EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


Ürün ya da hizmeti oluşturmak için birçok kaynak kullanırız. Bu kaynakları belirlediğimiz metot ve süreçlerle ürüne dönüştürürüz. Bu süreç içerisinde bazen hatalar oluşur. Hataların oranı süreç içerisinde oluşan değer oranımızı doğrudan etkiler. Oluşan bu hataları “0” seviyesine indirdiğimizde değer için harcadığımız kaynaklar daha verimli hale gelecektir. “0” hata ile müşteri memnuniyetinde artışı sağlar iken aynı zamanda hatalardan dolayı oluşan muda’ların yok edilmesiyle ürün üzerine düşen kalitesizlik maliyeti “0”’a inecektir. Biz bu eğitim ile değer üzerine negatif etki eden hata oluşumunu “0”’a indirmek için izlenecek yöntem ve süreçleri paylaşacağız.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Niçin “0” hata
 • Hata maliyetleri
 • Hatalar hangi süreçlerde meydana gelir
 • “0” hatalı proses nedir? Nasıl oluşturulur.
 • JKK (Ji Kotei Kanketsu) (İşi proseste bitir) nedir?, ne sağlar?, nasıl sürdürmeliyiz?
 • Riyohin Jouken (İyi ürün gereklilikleri) nelerdir?
 • Riyohin Jouken uygulama adımları.
 • QA network nedir? QA Network ile prosesi nasıl değerlendiririz?
 • Henkaten Kanri (Değişkenlik yönetimi) nedir? Henkaten nasıl yönetilmelidir?

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

 • “0” hatayı gerçekleştirmek için ürün dizaynı, proses diyaznı ve proses şartlarını nasıl oluşturması gerektiğini,
 • Prosleri nasıl değerlendirmeleri gerektiğini,
 • Değerlendirme sonuçlarına göre prosesin set edilmesi, kaizenler ve standartların oluşturulmasını,
 • Değişkenlikleri nasıl yönetmesi gerektiğini.

SÜRE

 • 2 gün

KATILIMCI PROFİLİ

 • Üretim, Kalite ve Dizayn mühendisleri, Üretim, Kalite ve Proje Şefleri, Müdürler, Organizasyonda üretim, kalite ve projelerde yer alan liderler.

Kurumsal Eğitim Bilgi Talep Formu