Toyota Tarzı Ürün Geliştirme Sistemi (Ürün Planlama, Tasarım, Proje Yönetimi, Metotlar) Eğitim ve Atölye Çalışması

BAŞVURULAR SONUCUNDA PROGRAMIN AÇILACAĞI KONFİRME EDİLECEK VE ÖDEME BİLGİSİ TARAFINIZA İLETİLECEKTİR

EĞİTİMİN YAPILACAĞI  İL  İSTANBUL
EĞİTİMİN YAPILACAĞI  YER Elite World Hotel Taksim
EĞİTİM TARİHİ 17 – 18 Nisan
EĞİTİM SAATİ Bilgi Verilecek
EĞİTİM SÜRESİ  2 Gün
EĞİTİM FİYATI
EĞİTMENLER

1. GÜN

Müşterinin memnuniyet seviyesini arttırma

Önce müşteri, müşteri açısında ürüne bakabilme, düşünebilme yaklaşımıyla ürün geliştirme işi önemlidir.

 • Müşteri memnuniyetinde kalite 1. Sırada ürün geliştirme ile ilgili tüm çalışanların “iş kalitesi” müşteri memnuniyetinin birincil unsuru olan kaliteli ürünü doğurur.
 • Müşterinin beklediği kalite nedir?

Müşteri memnuniyeti arttırma demek sadece sıradan kalite

beklentisini arttırmak değil çekici biçimde kaliteyi arttırmaktır.

Müşteri memnuniyetinin yüksek olduğu ürünü hayata geçirmek için müşterinin beklentilerini miktarlandırıp, değerlendirip analiz etmek önemlidir.

Satılabilen ürünün planlaması

Tatmin olunan ürün seviyesinin ötesine geçip, müşteri için etkili olan satarak kazanç elde edilen Çekici ürünü ortaya çıkaran ürün planlama ana yapısı.

 • Yeni ürün geliştirmenin önemi şirketin amacı iyi ürünü ucuz, zamanında müşteriye servis etmek olup iyi ürün servis edebilmek için ürün planlama gücü önemli olup planın uzun vadede varlığını sürdürebilmesi için gereken koşuldur. Teknik kapasite yüksek olup, ileri kalite seviyesi olan şirketlerde bile ürün planlama gücü zayıfsa satılabilen ürün geliştirilemez ve iş sonuçları artamaz.
 • Yeni ürün geliştirme adımları genel yapısı ürün planlama çekici ürünün çıkış noktasıdır. Ürün planlamada potansiyel müşteri ihtiyaçlarını kavrayıp sonraki proseslerle birlikte gerçekleştirecek ürün geliştirme işinin tüm adımlarını ortaya koymak önemlidir.
 • Toyota’nın ürün planlama adımları çekiciliği olan, satılıp kazanç elde edilen ürünü planlayıp servis eden Toyota’nın ürün planlama adımları.
 • Yeni ürün geliştirmenin önemi etkili ürünü ortaya çıkarma ürün planlama sisteminin bir unsuru olan “ürün planlamada 7 aracın genel yapısı. (Ürün planlamanın akışı)
 • Araştırma:Potansiyel ihtiyaçların tespiti ve onayı

(Görüşme/Anket/Pozisyonlandırma analizi)

 • Yaklaşım: Yaratıcı konsept geliştirme

(Fikir geliştirme yöntemi/Fikir seçim yöntemi)

 • İdealleştirme:İdeal konsepte objektif karar verme

(Birleşik analiz (Conjoint analysis))

 • Link:Tasarım geliştirme ile pürüzsüz bağ

(Kalite kuralı(QFD))

Work Shop (Ürün planlama tecrübesi 1.5 saat)

Fiili ürün üzerinden ürün planlama işi tecrübe edilecek ürün (giysi, ayakkabı, mutfak gereci gibi)

 • Ürün geliştirme adımları içerisinde yararlı olacak yöntemleri uygulama

(Görüşme / Fikir geliştirme yöntemi)

 • 5-7 kişilik gruplara ayrılarak uygulama

2. GÜN

Toyota’nın ürün geliştirme sistemi (TDSToyota Development System)

Toyota’da müşteri ihtiyaçlarına uygun satıp kazanç elde edilen ürünleri zamanında geliştiren ürün planlama ve tasarım-geliştirme 02.02..2020 Toyota Engineering araştırma enstitüsü Nakamura Koichi yapısı ve yönetim şekli TDS olarak oluşturulmuştur. Toyota geliştirme, şef mühendisin çok ileri liderliği temelinde ürün karakteristiği, maliyet, kalite, kolay üretilebilirlik konularında tatmin sağlanarak doğru zamanlamayla geliştirmenin yürütüldüğü yapı kurulmuştur.

 • TDS felsefesi
 • Yeni ürün geliştirme prosesleri
 • Chief engineer (CE) yapısı
 • Oobeya faaliyetleri ve görülebilirleştirme
 • SE faaliyeti(Simultaneous Engineering)
 • Kendi prosesinde tamamlama

Uygulama PDCA Level up sheet üzerinden öz değerlendirme ya da TLSC (Total Link System Chart)oluşturma

 • Maliyet planlama
 • Teknik bilgi sisteminin görevi(bütünleştirme)
 • TDS’in ana aracı
 • Tasarım liderlerinin görevi

Work Shop (Yerinde kalite, maliyet hesaplama 2 saat)

A4 kâğıdını malzeme olarak kullanıp her grup kağıttan kutu yapıp o ürünün kalitesi ve maliyeti ile ilgili konuları

 • Konu1:Yerinde kalite düşüncesi temelinde kaliteyi sağlamada ele alınacak içerik
 • Konu2:Maliyet hesaplama

Eğitmenler

Toyota Ürün Geliştirme Deneyimli Japon Ustalar

Toyota Tarzı Ürün Planlama, Tasarım ve Ürün Geliştirme ve Sistem Eğitimi (Atölye Çalışması)