Bilgi Talep Formu