EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


Etkin Enerji Yönetimi, Yalın Yönetim, TPM (Toplam Üretken Bakım ) ve diğer tüm modern yönetim sistemlerinin önemini her geçen gün daha da artıran vazgeçilmez unsudur. TPM anlayışına göre enerji kayıpları, tanımlanmış 16 önemli kayıp arasında belirtilmektedir. Benzer şekilde Yalın Dönüşüm projelerinin nihai hedefleri arasında yer alan işletme maliyetlerinin azaltılması ve optimize edilmesi hedefi etkin bir enerji yönetimini gerektirmektedir. Eğitimin amacı; işletmelere, geliştirmek veya oluşturmak istedikleri enerji yönetimi sistemlerini, yalın enerji yönetimi anlayışı ile zenginleştirilerek daha etkin hale getirilebilmeleri için yol göstermek onlara ışık tutmak ve bilgi paylaşımında bulunmaktır. Yalın Enerji Yönetimi eğitimi, enerji yönetiminde sürekli iyileştirmeyi ve gelişmeyi sağlayacak, özgül enerji tüketimi ve özgül enerji maliyetlerini düşürmeye yarayacak yalın faaliyetlerin, yalın aksiyonların ve yalın tekniklerin anlaşılmasını hedeflemektedir. Yalın enerji anlayışını uygulamak isteyen kişilere ihtiyaç duyacakları pratik ve teorik bilgi ve becerilerin kazandırılması ve bu alandaki farkındalıklarının geliştirilmesi de amaçlanmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Enerji Yönetiminde Tanımlar
 • Enerji Muhasebesi Ve Enerji Bütçesi
 • Temel Teorik Bilgiler
 • Enerji Yönetimi Etüt Çalışmaları
 • Fizibilite Çalışmaları
 • Proje Yönetimi
 • Basınçlı Hava Sistemleri
 • Yakıtlar Ve Yanma
 • Kazanlar
 • Buhar Sitemleri
 • Fırınlar
 • Elektrik Motorları Pompalar Ve Fanlar
 • İzolasyon
 • Kojenerasyon
 • Enerji Yönetiminde Yalın Araçlar
 • En İyi Yalın Uygulamalar ( Best Lean Practices)
 • Ölçme Ve İzleme
 • Fırsatlar Ve Teşvikler
 • Enerji Yönetiminde Planlı Bakım
 • ISO50001 Genel Bakış
 • Enerji Yönetim sürecinin yalın enerji yönetimi yaklaşımı ile nasıl verimli hale getirilebileceğinin anlaşılması.
 • Denenmiş ve sonuç alınmış geri dönüşü hızlı projeler hakkında teorik ve pratik uygulamalarının öğrenilmesi.
 • Enerji yönetiminde çok önemli olan yardımcı işletmelerde etkin bir bakım yönetiminin ne şekilde yapılabileceğinin öğrenilmesi.
 • Tüm Yönetim kademelerinde görevli beyaz ve mavi yaka çalışanlar Bakım ve enerji yöneticileri, yalın uygulayıcılar.


SÜRE

 • 3 Gün

Kurumsal Eğitim Bilgi Talep Formu