EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


Şirketin destek süreçlerinin iyileştirilerek Bilgi işlem alt yapısı buna göre yalınlaştırılarak kurulması ve geliştirilmesi gereksiz işlem ve süreçleri ortadan kaldırır ve şirketin performansını geliştirerek rekabet gücünün artırır.

Yalın muhasebe de bu süreçlerin içinde en önemli olanlarından biridir.

Yalın muhasebe, değer akışın ölçümüne ve muhasebe kontrolüne yalın düşünceyi uygulayan bir disiplindir. Yalın muhasebe, yalın şirketin finansal performansını yönetmede ve ölçmede bir “yalın sistemler görüşüne dayanan bir yaklaşımı bünyesinde bulundurur. Yalın muhasebenin kendisi yalındır.
Bu eğitimin amacı, yalın muhasebe araçlarının nasıl kullanılacağı ve uygulanacağı ile ilgili az ve öz bilgi sağlamaktır.  Muhasebe faaliyetlerinin nasıl yalınlaşacağını ve Yalın Üretim’e ve Yalın Yönetime nasıl destek vererek bir bütün oluşturulacağının anlaşılması hedeflenmektedir. Böylece finansman uzmanlarının, değer akış yöneticilerinin ve şirket üst yönetimlerinin, yalın muhasebenin araçlarını ne zaman ve nasıl kullanacaklarını açıklamayı amaçlar. Ayrıca muhasebe süreçlerinin ve işlemlerinin daha verimli yönetilmesi ve süreçlerdeki israfları ok etmek için Yalın Muhasebe fırsatlar sunar.
Yalın muhasebe araçlarının ve bakış açısının kullanımı ile hem ürün planını hem de kar planını sağlayacak şekilde maliyet planlamanın nasıl oluşacağını ve maliyetim yönetiminin nasıl sağlanacağı ile ilgili temel bilginin verilmesi amaçlanır.

 

İÇERİK

 • Muhasebe Fonksiyonunun Karakteristikleri
 • Yalın Muhasebe ve Yalın Muhasebe Prensip ve İlkeleri
 • Yalın Muhasebe Araçları
 • Geleneksel Yaklaşım: Standart Maliyetlendirme ve Yol Açtığı Sorunlar
 • Yalın Yaklaşım: Sonuç Tablosu Oluşturma
 • Sonuç Tablolarının Kullanım Alanları
 • Değer Akışı Haritalarken Sonuç Tablosu
 • Haftalık Performans Raporlaması İçin Sonuç Tablosu
 • Kaizen Faaliyetleri Ve Sürekli İyileştirme Projeleri İçin Sonuç Tablosu
 • Karar Verme İçin Sonuç Tablosu
 • Önemli Uzun Dönemli Projeler İçin Sonuç Tablosu
 • Aylık Planlama İçin Sonuç Tablosu
 • Stok Değerleme
 • Sabit / Değişken Maliyet Yönetimi
 • Kapasite Hesaplaması ve Yönetimi
 • Hedef Maliyetlendirme
 • Bütçeleme
 • Finans Göstergelerinin Yönetilmesi ve A3 Raporlama
 • Yalın Yaklaşım ve Araçların Muhasebe Süreçlerine Verimliliği Artırmak için Uygulanması
 • Değer Akışı Kavramı
 • Muhasebe Süreçlerindeki Olası İsraf Kaynakları
 • Mevcut Durum ve Gelecek Durum Değer Akış Haritası Oluşturma
 • Değer Akışı Sonuç Tablosu Oluşturma
 • Değer Yönetim Analizi ve Değer Akışı Prensipleri
 • Değer Nedir
 • İşletmede Değerin Analizi
 • Değer Akışının Prensip ve İlkeleri

KATILIMCI PROFİLİ

 • Şirket Üst Yönetimi
 • Muhasebe uzmanları
 • Finansman Uzmanları
 • Değer Akış (Ürün Sorumluları) Yöneticileri

 

SÜRE

1 Gün

[contact-form-7 404 "Not Found"]