EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


Diğer yönetim felsefelerinin aksine Yalın Sistem, genel fikir ve kavramların ötesinde somut teknikleri de ortaya koyarak kavramların hayata geçirilmesini mümkün kılar. Belirli teknikleri uygulamaksızın Yalın Üretim sistemi çalıştırılamaz. Bu eğitim modülü yalın kavramları uygulanabilir kılan teknikler hakkında genel bir fikir vermeyi hedeflemektedir. Bu teknikler endüstride geniş oranda kullanılmakla birlikte bazılarının beklenen faydayı sağlayamadıkları dikkate alındığında amaç ve araç ilişkisi önem kazanmaktadır. Yalın Teknikleri uygulamak ve uygulatmak için içselleştirmek ve geniş kitlelerce benimsenmesini sağlayabilmek kilit noktadır.Bazı konuları kavramsal olarak anlamak mümkün olabilir; ancak interaktif uygulamalar ve simülasyonlar, bu kavramları güçlendiren etkili bir deneyimdir. Bu eğitim kapsamında teknikler interaktif uygulamalar ve/ya vaka çalışmaları eşliğinde tanıtılmakta ve kullanım yeri ile amacına vurgu yapılmaktadır. Tekniklerin uygulama detayları için ayrı eğitimler mevcuttur.
Yalın Üretim Teknikleri, Yalın Düşünce’yi oluşturan araçları öğrenmek isteyen veya Yalın Düşünce hakkında bilgi sahibi olup Yalın Teknikleri uygulamalı bir şekilde pekiştirmek ve işletmelerindeki çalışanlara etkili bir şekilde benimsetmek isteyen herkesin katılabileceği uygulamalı bir eğitimdir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • KAIZEN; Sürekli iyileştirme
 • JIT; Tam Zamanında Üretim
 • VSM; Değer Akışı Haritalama
 • Tek parça akış ve U-hücre
 • Çekme sistemleri, FIFO ve Süpermarket
 • Kanban, Milk run
 • HEIJUNKA; Talep – Üretim Seviyelendirme
 • SMED; Model dönüş süresinin kısaltılması
 • 5S; Problem kaynaklarını yok etme
 • HOSHIN KANRI: Stratejik Hizalanma
 • YAMAZUMİ: İş ve Kapasite Dengeleme
 • Poka-Yoke; Hata önleyici düzenekler
 • Jidoka; Otonomasyon
 • Görsel yönetim
 • Standart iş
 • A3; Problem çözme ve raporlama
 • Yalın üretim teknikleri hakkında bilgi
 • Teknikleri kullanarak başarılabilecek iyileştirmeleri anlayabilme
 • Detaylı eğitim ihtiyaçlarını belirleyebilme
 • Yalın Düşünce’yi işletmesinde uygulamak Yalın Üretim Araçlarını uygulamalı olarak anlamak ve/ya çalışanlarına kavratmak isteyen herkes.

SÜRE

 • 1 gün

REFERANS YAYINLAR

Lean Simulations, The Lean Games

Kurumsal Eğitim Bilgi Talep Formu