EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


Yalın üretime geçiş sürecinde Liderlerimize Yalın üretimin gerekliliği olan birçok eğitimi verir ve bunları uygulanmasını bekleriz. Uygulaması ve Koordinasyonu olan 5S, Kaizen, SMED gibi konularda başarı elde ederiz. Destek kısa sürede bırakıldığında ya da gevşediğinde de başarı düşer. Uygulaması olan konularda pratik yeteri kadar yapıldığında alışkanlıklar değişmeye ve yavaş yavaş Kata dediğimiz tekrarlayan davranışa dönüşmeye başlar. Uygulaması olmayan diğer konularda (Liderlik, Hattın yönetimi, Anormallikleri fark etme ve hızlı müdahale, Güvenlik, Kalite ve Maliyet gibi) başarıyı sağlamak zor ve sürdürülebilir değildir. Liderlerimiz bazı temel eğitimleri almış ve biliyor olmalarına rağmen neden biz bunu istediğimiz seviyede uygulamayı ve hayata geçirmeyi dış destek almadan başaramıyoruz? Bu soruyu hep sorarız. Aslında sorunun cevabı sahada üretimi yöneten Liderlerimizin Yalın üretimi tam olarak içselleştirmemiş olması ve bu yüzden öğrendiği bilgileri davranışa dönüştürememiş olmasındandır. Alışkanlığa ve otomatik tekrarlayan davranışa yani İyileştirme Kata’sı ve Geliştirme Kata’sı haline gelmemiş olan bilgiler, özellikle zor anlarda eski klasik davranışın ortaya çıkmasına yol açıyor. Bu uygulamada (Saha mentorluğunda) amacımız Liderlerin günlük yönetimi esnasında hangi rolleri ve davranışları sergilemeleri gerektiğini yerinde uygulamalı olarak gösterip yaşayarak öğrenmelerini sağlıyoruz. Biliyoruz ki en iyi öğrenme metodu uygulamalı olanıdır. Bunu yaparken 2 temel amacımız vardır. 1.si sahasında problemleri görüp çözerek yönetme, 2. si ise daha önemli ve gizemli bir amaç olan kendinden sonraki lideri nasıl eğiteceğine dair metodolojiyi öğrenmesidir. Bütün bu öğrenileri şirkete özelleştirerek kültür oluşturarak, liderlerde prosesini sahiplenme duygusunun arttırılmasını sağlamaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Liderden beklentiler nelerdir, sahanın alanın patronu olmak,
 • Üretimde yönetilmesi gereken unsurlar
 • Problemleri görme açığa çıkarma, çözme ve standartlaşma,
 • Önceliklendirme ve planlama
 • Astlarla iletişim ve yakın ilgi,
 • Performans yönetimi, raporlama
 • Nasıl öğretmeli,
 • Gelecek planlaması

Kazanılacak yetkinlikler

 • Lider gün içinde sorumlu olduğu alanı nasıl yönetmesi gerektiğini,
 • Astları ve üstleri ile nasıl iletişim kurması gerektiği
 • Planlama ve geleceğe hazırlanma
 • Performans takibi ve önemini,
 • Standardın korunması ve geliştirme

Uygulama Şekli ve Süre

 • Günde maksimum 4 Liderle çalışarak minimum 10 idealde 25 seanslık çalışma.

KATILIMCI PROFİLİ

 • Takım, Grup ve Şef Liderler

Kurumsal Eğitim Bilgi Talep Formu