EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


Yeni ürün İnovasyon ve yeni girişim başarı oranları yüzde on mertebesindedir. Bunun sebebi geleneksel işletme araçları ve yaklaşımlarının yüksek belirsizlik içeren inovasyonu yönetmeye uygun olmamasıdır. Bu eğitim verimli ve yalın inovasyon için İnovasyon Tipleri, İş Modeli Tuvali ve Yalın Girişim-İnovasyon yaklaşımlarını ele almaktadır. Bu araçlar, inovasyonda değer akışları ve varsayımları tespit etmek, onları test etmenin hızlı ve verimli yollarını bulmak, inovasyonu bu yaklaşımı destekleyecek yeni bir “inovasyon muhasebesi” ile yönetmeyi sağlarlar.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Yurt dışından ve içinden vaka çalışmaları
 • Seçilen bir firmanın İş Modeli Tuvali ve inovasyon portföy yönetimi araçlarıyla iş modelinin tanımlanması ve geliştirilmesi egzersizi
 • Seçilen bir tüketicilere yönelik girişim fikri üzerinden, Yalın Girişim-İnovasyon sistematiğinin ana varsayımları belirleme ve test etme aşamalarının uygulanması egzersizi

Birinci Gün

 • İnovasyon & Çeşitleri
 • İş Modeli Tuvali ve İnovasyon Portföy Yaklaşımı
 • İnovasyon Yönetiminde Yalın Girişim-İnovasyon
 • Tanıtım, Yeniyi yaratmakla bir projeyi icra etmek farkları, Yap-Ölç-Öğren Döngüsü, Müşteri-Pazar Geliştirme ve Strateji Değiştirme, İnovasyon Muhasebesi

İkinci Gün

 • Yalın Girişim-İnovasyon Egzersizi
 • İş Modeli Tuvali ve İnovasyon Portfoy Egzersizleri
 • Firmada yeni projelerle ilgilenen Yönetici, Müdür, Mühendis

SÜRE

 • 1 / 2 gün

Kurumsal Eğitim Bilgi Talep Formu