EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler


 • Katılımcı Düzeyinde: Kurumlardaki yönetici ve çalışanların bulundukları pozisyonun gereği olarak kendilerinden beklenen karar verme ve problem çözme faaliyetlerini bireysel olarak ya da bu amaca yönelik olarak bir ekip halinde çalışmaları gereken durumlarda hızlı ve etkin biçimde yerine getirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanması
 • Kurumsal Düzeyde: Kurum içinde kişisel yaklaşım ve yöntemlerin ötesine geçerek karar gerektiren konular ve çözüm bekleyen problemler karşısında yaratıcılığı teşvik eden ortak bir düşünme, karar alma ve uygulama perspektifi kazanılması, kurum içi iletişim ve işbirliğinin desteklenmesi

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Karar Verme ve Problem Çözme Süreci
  – Karar verme ve problem çözme kavramları ve birbirleriyle ilişkisi
  – Problem ve karar türleri
  – Kurum içerisinde karşılaşılan yönetsel problemler ve genel problem çözme yaklaşımı
  – Etkin karar verme ve problem çözme sürecinin adımları
  – Takım halinde karar verme ve problem çözme
 • Etkin Karar Verme ve Problem Çözme Sürecinin Adımları ve Sürecinin Etkinliğini Artıracak Araçlar
  – Beyin Fırtınası
  – Neden – Sonuç Diyagramları
  – İlişki Diyagramları
  – Pareto Analizi
  – Ağaç Diyagramları
  – Matris Diyagramları
  – Önceliklendirme Matrisleri
  – Ok Diyagramları
  – Gantt Şemaları
 • Yöntemlerin Kullanımına İlişkin Uygulama Örnekleri

KAZANILACAK YETKİNLİKLEr

Eğitim programının uygulanması sırasında, başlangıç bölümünde ele alınan her bir konuya ilişkin olarak slayt eşliğinde kısa bilgilendirmelerin ardından, konunun anlaşılmasını, günlük hayatla ilişkilendirilmesi ve öğrenilenlerin pekiştirilmesi amacıyla soru-cevap, küçük grup çalışmaları ve oyunlara yer verilmektedir. Programın her bir karar verme ve problem çözme süreci ve araçlarının ele alındığı bölümlerinde ise sürecinin bütünün ortaya koyan bir örnekolay (vaka) ele alınmakta ve üzerinde çalışılmaktadır. Sürecin her bir adımı ve ilgili adım için önerilen araçlara ilişkin bilgilendirmenin ardından, katılımcılar ele alınan örnekolay çerçevesinde ilgili aracın uygulamasına yönelik grup çalışmaları yapmaktadır. Bu aşamada istendiği takdirde, örnekolay yerine gerçek bir kurumsal problemin katılımcılar tarafından ele alınması ve programın akışına paralel olarak eğitmen rehberliğinde ilgili yöntem ve araçları da kullanarak problemi çözmesi sağlanabilmektedir.

SÜRE

 • 2 gün

KATILIMCI PROFİLİ

Kurum içinde stratejik ve taktik seviyede karar alma konumundaki yöneticiler ve fonksiyonlar arası karar verme problem çözme faaliyetlerinde aktif olarak rol alan / rol alması beklenen çalışanlar

KATILIMCI SAYISI

 • 12 – 20

Kurumsal Eğitim Bilgi Talep Formu