EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


Yalın muhasebe, değer akışın ölçümüne ve muhasebe kontrolüne yalın düşünceyi uygulayan bir disiplindir. Yalın muhasebe, yalın şirketin finansal performansını yönetmede ve ölçmede bir “yalın sistemler görüşü”ne dayanan bir yaklaşımı bünyesinde bulundurur. Yalın muhasebenin kendisi yalındır. Bu eğitimin amacı, yalın muhasebe araçlarının nasıl kullanılacağı ve uygulanacağı ile ilgili az ve öz bilgi sağlamaktır. Muhasebe faaliyetlerinin nasıl yalınlaşacağını ve Yalın Üretim’e ve Yalın Yönetime nasıl destek vererek bir bütün oluşturulacağının anlaşılması hedeflenmektedir. Böylece finansman uzmanlarının, değer akış yöneticilerinin ve şirket üst yönetimlerinin, yalın muhasebenin araçlarını ne zaman ve nasıl kullanacaklarını açıklamayı amaçlar. Yalın muhasebe araçlarının ve bakış açısının kullanımı ile hem ürün planını hem de kar planını sağlayacak şekilde maliyet planlamanın nasıl oluşacağını ve maliyetim yönetiminin nasıl sağlanacağı ile ilgili temel bilginin verilmesi amaçlanır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Yalın Muhasebe Prensipleri, Uygulamaları ve Araçları
 • Yalın Problem Çözme ve Muhasebe Süreçlerini Sürekli İyileştirme
 • Performans Ölçümleri ve Operasyonel Sürekli İyileştirme
 • Yalın Maliyet Yönetimi Değer mühendisliği ve değer analizi
 • Müşteri ve Tedarikçi Değeri
 • Yönetime Finansal Raporlama
 • Muhasebede Görsel Yönetim
 • Planlama ve Bütçeleme
 • Yalın İyileştirmelerin Finansal Etkisi
 • Yalın Kapital Planlama
 • İç Muhasebe Denetimleri
 • Stok Değerlendirme
 • Yalın İş/Şirket Yönetim Sistemi
 • Yalın Muhasebe Olgunlaşma Yolu

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

 • Muhasebe ve finansal yönetimin yalınlaşmasını ve nasıl daha az kaynakla yönetileceğini ve basitleşeceğini anlamak
 • Muhasebe ve maliyet yöneticilerinin yalın sistemlere entegrasyonunu sağlamak
 • Muhasebe dışı yalın yöneticilerin muhasebenin yalına bakış açısını ve maliyet yönetimini anlamasını sağlamak
 • Hedef maliyetleme ve ürün maliyeti azaltma çalışmaları hakkında bilgilenmek

SÜRE

 • 2 gün

REFERANS YAYINLAR

 • Yalın Finansal Muhasebe, Real Numbers, Lean Accounting

KATILIMCI PROFİLİ

 • Üst ve orta yönetim, finans ve muhasebe yöneticileri, yalın uygulayıcılar.
[contact-form-7 404 "Not Found"]