Problem Çözme ve Teknikler (Yönetimsel Süreçler)

BAŞVURULAR SONUCUNDA PROGRAMIN AÇILACAĞI KONFİRME EDİLECEK VE ÖDEME BİLGİSİ TARAFINIZA İLETİLECEKTİR

EĞİTİMİN YAPILACAĞI  İL  İSTANBUL
EĞİTİMİN YAPILACAĞI  YER Bilgi Verilecek
EĞİTİM TARİHİ 20 NİSAN 2019
EĞİTİM SÜRESİ 1 Gün
EĞİTİM FİYATI 700 + KDV

Bu eğitimde üretimde dışı süreçlerde analitik ve sistematik olarak problemlerin ele alınması, analiz edilmesi ve çözülmesinin nasıl gerçekleştirilebileceği, bu aşamalarda kullandığımız temel problem çözme araçların/teknikleri nasıl kullanabileceğimiz anlatılmaktadır. Örnek bir vaka üzerinden grup çalışması yapılarak tekniklerin nasıl, nerede ve ne zaman kullanılacağı anlatılmaktadır.

 

 

İÇERİK

Giriş

 • Yalın dönüşüm yolculuğunda problem çözme ve genel A3 yapısı
 • Problemlere yaklaşım – klasik yöntem, yapılan hatalar
 • Problemi Tanımlama
 • Problem Çözme Aşamaları
 • Problemin Analizi
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Beyin Fırtınası
 • Veri Toplama, Veri Gruplandırma, Kontrol Tabloları ve İzleme Diyagramları
 • Pareto Diyagramı
 • Akış Diyagramları
 • Sebep-Sonuç Diyagramı
 • Histogram
 • Dağılım Diyagramı
 • Kontrol Diyagramları
 • Problem Çözme Adımları ve Teknikleri Arasındaki İlişkiler

Vaka

 • Problem Çözme Tekniklerine Yönelik Vaka Çalışması
 • Uygulamanın ve Çözümlerin Paylaşımı

Kazanılacak Yetkinlikler

 • Problem çözme araçlarını kullanabilme
 • Doğru aracın doğru yerde kullanımını öğrenme

KATILIMCI PROFİLİ

Her seviyeden çalışan

SÜRE

1 gün