EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


En basit tanımıyla Satınalma bir işletmenin mal ve hizmet ihtiyaçlarını doğru miktarda, doğru kalitede, doğru zamanda, ekonomik ve legal kurallar dahilinde temin sürecidir. Peki, Tedarik Zinciri nedir? Satınalmak yerine Yalın Tedarik Zinciri oluşturarak ne kazanırız? Tedarik Zinciri ürünlerin, tedarikçiler, üreticiler, toptancılar, dağıtımcılar, perakendeciler ve nihai olarak da tüketiciler arasındaki hareketini sağlayan ilişkiler ve bağlantılar bütünüdür. Nihai kullanıcıya ulaşan bir ürün varsa arkasında mutlaka bir Tedarik Zinciri vardır. Sorun bu zincirde sürekli kopmaların olması ve Satınalma ve Lojistik sorumlusu kişilerin olağanüstü çabasıyla zincirin tekrar bağlanmaya çalışılmasıdır. Yalın Tedarik Zinciri ise tedarik zincirindeki tüm unsurların, nihai müşteriye fayda hedefi doğrultusunda bir takım olarak, birbirini destekleyecek şekilde, israfsız ve akıcı çalışması demektir. Tedarik Zincirinde bakış ‘en ucuza almak’ değil ‘müşteri ihtiyacına göre doğru almak’tır. Yalın Tedarik Zinciri metodu ile yansanayi yönetiminde ‘nerede üretilmeli, doğru kaynak neresidir, gerçek maliyetim nedir?’ soruları cevap bulurken taktiksel olarak da temin süresi, çekme lotları, planlama süreçleri ve buna bağlı olarak mesai yönetimi disiplin altına girer. Bunların operasyona etkisi ise hat dengelendirilmesinde ve stok seviyelerindeki azalma olarak görülür. Hatalardaki azalma ve süreçlerdeki standartlaştırma ile çalışan memnuniyeti ve işbirlik artar, şirket verimliği hem parasal hem de motivasyonal olarak yükselir. Yalın Enstitü olarak bu 1 günlük eğitimle sizlere Yalın Tedarik Zinciri Kavramını interaktif tartışmalar ve Enstitü dahilinde geliştirdiğimiz LeanoGames Atölye Çalışmaları ile sunuyoruz. hem görsel hem işitsel hem de deneysel öğeleri kullanan bu eğitimde satınalma süreçlerini yöneten kişilerin Yalın Tedarik Zinciri yaklaşımını ve süreç problemlerinin neden – sonuç ilişkisini kavranmasını hedefliyoruz.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Standart Satınalma Sorumlulukları
 • Doğru Satınalma Nedir? (Tedarikçi Değerlendirme, Geliştirme)
 • LeanoGame1: Stressfullow – Sürekli Akış Kavramı
 • Müşteri ve Satınalma, Satınalma’nın Müşterisi kim? (Levelling ve Çekme Prensibi)
 • LeanoGame2: LogiWhip – Tedarik Zincirinde Kamçı Etkisi
 • Hedeflere Göre Çalışma
 • LeanoGame3:Trickare – Hoshin Kavramı
 • Takım Olmak
 • Marshmallow Challenge – PUKÖ Kavramı
 • Satınalma yerine Tedarik Zinciri Bakışı (Değer Akışı Denemesi)

Kazanılacak Yetkinlikler

 • Müşteri kavramının oluşması
 • Şirket için fonksiyonların birbirine etkisi
 • Sürece bütünsel bakış
 • Hedefler ve takım olabilmek
 • Yalın kavramlara giriş

Süre

 • 1 gün

KATILIMCI PROFİLİ

Başta Satınalma ve Lojistik çalışanları ve onların yöneticileri olmak üzere, tercihen Finans, Ürün Geliştirme, Üretim ve Kalite Birimlerinden satınalma süreçleri ile ilişkili çalışanlar ve / veya yöneticileri ve İnsan Kaynakları Birimi olmak üzere;

 • Firma içinde satınalma sürecinin parçası olan,
 • Satınalma süreçlerinde belirli sıkıntılar yaşayan,
 • Tedarik Zincirini anlamak isteyen,
 • Orta kademe yöneticilerin ve saha çalışanlarının inancını artırmaya çalışan,
 • Takım Çalışması ve motivasyon ruhunu ortaya koymak isteyen,
 • Yalın Düşünce ve Yalın Yönetim Eğitimlerine farklı bir bakış açısı arayan herkes
 • Yalın Düşünceyi keşfetmek ve işletmelerinde uygulamak isteyen,
[contact-form-7 404 "Not Found"]