Toyota Tarzı Ürün Geliştirme Sistemi Toyota
Development System – TDS
(Ürün Planlama, Tasarım, Proje Yönetimi, Metotlar)

Toyota Tarzı Ürün Geliştirme Sistemi
Toyota Development System – TDS
(Ürün Planlama, Tasarım, Proje Yönetimi, Metotlar)

Online Eğitim

3-4-5 Aralık 2020
08:30-13:00

Toyota, üretim sistemiyle dünyaca ünlü olsa da gerçek sırrı ürün geliştirme yapısında yatmaktadır.

İşletmelerin Ürün Geliştirme Yönetici ve Mühendislerinin ürün planlama ve geliştirme görevlerine yönelik aşağıdaki sıkıntıları sıkılıkla duyuyoruz.

 • Bir şekilde Pazar ihtiyaçlarını tam anlamıyla kavramış satılabilen mamulü zamanında geliştirip sunamıyoruz.
 • Geliştirme aşamasında süre, maliyet, kalite gibi türlü problemler açığa çıkıyor, hedefi başarmak için çok fazla para ve zaman harcanıyor.
 • Geriye dönüşler, düzeltmeler çok sık olup çaba harcansa da yeterli sonuç alınamamasından ötürü motivasyon kaybı oluyor.

Toyota Tarzı Ürün Geliştirme (Toyota Development System – TDS) Semineri bu ve benzer sıkıntı ve sorunların çözülmesinde yararlı olmayı amaçlamaktadır. Müşteri ihtiyacına uygun, satılarak para kazanılan mamulü zamanında geliştirebilmek için üzerinde durulması gereken tasarım ve geliştirme  araçları, yapısı, organizasyonu ve yönetim şekliyle ilgili TDS yaklaşımı kolay anlaşılır şekilde açıklamalı biçimde paylaşılacaktır.

 

1. GÜN
Seminer- Toyota Tarzı Ürün Geliştirme Sistemi (Toyota Development System-TDS)

Toyota müşteri ihtiyaçları doğrultusunda ürünleri zamanında geliştiren, ürün planlama, tasarım ve geliştirme organizasyonu ile yönetim tarzının tamamını TDS altında şekillendirmiştir. Toyota ürün geliştirme konusunda, ‘Şef Mühendis’ in ileri seviyede liderliği üzerine kurduğu yapıyla ürün karakteristiği, maliyet, kalite, kolay üretilebilirlik konularında eksiksiz sonuç alıp doğru zamanlamayla geliştirmeyi sağlar.

 • Chief Engineer (CE) Yapısı
 • Oobeya Faaliyetleri
 • Yeni Ürün Geliştirme Prosesleri


Amaç – Cazip ürün ve fiyat, kalite, kolay üretilebilirlik sağlanarak zamanında geliştirme yapan Toyota tarzı ürün geliştirmeyi çözümleyerek anlatma. Ayrıca belirlenmiş takvimle insan, malzeme ve parayı etkin kullanarak ürün geliştirmeyi yürüten Şef Mühendis yapısı ve Oobeya faaliyetlerini anlama.

Seminer – Toyota Tarzı Ürün Geliştirme Sistemi (TDS: Toyota Development System)

 • İleri Kaizen (LEAD TIME Kısaltma)
 • Maliyet Planlama
 • Teknik Bilgi Sisteminin Görevi

Amaç

 • Projeyle ilgili tüm birimlerin eş zamanlı geliştirme yapmasıyla erkenden geliştirme hedeflerini başarıp geliştirme lead time’ını kısaltıcı yapıyı anlama.
 • Geliştirme aşamasında (ürün planlama, tasarım, deneme, üretim hazırlıkları) hedef maliyeti başarmak için faaliyetleri çözümleyerek anlatma.

Uygulama – İleri Kaizen (Geliştirme LEAD TIME’ı Kısaltma Faaliyeti)
Amaç – Belli bir ürün örneği üzerinden geliştirme lead time’ını kısaltma yöntemlerini uygulayarak öğrenme.

2. GÜN

Seminer – Toyota Tarzı Ürün Geliştirme Sistemi (TDS: Toyota Development System)

 • Proseste Tamamlama
 • TDS’in Ana Araçları

Amaç

 • İşin kalitesini kendi kendisine garanti altına alıp sonraki proses kusurlu ürün aktarmadan, işin kayıplarını ortadan kaldırıp geliştirme sorumluların motivasyonunu arttırma yöntemlerini anlama.
 • Cazip, güvenilirliği yüksek ürünü zamanında geliştirmek için TDS geliştirme araçlarını anlayıp görevinde kullanma

Uygulama – PDCA Level-up Sheet üzerinden Öz Değerlendirme
Amaç – Görevi icra ederken proseste tamamlama yaklaşımını ne kadar uyguladığımızı ölçmek için öz değerlendirme yapmak.

Seminer – Toyota Tarzı Ürün Geliştirme Sistemi (TDS: Toyota Development System)

 • Tasarımın Günlük Yönetimi
 • Problem Çözme Adımları(Toyota Tarzı A3 Formu)
 • İnsan Geliştirme

Amaç

 • Hedeflendiği şekilde ürün ve servisi ortaya koymak için görevin proseslerini ve işin yapılışını anlama.
 • Birey ve organizasyonun gerçek düşünce ve yaklaşımını ortaya çıkaran A3 raporlama formunun derleme şeklini öğrenme.
 • Mühendisler için gereken yönetim becerisi ve yetiştirme yöntemlerini anlama.

Uygulama – Proseste Tamamlama TLSC (Total Link System Chart) Hazırlama
Amaç – Kendi bölümündeki işlerin akışı ve önceki sonraki proseslerin iş akışındaki düzensizlikleri tespit edip, kaizen yapma metotlarını öğrenme.

3. GÜN

Seminer Kalite ve Müşterinin Memnuniyet Seviyesini Artırma

 • Kalite Nedir?
 • Müşteriye Sunulması Gereken Kalite

Önce müşteri, müşteri açısında ürüne bakabilme, düşünebilme yaklaşımıyla ürün geliştirebilmek önemlidir. Müşteri memnuniyeti artırma demek sadece sıradan kalite beklentisini artırmak değil çekici biçimde kaliteyi artırmaktır. Müşteri memnuniyetinin yüksek olduğu ürünü hayata geçirmek için müşterinin beklentilerini miktarlandırıp, değerlendirip analiz etmek önemlidir.
Amaç

 • ‘Kalite işletmenin markasıdır’ şeklindeki önce kalite yaklaşımı ve Toyota’nın kalite güvence faaliyetlerinin içeriğini anlama.
 • Müşterinin beklediği kalitenin ne olduğunu anlayıp, müşteri memnuniyetini artırmaya fayda sağlama.

Seminer Satılabilen Ürünün Planlaması

Tatmin olunan ürün seviyesinin ötesine geçip, müşteri için etkili olan satarak kazanç elde edilen çekici ürünü ortaya çıkaran ürün planlama ana yapısı.

 • Yeni Ürün Geliştirme Adımları Genel İçeriği

Ürün planlama çekici ürünün çıkış noktasıdır. Ürün planlamada potansiyel müşteri ihtiyaçlarını kavrayıp sonraki proseslerle birlikte gerçekleştirecek ürün geliştirme işinin tüm adımlarını ortaya koymak önemlidir.

 • Ürün Planlama Adımları

Çekiciliği olan, satılıp kazanç elde edilen ürünü planlayıp servis eden Toyota’nın ürün planlama adımları.

 • Etkili Ürün Ortaya Çıkarmak için Ürün Planlama Sistemi

Etkili ürünü ortaya çıkarma ürün planlama sisteminin bir unsuru olan ürün planlamada 7 aracın genel yapısı. (Ürün Planlamanın Akışı)

 • Araştırma: Potansiyel ihtiyaçların tespiti ve onayı (Görüşme / Anket / Pozisyonlandırma Analizi)
 • Yaklaşım: Yaratıcı Konsept Geliştirme (Fikir Geliştirme Yöntemi / Fikir seçim yöntemi)
 • İdealleştirme: İdeal Konsepte Objektif Karar Verme (Birleşik Analiz – Conjoint Analysis)
 • Link: Tasarım Geliştirme ile Pürüzsüz Bağ (Kalite Kuralı – QFD)

Amaç

 • Satıldığında kâr edilen cazip ürünün ne olduğu anlayıp, bu sürecin planlamasını öğrenme.
 • Mamul planlamanın 7 aracı denen adımlar çözümlemeli olarak anlatma.

Uygulama – Ürün Planlama Tecrübesi
Amaç – Mamul planlama için grup müzakereleri gerçekleştirilip onun sonucuna göre satılabilen yeni ürün fikrini oluşturma yöntemi öğrenme.

Ürün, süreç ve sistem geliştirmeye dahil olan herkes

Eğitim üç günlüktür. Belirtilen 3 günlük/kişi başı rakamlardır.

Kişi başı – 3 gün : 4.350 TL + %18 KDV

Grup katılımlarında kişi başı program ücreti

3– 6 kişi arası : 4.150 TL + %18 KDV
7 kişi ve üzeri :  3.950 TL + %18 KDV

Ayrıntılı bilgi için;

buketk@lean.org.tr
0212 271 84 51
0533 468 31 85

Kimikazu NAKAMURA
Emekli Toyota Baş Mühendisi
Ürün Geliştirme Üst Düzey Danışmanı
Toyota Engineering Corporation, Japan
33 yıl Toyota tecrübesi!

 

1973 yılında Toyota’da Gövde Tasarım Bölümünde (Celina, Carina, Mark II vs.) göreve başlayan Kimikazu NAKAMURA, 2006 yılında emekli olana kadar Toyota’da görev yaptı.

Gövde tasarım geliştirme yanı sıra, yurt dışı mühendislik araç parçaları yerelleştirilmesi, maliyet planlama, tedarikçi danışmanlığı, kalite sağlama, teknoloji transferleri faaliyetleri gibi alanlarda tecrübe kazandı (Taywan Kuozui Motors).

2000 yılında Ürün Planlama Bölümü’nde Premio ve Allion modelleri için Araç Geliştirme Şef Mühendisi (CHİEF ENGİNEER) olarak görev yaptı. 2003 yılında Tasarım Yönetimi Bölümü’ne geçti. Teknik bilgi sağlama yönetimi, teknik destek sözleşmesi hazırlama ve pazarlık gibi konularda uzmanlaştı.

2006 yılında Toyota’dan emekli olan Nakamura Yurt Dışı İşleri Yönetim Süpervizörlüğü ve İşletme Genel Yöneticisi olarak Hayashi Telenpu firmasında çalışmaya başladı. Aynı yıl Çin Guangzhou Lin Jun firmasında Mali işlerden Sorumlu Genel Müdürlük görevinde; şirket işletmecisi olarak ağırlıkla finans, satın alma, satış denetiminden sorumlu oldu. 2010 yılında tekrar Hayashi Telenpu firması dönen Nakamura İşletme Planlama Departmanı’nda, Yurt Dışı İşleri Yönetim Süpervizörlüğü yaptı. 2015 yılından bu yana Toyota Engineering Corporation’da Üst Düzey Danışman olarak görev yapmaktadır.

Kimikazu Nakamura şirket işletmesi (finans, satıl alma, satış yönetimi), parça yerelleştirme (maliyet planlama, tedarikçi danışmanlığı, kalite sağlama), tasarım ve geliştirmeden (yapısal parçaları idealleştirme) konularında beceri ve tecrübe sahibidir.


Deniz BALABAN
Teknik Tercüman

 

 

Japonca Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Toyota Yan Sanayisinde Üretim Yönetimi alanında görev aldı. Sonrasında Toyota’nın 100 Lider Projesi başta olmak üzere Japonya Toyota’da çok sayıda projede görev aldı.

Farklı sektör ve konularda yazılı ve sözlü çeviri tecrübesi edindi;

 • Sango Otomotiv’de instrument panel, manifold parçalarının yeni modellerinde, tasarımın hayata geçirilmesi ve denemeleri (kadrolu)
 • Toplam Üretken Bakım ve Yönetim Faaliyetleri, Ödül Süreçleri (çoğunluğu eş zamanlı olmak)
 • Toyota Üretim ve Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Geliştirme, Kalite ve Kaizen faaliyetleri
 • Enerji santralinde Bakım ve Verimlik, Türbin Özel Bakım (2 yıldan fazla süre ile).
 • Kanto Otomotiv, Toyota Auris modeli geliştirme aşamasında prototip üzerinde çalışmalar, montaj edilebilirlik 3 boyutlu sanal denemeler, farklı parçaların araç üzerine monte edildiğindeki etkisi, tasarım revizyonları çalışmaları
 • Araymond firmasında parça tasarımı, revizyonu, problem çözümü görüşmelerinde Japonya Yazaki firmasında ve Türkiye’de görüşmeler
 • Corolla’nın 2 yılda bir yapılan model değişimlerinde kalite çalışmaları
 • Türkiye’nin pek çok firmasında erken ürün geliştirme (early phase product) faaliyetleri
 • Her yıl en az bir kez Japonya’da düzenlenen ‘Study Mission Japan’ programı fabrika ziyaretleri ve eğitimleri
 • Ürün güvenliğinden, ulaşım yapısı yenilemeye; belediyeler arası alt yapı işbirliklerinden, ekipman kurulum ve devreye almaya 10’larca sektörde çok sayıda firmada toplantı, saha, eğitim, uygulama

Deniz Balaban tarafından yapılan 1000’ lerce sayfa doküman çevirisi halen kullanımdadır.