EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


İdeal sistemin ne olduğu sanayi devriminden bugüne cevabı aranan temel bir sorudur. Dünün doğru sistem, yöntem, metot ve araçları bugünün şartlarında hâlâ geçerliliğini koruyor mu acaba? Farklı sektörlerde yer alan birçok şirket ve kurum günümüz şartlarına ve ihtiyaçlarına cevap veren doğru sistemi artık Yalın Düşünce ’de buluyor ve kurtuluşu Yalın Dönüşüm ’de görüyor.

Bu eğitim şirket/kurum sahibi ve yöneticilerine Yalın Sistem’in bugüne nasıl geldiğini, neden doğru sistem olduğunu, diğer yaklaşımlardan farkını anlatmak üzere tasarlanmıştır. Mükemmel sonuçları almak için mükemmel süreçlere ihtiyacımız var ancak her şeyden önce o süreçleri mükemmelleştirecek insanları yetiştirmeli, motive etmeli ve inandırmalıyız. Süreç ve insanın gelişimini birlikte ele alan yalın düşünce felsefesi, başarıyı kullanılan araçlarda veya üstün bilgi/beceriye sahip çalışanlarda değil, topyekûn çabanın aynı doğrultuda şirket hedeflerine yönlendirilebilmesinde arıyor.

İÇERİK

 • Giriş, ideal sistemin arayışı
 • Yalın’ın kökleri
 • Yalın düşünce
 • Toyota Prensipleri
 • Yalın Nedir? Yalın dönüşümde yapılan hatalar ve çözümleri.
 • Yalın şirket kültürü
 • Yalın dönüşümde Kata’ların uygulanması Kazanılacak Yetkinlikler
 • Yalın sistemin farklı boyutları ile anlaşılması
 • Yalın dönüşüm yolculuğunda dikkat edilmesi gereken noktaların öğrenilmesi
 • Yalın Düşünce ’de araçlardan önce prensiplerin yeri ve öneminin fark edilmesi
 • Yalın dönüşümde süreçleri ve çalışanları geliştirmede Kata’nın kullanımının öğrenilmesi

KATILIMCI PROFİLİ

 • Şirket / kurum sahipleri ve yöneticileri

SÜRE

 • 1 gün

REFERANS YAYINLAR

Yalın Düşünce, Yalın Üretim, Dünyayı Değiştiren Makine, Toyota Tarzı, Toyota Kültürü, Toyota Kata

Kurumsal Eğitim Bilgi Talep Formu