EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


Yalın Yönetim Prensiplerinin yaratıldığı şirket olan Toyota’nın Yönetim Felsefesinde “Çalışanların becerilerinden, düşünme kapasitelerinden ve yaratıcılıklarından en üst düzeyde yararlanmak” ana hedeftir. Yalın Yönetim Esaslarının şekillendiği Toyota Kültürü’nün tüm dünyadaki Toyota fabrikalarında ortak değerler bütünü olarak yaşatılmasına destek olmak amacıyla hazırlanan “The Toyota Way” (Toyota tarzı) “Sürekli İyileştirme” ve “İnsana Saygı” olmak üzere 2 temel sütundan oluşan bir ev olarak modellenmiştir. Bu modele göre İnsan Kaynakları Yönetiminin ana amacı “çalışanların düşünme/yaratma, geliştirme ve uygulama becerilerinden en üst düzeyde yararlanmayı sağlamaktır. Bu doğrultuda temel prensip “Çalışanlar ile karşılıklı güvene dayalı iletişimin oluşturulmasıdır.” Yalın İnsan Kaynakları Yönetiminde insan kaynakları şirketin yönetim sisteminin etkin bir şekilde desteklenmesi ve çalışanların iş motivasyonlarını en üst düzeye getirecek çalışma ortamının yaratılması için çaba gösterir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Yalın İnsan Kaynakları Felsefesi
 • Yalın insan Kaynakları fonksiyonunun rolü ve önemi
 • Çalışanların güven duyarak çalışacakları bir ortamın yaratılması
 • Headcount Yönetimi
 • Yalın Grade Yapısının Oluşturulması
 • Esnek Çalışma Esaslarının Uygulanması
 • Performans Değerlendirme Sistemi
 • Terfi Sistemi
 • Çalışan Bağlılığı Ölçümü
 • Çalışan İlişkileri Süreci
 • “Hot Line” Problem Çözme Sistemi
 • Çalışanların sürekli iyileşme ve problem çözüme katkı için gönüllü inisiyatif alacakları sistemlerin oluşturulması
 • İki Yönlü Etkin İletişim Modeli
 • Politikalarla Yönetim ( MPB) – Hoshin Kanri
 • Ödül Programları
 • Performansa Göre Değişken Ücret Sistemi
 • Bireysel Öneri Sistemi
 • Kaizen Ekipleri
 • Çalışanların sürekli geliştirilmesi
 • Yedekleme Planları
 • Dahili Transfer Sistemi
 • A3 Bakış Açısı
 • Unvan ve Grade bazında Eğitim Programları
 • Çalışanların “Multi Skilled” Geliştirilmesi
 • Ekip çalışması içerisinde bireysel hedeflerin gerçekleştirilmesi ve ekip hedeflerini desteklemesi
 • Kurum İçi Öğrenme Modeli
 • Fonksiyonlar Arası İletişim
 • Kaizen Ekipleri
 • Genchi Genbutsu

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

 • Bu eğitimde Toyota’nın yalın İnsan Kaynakları felsefesine göre şekillenmiş olan “İnsan Sistemleri Modelinde” çalışanların şirketin problemlere uzun dönemli bir bakış açısı ile çözüm üretmede, planlama ve kurumsal Hoshin oluşumunda karar verme sürecinin bir parçası olarak nasıl konumlandırıldığı anlatılacak; bu doğrultuda uygulanacak insan kaynakları sistemleri açıklanacaktır.

SÜRE

 • 1-2-3 gün

KATILIMCI PROFİLİ

 • İ.K. Müdürleri, Firma Sahipleri, İ.K. Uzmanları ve Her Seviyeden Yöneticiler

Kurumsal Eğitim Bilgi Talep Formu