Toyota Tarzı Ürün Geliştirme Sistemi (Ürün Planlama, Tasarım, Proje Yönetimi, Metotlar) Eğitim ve Atölye Çalışması, İstanbul

EĞİTİMİN YAPILACAĞI  İL  İSTANBUL
EĞİTİMİN YAPILACAĞI  YER Bilgi Verilecek
EĞİTİM TARİHİ Bilgi Verilecek
EĞİTİM SAATİ Bilgi Verilecek
EĞİTİM SÜRESİ  2 Gün
EĞİTİM FİYATI
EĞİTMENLER

1. GÜN
Müşterinin Memnuniyet Seviyesini Artırma

Önce müşteri, müşteri açısında ürüne bakabilme, düşünebilme yaklaşımıyla ürün geliştirme işi önemlidir.

 • Ürün geliştirme ile ilgili tüm çalışanların ‘iş kalitesi’ müşteri memnuniyetinin birincil unsuru olan kaliteli ürünü doğurur.
 • Müşterinin beklediği kalite nedir?

Müşteri memnuniyeti artırma demek sadece sıradan kalite beklentisini artırmak değil çekici biçimde kaliteyi artırmaktır. Müşteri memnuniyetinin yüksek olduğu ürünü hayata geçirmek için müşterinin beklentilerini miktarlandırıp, değerlendirip analiz etmek önemlidir.

Satılabilen Ürünün Planlaması

Tatmin olunan ürün seviyesinin ötesine geçip, müşteri için etkili olan satarak kazanç elde edilen çekici ürünü ortaya çıkaran ürün planlama ana yapısı.

 • Yeni Ürün Geliştirmenin Önemi

Şirketin amacı iyi ürünü ucuz, zamanında müşteriye servis etmek olup iyi ürün servis edebilmek için ürün planlama gücü önemli olup planın uzun vadede varlığını sürdürebilmesi için gereken koşuldur. Teknik kapasite yüksek olup, ileri kalite seviyesi olan şirketlerde bile ürün planlama gücü zayıfsa satılabilen ürün geliştirilemez ve iş sonuçları artamaz.

 • Yeni Ürün Geliştirme Adımları Genel Yapısı

Ürün planlama çekici ürünün çıkış noktasıdır. Ürün planlamada potansiyel müşteri ihtiyaçlarını kavrayıp sonraki proseslerle birlikte gerçekleştirecek ürün geliştirme işinin tüm adımlarını ortaya koymak önemlidir.

 • Toyota’nın Ürün Planlama Adımları

Çekiciliği olan, satılıp kazanç elde edilen ürünü planlayıp servis eden Toyota’nın ürün planlama adımları.

 • Yeni Ürün Geliştirmenin Önemi

Etkili ürünü ortaya çıkarma ürün planlama sisteminin bir unsuru olan ürün planlamada 7 aracın genel yapısı. (Ürün Planlamanın Akışı)

 • Araştırma: Potansiyel ihtiyaçların tespiti ve onayı (Görüşme / Anket / Pozisyonlandırma Analizi)
 • Yaklaşım: Yaratıcı Konsept Geliştirme (Fikir Geliştirme Yöntemi / Fikir seçim yöntemi)
 • İdeallştirme: İdeal Konsepte Objektif Karar Verme (Birleşik Analiz – Conjoint Analysis)
 • Link: Tasarım Geliştirme ile Pürüzsüz Bağ (Kalite Kuralı – QFD)

Workshop (Ürün Planlama Tecrübesi – 1,5 saat)

Fiili ürün üzerinden ürün planlama işi tecrübe edilecek ürün (giysi, ayakkabı, mutfak gereci gibi)

 • Ürün geliştirme adımları içerisinde yararlı olacak yöntemleri uygulama

(Görüşme / Fikir Geliştirme Yöntemi)

 • 5-7 kişilik gruplara ayrılarak uygulama

2. GÜN
Toyota’nın Ürün Geliştirme Sistemi (TDS: Toyota Development System)

Toyota’da müşteri ihtiyaçlarına uygun satıp kazanç elde edilen ürünleri zamanında geliştiren ürün planlama ve tasarım – geliştirme organizasyonu ve yönetim şekli TDS olarak oluşturulmuştur. Toyota geliştirme konusunda, Şef Mühendisin çok ileri liderliği temelinde ürün karakteristiği, maliyet, kalite, kolay üretilebilirlik konularında tatmin sağlanarak doğru zamanlamayla geliştirmenin yürütüldüğü yapı kurmuştur.

 • TDS Felsefesi
 • Yeni Ürün Geliştirme Prosesleri
 • Chief Engineer (CE) Yapısı
 • Oobeya Faaliyetleri ve Görülebilirleştirme
 • SE Faaliyeti (Simultaneous Engineering)
 • Kendi Prosesinde Tamamlama

Uygulama

PDCA Level-up Sheet üzerinden Öz Değerlendirme ya da TLSC (Total Link System Chart) Oluşturma

 • Maliyet Planlama
 • Teknik Bilgi Sisteminin Görevi (Bütünleştirme)
 • TDS’in ana aracı
 • Tasarım liderlerinin görevi

Workshop (Yerinde Kalite, Maliyet Hesaplama – 2 saat)

A4 kâğıdını malzeme olarak kullanıp her grup kâğıttan kutu yapıp o ürünün kalitesi ve maliyeti ile ilgili konuları

 • Konu 1: Yerinde Kalite Düşüncesi Temelinde Kaliteyi Sağlamada Ele Alınacak İçerik
 • Konu 2: Maliyet Hesaplama

Eğitmenler

Toyota Ürün Geliştirme Deneyimli Japon Ustaları KIMIKAZU NAKAMURA ve   HITOSHI SOGOBE

Kimikazu NAKAMURA

Üst Düzey Danışman

Toyota Engineering Corporation, Japan

33 yıl Toyota tecrübesi!

1973 yılında Toyota’da Gövde Tasarım Bölümünde göreve başlayan Kimikazu NAKAMURA, 2006 yılında emekli olana kadar Toyota’da görev yaptı.

Gövde tasarım geliştirme yanı sıra, yurt dışı mühendislik araç parçaları yerelleştirilmesi, maliyet planlama, tedarikçi danışmanlığı, kalite sağlama, teknoloji transferleri faaliyetleri gibi alanlarda tecrübe kazandı (Taywan Kuozui Motors). 2003 yılında Tasarım Yönetimi Bölümü’ne geçti. Teknik bilgi sağlama yönetimi, teknik destek sözleşmesi hazırlama ve pazarlık gibi konularda uzmanlaştı.

2006 yılında Toyota’dan emekli olan Nakamura Yurt Dışı İşleri Yönetim Süpervizörlüğü ve İşletme Genel Yöneticisi olarak Hayashi Telenpu firmasında çalışmaya başladı. Aynı yıl Çin Guangzhou Lin Jun firmasında Mali işlerden Sorumlu Genel Müdürlük görevinde; şirket işletmecisi olarak ağırlıkla finans, satın alma, satış denetiminden sorumlu oldu. 2010 yılında tekrar Hayashi Telenpu firması

dönen Nakamura İşletme Planlama Departmanı’nda, Yurt Dışı İşleri Yönetim Süpervizörlüğü yaptı. 2015 yılından bu yana Toyota Engineering Corporation’da Üst Düzey Danışman olarak görev yapmaktadır.

Kimikazu Nakamura şirket işletmesi (finans, satıl alma, satış yönetimi), parça yerelleştirme (maliyet planlama, tedarikçi danışmanlığı, kalite sağlama), tasarım ve geliştirmeden (yapısal parçaları idealleştirme) konularında beceri ve tecrübe sahibidir.


Hitoshi SOGOBE

Üst Düzey Danışman

Toyota Engineering Corporation, Japan

39 yıl Toyota tecrübesi!

Tottori Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Hitoshi SOGOBE, 1974 yılından emekli olduğu 2013 yılına kadar Toyota’da görev yaptı.

Gövde Tasarım Bölümü’nde Corona, Mark2, Carina markalarının yapısal tasarım biriminde göreve başladı. 1984 yılında Ürün Planlama’da planlama çizimlerinin oluşturulması, paket olarak bir aracın tamamının geliştirilmesi konularında çalıştı. 1990 yılında Ürün Planlama Özel Cihazlar Birimi Bölüm Müdür olarak Güney Doğu Asya, Kuzey Avrupa ve Amerika’ya yönelik yaşlı destek cihazlarına yönelik iş geliştirmeden sorumlu oldu. 2010 yılından itibaren Ürün Satış Planlama Bölümü’ne yurtdışı ürünlerinin planlanması, Singapur’da yerel işletmelerle ilişkilerin yönetilmesi konularında danışman olarak destek verdi.

2013 yılında Toyota’dan emekli olan Sogobe, Tottori Eyaleti Endüstri Geliştirme Dairesi’nde Otomotiv Sorumlu Müdürü olarak yerel işletmeleri tear 2 yan sanayilerine tanıştırma faaliyetlerinde bulundu. 2019’dan bu yana Toyota Engineering Corporation’da Üst Düzey Danışman olarak görev yapmaktadır.

Toyota Hiace Şef Mühendisi olan ve yüksek mühendislik becerisine sahip Hitoshi Sogobe, organizasyonu yanlamasına kesen grup faaliyetleri, geniş perspektifinden yerel bakış açısına kadar, ekonomiklik, ortaklaştırma temelli pazarlık gücü ve düzenleme ve uyarlama konularında tecrübe sahiptir.

Kimikazu NAKAMURA

Üst Düzey Danışman

Toyota Engineering Corporation, Japan

33 yıl Toyota tecrübesi!

1973 yılında Toyota’da Gövde Tasarım Bölümünde göreve başlayan Kimikazu NAKAMURA, 2006 yılında emekli olana kadar Toyota’da görev yaptı.

Gövde tasarım geliştirme yanı sıra, yurt dışı mühendislik araç parçaları yerelleştirilmesi, maliyet planlama, tedarikçi danışmanlığı, kalite sağlama, teknoloji transferleri faaliyetleri gibi alanlarda tecrübe kazandı (Taywan Kuozui Motors). 2003 yılında Tasarım Yönetimi Bölümü’ne geçti. Teknik bilgi sağlama yönetimi, teknik destek sözleşmesi hazırlama ve pazarlık gibi konularda uzmanlaştı.

2006 yılında Toyota’dan emekli olan Nakamura Yurt Dışı İşleri Yönetim Süpervizörlüğü ve İşletme Genel Yöneticisi olarak Hayashi Telenpu firmasında çalışmaya başladı. Aynı yıl Çin Guangzhou Lin Jun firmasında Mali işlerden Sorumlu Genel Müdürlük görevinde; şirket işletmecisi olarak ağırlıkla finans, satın alma, satış denetiminden sorumlu oldu. 2010 yılında tekrar Hayashi Telenpu firması

dönen Nakamura İşletme Planlama Departmanı’nda, Yurt Dışı İşleri Yönetim Süpervizörlüğü yaptı. 2015 yılından bu yana Toyota Engineering Corporation’da Üst Düzey Danışman olarak görev yapmaktadır.

Kimikazu Nakamura şirket işletmesi (finans, satıl alma, satış yönetimi), parça yerelleştirme (maliyet planlama, tedarikçi danışmanlığı, kalite sağlama), tasarım ve geliştirmeden (yapısal parçaları idealleştirme) konularında beceri ve tecrübe sahibidir.


Hitoshi SOGOBE

Üst Düzey Danışman

Toyota Engineering Corporation, Japan

39 yıl Toyota tecrübesi!

Tottori Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Hitoshi SOGOBE, 1974 yılından emekli olduğu 2013 yılına kadar Toyota’da görev yaptı.

Gövde Tasarım Bölümü’nde Corona, Mark2, Carina markalarının yapısal tasarım biriminde göreve başladı. 1984 yılında Ürün Planlama’da planlama çizimlerinin oluşturulması, paket olarak bir aracın tamamının geliştirilmesi konularında çalıştı. 1990 yılında Ürün Planlama Özel Cihazlar Birimi Bölüm Müdür olarak Güney Doğu Asya, Kuzey Avrupa ve Amerika’ya yönelik yaşlı destek cihazlarına yönelik iş geliştirmeden sorumlu oldu. 2010 yılından itibaren Ürün Satış Planlama Bölümü’ne yurtdışı ürünlerinin planlanması, Singapur’da yerel işletmelerle ilişkilerin yönetilmesi konularında danışman olarak destek verdi.

2013 yılında Toyota’dan emekli olan Sogobe, Tottori Eyaleti Endüstri Geliştirme Dairesi’nde Otomotiv Sorumlu Müdürü olarak yerel işletmeleri tear 2 yan sanayilerine tanıştırma faaliyetlerinde bulundu. 2019’dan bu yana Toyota Engineering Corporation’da Üst Düzey Danışman olarak görev yapmaktadır.

Toyota Hiace Şef Mühendisi olan ve yüksek mühendislik becerisine sahip Hitoshi Sogobe, organizasyonu yanlamasına kesen grup faaliyetleri, geniş perspektifinden yerel bakış açısına kadar, ekonomiklik, ortaklaştırma temelli pazarlık gücü ve düzenleme ve uyarlama konularında tecrübe sahiptir.