EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


Yalın üretim uygulamalarında özellikle ilk kademe yöneticilerin yetiştirilmesi ve liderlik yeterliliklerinin geliştirilmesi hayati öneme sahiptir ve sürecin hızlı ilerlemesinde ve kalıcı olmasında en önemli etkendir.

Bu eğitimle ilk kademe yöneticilere yalın düşüncenin esasları ve içerdiği liderlik yaklaşımı hakkında bilgi verilmekte, iyi bir uygulayıcı lider olmak için sahip olunması gereken nitelikler ve davranış şekilleri uygulamalı örnekler ile anlatılmaktadır.

İlave olarak ekip ruhunun nasıl yaratılacağı ve ekibin motivasyonunun artırılmasına yönelik bilgiler de verilmektedir.

İÇERİK

 • Yalın Düşünce
 • Yalın düşünce ve ortaya çıkaran sebepler
 • Yalın düşünce ve Türk kültürü ilişkisi
 • Yalın düşünce ile çalışma modelinde değişim
 • Yalın şirket modeli
 • Yalın organizasyon ve liderlik
 • Yalın organizasyonun yapısı, roller ve görev dağılımı
 • Yalın liderin seçimi, eğitimi ve geliştirilmesi
 • Liderlik tarifi ve çeşitleri
 • Yöneticilik ve liderlik ayrımı
 • Yalın liderliğin tarifi ve liderlik modeli
 • Yalın liderin davranışı ve örnek uygulamalar
 • Yalın liderin koçluk yaklaşımı (Toyota kata) ve astları geliştirme (A3 yaklaşımı)
 • Yalın liderin sahip olması gereken nitelikler
 • Yalın liderlerin görev tarifleri ve sorumlulukları (takım, grup ve şef lider için)
 • Liderin günlük standart işi ve örnekler
 • Ekip çalışması
 • Ekip/takım çalışması nedir? Takım olma ile takım halinde çalışma farkları
 • Ekip çalışması ve motivasyonun sağlanması
 • Ekip ruhu yaratmak
 • Motivasyon modelleri
 • Örnek ekip nasıl anlaşılır?

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

 • Mavi yakalı hat liderlerin seçiminden yetiştirilmesine dikkat edilecek hususlar
 • Bu liderlerin nasıl davranması ve yönetmesi gerektiği
 • Hat liderlerinin ve astlarının nasıl geliştirileceği
 • Yalın liderlik modelleri ve davranış şekilleri
 • Ekip ruhu nasıl yaratılır ve motive edilir konuları


KATILIMCI PROFİLİ

 • Takım ve grup liderleri ve adayları, vardiya amirleri, ilk kademe tüm yöneticiler, İK yöneticileri

SÜRE

 • 2 gün

Kurumsal Eğitim Bilgi Talep Formu