YALIN MUHASEBE EĞİTİMİ

BAŞVURULAR SONUCUNDA PROGRAMIN AÇILACAĞI KONFİRME EDİLECEK VE ÖDEME BİLGİSİ TARAFINIZA İLETİLECEKTİR

EĞİTİMİN YAPILACAĞI  İL  İSTANBUL
EĞİTİMİN YAPILACAĞI  YER  Bilgi Verilecek
EĞİTİM TARİHİ  Bilgi Verilecek
EĞİTİM SAATİ  09:00 / 17:00
EĞİTİM SÜRESİ  1 Gün
EĞİTİM FİYATI 850 TL + KDV (Kişi Başı Fiyat)

Yalın uygulamalarda şirketlerin yaptığı en büyük hata; mevcut uygulama sistemlerini ve ölçütlerini yerli yerinde tutmak ve Yalın’ı öylece bunların üstüne sermeye çalışmaktır. Yalın’ı sadece bir imalat konusu olarak görmek, uzun vadede Yalın’ı başarısız kılmaktadır. Yalın organizasyonlarda önemli olan; muhasebe, kontrol ve ölçüm sistemlerini de yalın muhasebe aracılığıyla dönüştürmektir. Aksi takdirde kriz dönemlerinde; yalın muhasebeye dayalı iyi bir uygulama sisteminiz yoksa, stratejiniz ve diğer araçlarınız hiçbir işe yaramayacaktır. Her türlü organizasyonda, sistemlerin ve süreçlerin güvenilir olması gerekmektedir. Hâlbuki geleneksel muhasebe sistemi yalın organizasyonlar için yeterli düzeyde güvenilir bilgi sunamamaktadır. Yalın muhasebe ise; maliyetlemeyi değer akışı üzerinde hesaplayarak, operasyonel yalın iyileştirmeleri finansal raporlara yansıtarak, muhasebe süreçlerini sadeleştirerek, maliyet azaltmada doğru süreçlere odaklanmayı ve operasyonla muhasebenin aynı dilin konuşmasını sağlayarak yalın organizasyonlara ihtiyaca uygun ve güvenilir bilgi sağlamaktadır.

Bu eğitimde; yalın organizasyonlarda geleneksel muhasebenin yetersizlikleri, yalın ilkeler ve muhasebeye etkileri, yalın muhasebe düşüncesi, temel yalın muhasebe yöntemlerinin nasıl tasarlanacağı ve analiz edileceği, yalın muhasebe planlama süreci ve yalın muhasebenin yol haritası konuları işlenmektedir.

Yalın organizasyonlarda geleneksel maliyet yöntemlerinin yetersizlikleri nelerdir, muhasebe süreçlerinde israfları nasıl göreceğiz, temel yalın muhasebe yöntemlerini nasıl kullanacağız, yalın muhasebe yol haritamız ne olacak? Bu ve bunun gibi soruların cevabını bu eğitimde bulabilirsiniz.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Yalın Organizasyonlarda Geleneksel Muhasebenin Yetersizlikleri
 • Geleneksel Muhasebe İnanışları
 • Yalın İlkeler ve Geleneksel Muhasebeye Etkileri
 • Yalın Muhasebe Düşüncesi
 • Yalın Muhasebe Unsurları ve Yöntemleri
 • Temel Yalın Muhasebe Yöntemleri
 • Yalın Muhasebede Planlama
 • Yalın Muhasebenin Yol Haritası

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

 • Yalın organizasyonlarda muhasebecilerin rolünü anlayabilme
 • Yalın organizasyonlarda geleneksel maliyet yöntemlerinin yetersizliklerini görebilme
 • Geleneksel muhasebe inanışları ile yalın ilkeler arasındaki farkı yorumlayabilme
 • Yalın ilkelerin geleneksel muhasebeye etkilerini görebilme
 • Yalın muhasebe düşüncesini ve odaklandığı alanları anlayabilme
 • Yalın iyileştirmelerin finansal etkisini görebilme
 • Muhasebe süreci ile ilgili israfları tespit edebilme
 • Yalın iyileştirmelerde sonuç göstergesi olarak özellikle nakit akışının önemini anlayabilme
 • Temel yalın muhasebe yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilme
 • Temel yalın muhasebe araçlarını tasarlayabilme ve kullanabilme
 • Skor tablosu ve değer akışı gelir tablosu araçlarının stratejik karar vermedeki önemini anlayabilme
 • Yalın muhasebe planlama sürecini anlayabilme
 • Yalın yönetim sistemi kapsamında yalın muhasebe uygulama ve araçlarını tasarlayabilme
 • Yalın muhasebenin yol haritasını planlayabilme