EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


Daha kaliteli, daha hızlı, daha ucuz, daha esnek! Maliyeti arttırmadan kaliteyi yükseltmek, stokları arttırmadan teslim süresini kısaltmak, küçük miktarlı siparişleri verimi düşürmeden gerçekleştirmek, sevkiyatları zamanında yapmak, daha az kaynakla daha çok gelir elde etmek, daha az işletme sermayesi ile çalışabilmek ve yeni yatırımlar için kaynak ayırabilmek. Bu sorular sektörden, kullanılan teknolojiden, firmanın büyüklüğünden bağımsız olarak tüm üretim şirketlerinin yöneticilerini meşgul etmekte. Siz de onlardan biriyseniz “Yalın Üretim” ile tanışma vakti gelmiş demektir. Yalın Üretim aynı anda hem daha kaliteli, hem daha hızlı, hem daha ucuz, hem de daha esnek olmanın; tüm bunları aynı anda başarmanın yöntemidir. 1950’li yıllardan itibaren Toyota fabrikalarında geliştirilen yalın üretim sistemi bugün havacılıktan kimyaya, tüketim ürünlerinden ağır sanayiye, gıdadan metal işlemeye her alanda uygulanmaktadır. Yalın Üretim, nihai kullanıcı için değerin, ilk ham maddeden başlayarak üretim süreci boyunca hiç kesintisiz akıtılmasına dayanır. Akışta kesintilere yol açan beklemeler, hatalar, taşımalar, gereksiz hareketler, stoklar gibi israfların önlenmesi ile değerin ilk sefer de doğru üretilerek, tam zamanında ve tam istenen miktarda müşteriye ulaştırılması hedeflenir. İsrafın yok edilmesi maliyetlerin düşmesini, müşteri memnuniyetinin artmasını, piyasanın değişen koşullarına uyum esnekliğinin kazanılmasını, nakit akışının hızlanmasını sağlar.
Yalın Üretim Eğitimi giriş niteliğindedir ve üretim alanında yalın uygulamalar için temel yaklaşımı aktarmayı amaçlar. Özellikle neden yalınlaşmak gerektiği üzerine vurgu yapılarak, kavram ve uygulamalar örnekler, rakamsal sonuçlar ile açıklanır. İsraf ve değerin ayırt edilebilmesi, akış süresinin öneminin anlaşılması, kullana geldiğimiz kitle üretimi yöntemlerinin yarattığı sorunları görebilmek eğitimin temel hedeflerindendir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Yalın nedir, hangi ihtiyaçlardan doğmuştur
 • Yalın düşüncenin gelişimi
 • Kitle üretimi ve sorunları
 • Yalın düşüncenin temel ilkeleri
 • İlkelerin üretimde uygulanışı (örnekler)
 • Kazanımlar
 • Yalın üretimin özellikleri
 • Süreç mükemmelliği modelleri ile ilişkisi (6 Sigma, TQM, EFQM, BPR)
 • Yalın şirket kültürü
 • Yalın dönüşümün başarılması

Kazanılacak Yetkinlikler

 • Yalın üretim sisteminin tarihsel gelişimi ve özellikleri hakkında bilgi
 • Üretim süreçlerinde yaşanmakta olan sorunlara farklı bir bakış açısı
 • Şirketimizin yalın düşünceden nasıl yararlanabileceğini görmek
 • Yalın üretim uygulamaları ile şirket kültürü ilişkisine yönelik bilgi

Süre

 • 1 gün

katılımcı profili

 • Öncelikle firma sahipleri ve yöneticiler olmak üzere herkes

Referans Yayınlar

Yalın Düşünce
Yalın Üretim
Dünyayı Değiştiren Makine
Amaç

Kurumsal Eğitim Bilgi Talep Formu